Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in maart, 2010

Een derde model dat in omloop is, naast de Pabotool en de Kennisbasis ICT is de ICT-assessmenttool. Ook deze heb ik nu opgenomen in de tabel om te kijken wat de overlap en wat de verschillen zijn.
Als je een vergelijking maakt met de Pabotool/Kennisbasis ICT dan zie je een grote overlap. Van de 39 punten uit de ICT-assessmenttool komen 4 niet expliciet in de Pabotool of de Kennisbasis ICT aan bod:

  1. ICT inzetten om leerlingen te motiveren (didactiek)
  2. Ik kan leerlingen begeleiding gegeven bij e-mailen (didactiek)
  3. Ik kan leerlingen begeleiding geven bij het werken met een ELO (didactiek)
  4. Ik kan de tijd waarin leerlingen gebruik maken van ICT optimaal organiseren door bijvoorbeeld een rooster of roulatieschema te maken (organisatorisch)

In de onderstaande tabel staan de drie modellen naast elkaarVergelijking Pabotool en Kennisbasis ICT Met ICT-Assessmenttool Tabel

In een tweede vergelijking tussen de Pabotool en de Kennisbasis ICT (zie hier voor de eerste vergelijking) heb ik eerst gekeken of er punten zijn uit de Kennisbasis ICT die niet zouden kunnen gelden voor het PO. Die heb ik niet gevonden. Alle punten van VO zijn ook bruikbaar in het PO. Daarna heb ik gekeken welke punten uit de Kennisbasis ICT ontbreken (dus punten die wel in de Pabtool voorkomen). Dat zijn er nog wel een aantal. Die heb ik onder elkaar gezet en daarbij aangegeven waar die in de Kennisbasis ICT van ADEF zouden passen naar mijn idee.

Vergelijking Tussen Pabotool en Kennisbasis ICT 2                                                     

De vraag hierbij natuurlijk is of die specifiek zouden zijn voor het PO. Ik denk het zelf niet maar word graag tegengesproken als dat wel zo zou zijn.

Door vertrek van mijn collega Jan Bulsink is er een vacature ontstaan op Hogeschool Domstad voor docent ICT en onderwijs. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website van Hogeschool Domstad.

Update: De vacature is inmiddels vervuld. Nieuwe docent is geworden: Don Zuiderman .

Regelmatig gebruiken we spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes. Daarmee leren kinderen spelen met taal en verrijken ook hun woordschat. Vaak worden ze op school aangeleerd of de kinderen worden er thuis mee “om de oren geslagen”. “Jong geleerd is oud gedaan”geldt natuurlijk nog steeds. De stichting WikiKids organiseert deze wedstrijd om spreekwoorden op een andere manier onder de aandacht van leerlingen te brengen.

Op WikiKids staat al een behoorlijk aantal spreekwoorden met de betekenis, maar er zijn er nog veel meer. Met deze wedstrijd proberen we meer spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes op te nemen binnen WikiKids en natuurlijk de creativiteit en kennis bij de leerlingen te vergroten. En natuurlijk op een andere manier hiermee om te gaan.

Wil je dat ook met je klas?
Neem dan deel aan de wedstrijd en stel een aantal bruikbare spreekwoorden centraal, bespreek de betekenis ervan en spreek daarna af hoe je een en ander in beeld zou kunnen brengen.

Indien het spreekwoord nog niet te vinden is op Wikikids, vul dan de Lijst van Nederlandse spreekwoorden aan en noteer ook de betekenis. Je moet je dan wel eerst even aanmelden en/of (gratis) registreren!

Voel je vrij om het spreekwoord in scène te zetten en er een digitale foto van te maken. Soms kan het met één foto, maar af en toe zijn er vervolgfoto’s nodig(maximaal vier). Denk bijvoorbeeld aan een persoon die op het strand staat en “spijkers op laag water zoekt.” “Het paard wordt achter de wagen gespannen.” Er zijn legio mogelijkheden te bedenken. “Photoshoppen” is toegestaan.

Maarrrrr …het is natuurlijk ook mogelijk een kort filmpje te maken ( maximale speelduur 3 minuten). Kies voor een filmpje zonder geluid of zorg voor een goede geluidsopname met bijvoorbeeld een externe microfoon of dichtbij de ingebouwde microfoon. Zet er eventueel – een muziekje onder en titels bij! Leef je dus uit. Zet het filmpje zelf op You Tube (wel eerst toestemming met ouders regelen). Men hoeft niet herkenbaar in beeld te zijn, verkleden is ook leuk! “Wie de schoen past trekke hem aan” en “Kleren maken de man”.

Inleveren:
Foto(‘s) of YouTube-URL stuur je naar wedstrijd@wikikids.nl Vermeld hierbij de namen en leeftijden van de makers en het spreekwoord waar het betrekking op heeft.
(we zullen zelf de meeste geschikte foto’s en filmpjes bij het spreekwoord plaatsen)

Via het emailadres zullen de winnaars benaderd worden. Ze zullen natuurlijk ook op de speciale Wikikidspagina vermeld worden.

Prijzen:
Er worden diverse gadgets als prijs ter beschikking gesteld, maar in ieder geval een Flip Mino digitale videocamera !

Inspiratie nodig?
Op www.wikikids.nl staat uitgebreide informatie, deze wordt regelmatig bijgewerkt en er staan ook voorbeelden van foto’s en filmpjes.

Sinds een paar weken houd ik ook een weblog bij over het actieonderzoek dat de eerstejaars ALBO-studenten van Hogeschool Domstad aangeboden krijgen. De weblog is te vinden op onderzoeksdomstad.blogspot.com. De weblog is in eerste instantie bedoeld voor mentoren van de studenten. Deze mentoren hebben namelijk nog niet eerder studenten begeleid die met actieonderzoek bezig zijn.
Actieonderzoek is het tweede type onderzoek dat de ALBO-studenten nu uitvoeren op Hogeschool Domstad. Het eerste onderzoek richtte zich op de schoolontwikkeling van de academische basisscholen, waar de studenten stage lopen.
Ik begeleid dit onderzoek op Hogeschool Domstad. We maken daarbij gebruik van het boek Onderwijs van eigen makelij dat is geschreven door Petra Ponte.
Zelf was ik al bezig met onderzoek binnen het lectoraat Kantelende Kennis en begeleid ik studenten in het vierde jaar bij collectief praktijkonderzoek. Maar actieonderzoek is nog nieuw voor ons als hogeschool en ik ben dus ook erg benieuwd hoe studenten het zullen ervaren.