Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in juli, 2008

Dit jaar gaan we ook de mogelijkheden verkennen van Twitter op de Onderwijsdagen 2008. Er is in ieder geval al een account aangemaakt waarop je je kunt abboneren. Tips zijn van harte welkom.

Mijn broertje doet dit jaar weer mee met de 4daagse van Nijmegen. Hij loopt de 50 kilometer. Hij is nu ook te volgen met behulp van een chip op zijn schoenen. Langs de route zijn verschillende meetpunten geplaatst die aangeven of hij al daar al is langsgekomen. Zo kun je via deze Google Map zien of hij al snel binnenkomt of niet. Voorlopig is hij nog wel even onderweg. Meer informatie vind je op de website van 4daagselive. Daar vind je ook een link naar de website voor mensen die via GPS te volgen zijn.

Gisteren informeerde Astirmays van het Franse Vikidia (inmiddels bijna 5000 artikelen) ons via het Clubhuis dat Vikidia er nu ook in het Spaans is. Op Vikedia omschrijven ze het zelf als volgt:

1. Vikidia es una enciclopedia en línea, libre y participativa, hecha por y para los niños.
2. ¡Vikidia nunca estará terminada! Siempre habrá algo por aportar o mejorar.
3. No tengas miedo de editar. Si dañas algo, seguramente alguien te ayudará a arreglarlo, así que si ves que puedes añadir algo nuevo o arreglar algo que esté mal, ¡edítalo!

Ik ben Spaans zelf niet machtig maar krijg wel het idee ervan als ik kijk naar de site. Het Spaanse Vikedia telt nu 103 artikelen. Van Astirmays begrijpen we dat er ook Wikipedianen bij zijn betrokken en een leerkracht uit Argentinië. We wensen ze natuurlijk veel succes en misschien kunnen we nog een keer gaan samenwerken.

Voor het VELON zelfregistratietraject ben ik bezig met het schrijven van mijn portfolio. In dit portfolio laat ik zien dat ik bezig ben met het professionaliseren van mijzelf als opleider.
Ik heb er voor gekozen om me te richten op competentie 3 en om precies te zijn:

3.1 De lerarenopleider vertaalt nieuwe ontwikkelingen in het eigen deskundigheidsgebied en het onderwijs naar het opleidingsonderwijs
3.2 Creëert voor deelnemers een krachtige en inspirerende leeromgeving
3.4 De lerarenopleiding maakt de gehanteerde didactische aanpak inzichtelijk, reflecteert met de deelnemers op de didactisch keuzen en daagt hen uit tot het maken van eigen keuzen.

In het kader hiervan ben ik een verzameldocument aan het herschrijven. Dit verzameldocument is de onderligger voor thema 3. Thema 3 is een onderdeel van het eerstejaars programma van de studenten. Centraal in dit thema staat vakinhoudelijk en didactisch werken (Lesgeven en begeleiden).

In het verzameldocument leren de studenten hoe ze ICT in kunnen zetten binnen de les. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • De doelen
 • De beginsituatie
 • Zorgen voor betrokkenheid
 • De organisatie
 • Inleiding op de les
 • De kern van de les
 • De afronding van de les.

Ik ben nu bij het onderdeel de kern van de les. Dit onderdeel behandel ik volgens het diamantmodel waarin de volgende aspecten aan de orde komen:

 • Samenwerken aan een opdracht (uit het oude model overgenomen)
 • Voorstellen van informatie aan anderen
 • Zelfstandig leren met behulp van ICT
 • Zoeken, verwerken en bewaren van informatie
 • Communiceren van informatie
 • Oefenen met behulp van ICT
 • Creatief vormgeven met behulp van ICT.

Bij het onderdeel zelfstandig werken aan informatie behandel ik onder ander de webwandeling. Bij de webwandeling ga ik in op drie aspecten:

 • het stellen van goede vragen
 • het aandragen van een bepaald thema en
 • het selecteren van geschikte internetbronnen

Bij dit laatste onderdeel (het selecteren van geschikte internetbronnen) ga ik in op media en functie. Ik ben nu bij het onderdeel functie gekomen. En ik probeer duidelijk te maken waarom studenten een bepaald medium zouden moeten kiezen om informatie zo goed mogelijk over te dragen. Ik vind dit een lastig onderwerp moet ik zeggen. Want dit is helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden. Ik ben voor het beantwoorden van deze vraag al een tijdje bezig. Waar ik nu op uit kom zijn waarschijnlijk Romoszowski’s Media Selection Wheel en Bates ACTIONS model. Voor ik deze modellen had gevonden had ik al de volgende redenen bedacht:

 • Zelf kan ik bedenken dat inzicht groter is naar mate de realiteit met een bepaald medium toeneemt. Zo zal de werking van een stoommachine duidelijker uitgelegd kunnen worden met behulp van een video of animatie dan met behulp van een tekst.
 • Ook kan de betrokkenheid bij een bepaald onderwerp toenemen als leerlingen een actievere rol kunnen spelen. Zo zal de betrokkenheid (denk ik) hoger zijn bij het gebruik van een applet waarbij leerlingen ontdekken wat lenzen betekenen voor de breking van licht dan het zien van een afbeelding hierover.
 • Ook hangt het naar mijn idee samen met de beschikbaarheid van informatiebronnen die voor handen zijn. Misschien is er wel een tekst over bijvoorbeeld De Romeinen maar geen video.
 • Ook het beginniveau van leerlingen speelt natuurlijk een rol. Zo zal een leerling uit groep 3 een video waarin een onderwerp in beeld en geluid wordt uitgelegd veel beter kunnen volgen dan een tekst over eenzelfde onderwerp.
 • Ook kan in bedenken dat leerlingen met leesproblemen liever zo weinig mogelijk tekst hebben (of tekst ondersteund door audio).
 • En voor leerlingen met een visuele handicap geldt natuurlijk dat video, applets en games weer minder geschikt zijn.

Maar ik weet dus nog niet of dit het helemaal al is. Op mijn zoektocht kwam ik ook langs de website van de Inira Ghandi National Open University. Ze hebben allerlei trainingsmaterialen online gezet. Dit boek over Media and Technology in distance education sprak me aan. Hierin wordt Bates model van mediaselectie uitgebreid behandeld. Bates doet dit met het ACTIONS-model. Een acroniem van de woorden Acces, Costs, Teaching and Learning, Interactivity and user-friendliness, Organisational issues, Novelty en Speed.

Het meest interessant vind ik Teaching and Learning waarover in de toelichting wordt gezegd:

The media selected should categorically conform to the achievementof specific teaching-learning objectives. Sometimes a single medium and sometimes a combination of media is required to achieve the objectives stipulated for the course or course unit. Of course, this decision will depend on whether media are used as supplementary, independent, complementary or in an integrated fashion.
As teachers and academics, we have our respective belief about how learning takes place. This may be based on one or more of these strands: behaviouristic, cognitive, humanistic, and constructivist. Our belief considerably influences our choice of technology as also the way that technology (or combination of technologies) is designed. In all our decisions, considerations of interaction, needs of individual learning style, and individual capacity to reflect shall hold the key. Therefore, design is the issue here. Bates writes: ‘Thus a well-designed lecture will teach better than a poorly design television programme, and vice versa’ (2005, p. 58).

Ben wel bang dat ik hier nog niet heel veel verder mee ben gekomen. De webwandeling die studenten moeten maken richt zich op kennisvragen en inzichtsvragen. Deze werkvorm past binnen een vrij leerkrachtgestuurd onderwijsprogramma.

Misschien dat dit boek me verder helpt: Education for a digital world. Daar zal ik me morgen op storten.

Met de verhuizing van WikiKids naar Nederland is ook de RSS-feed van de recente wijzigingen op WikiKids veranderd. Ik had dit eerst niet door maar aangezien ik helemaal geen wijzigingen meer doorkreeg ging er een lichtje bij mij branden. De RSS-feed van recente wijzigingen is hier te vinden: http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Speciaal:RecenteWijzigingen?feed=rss.

Vandaag uitgenodigd via de scholenlijst door John Demmers om Lively uit te proberen. Was leuk om in deze 3D-wereld rond te lopen. Daarna dacht ik: kijken of ik hier ook iets mee kan. Heb mijn eigen eiland ingericht en een paar meubeltjes erop gezet. Ik was vooral benieuwd of ik ook andere media kon integreren. En ik zag dat je ook video’s kunt toevoegen. Enige nadeel nog is dat de video (Youtube) blijft doorlopen. Hieronder een korte impressie van het eiland waarop ik ook een video laat afspelen. Ik heb nog geen idee of ik hier verder iets mee gaan doen. Maar het gemak waarmee ik dit kon opzetten maakt dat ik wel na ga denken over de mogelijkheden voor het onderwijs. Iemand anders misschien al wel een idee?Het geluid op de video klinkt niet heel hard. Maar in Lively zelf klinkt het prima.

Dat is het thema van de SURFOnderwijsdagen 2008. Op de website wordt dit thema als volgt toegelicht:

Onderwijsinstellingen hebben de laatste jaren veel geinvesteerd in
onderwijsvernieuwing. De vraag is: Wie en wat zijn er nodig om innovatie een duurzame plaats te geven in het onderwijs? Het belang van eigenaarschap speelt hierin een grote rol. Wie is de eigenaar van content, infrastructuur, kennis en kwaliteit? Is de onderwijsinstelling eigenaar? Of zijn dit ook de gebruikers; studenten en docenten? En zijn er nog andere partijen betrokken? Het vraagstuk “Wie aan zet is” bij verschillende aspecten van onderwijsinnovatie komt in twaalf tracks tijdens de SURF Onderwijsdagen 2008 aan de orde.

De programmacommissie is nu druk bezig met de verdere voorbereidingen. Dit houdt onder andere in dat verschillende sprekers worden benaderd voor het geven van presentaties en workshops. De programmacommissie bestaat dit jaar uit:
Andres Steijaert (SURFnet)
Petra Boezerooij (SURF)
Christien Bok (SURF)
Tom Dousma (SURF)
Lisa Gommer (Universiteit Twente)
Emile Bijk (Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht)
Frank Benneker (Universiteit van Amsterdam)
Ronald Ham (SURF)
Jan Snijders (Avans Hogeschool)
Jeanne-Marie Kremers (SURF)
Jocelyn Manderveld (SURF)
Nico Juist (Hogeschool INHOLLAND)

Dit jaar wordt er ook weer een SURFgroep ingericht voor de Onderwijsdagen. Deze is voor de deelnemers en sprekers. Meer informatie hierover volgt nog in de loop van het jaar. De programmacommissie heeft een eigen surfgroep die niet publiekelijk toegankelijk is. In die omgeving wisselen we ideeën (via de wiki) uit en verzamelen we de nodige informatie (benaderde sprekers bijvoorbeeld).

Vanaf vandaag is WikiKids verhuisd naar Nederland. Vanaf 2006 stond WikiKids op de servers van WikiMedia in Amerika. Kennisnet is nu in zee gegaan met een bedrijf in Nederland waar ook WikiKids gehost wordt nu. Het bedrijf heet WikiNation. Hopelijk worden hiermee de lijntjes ook iets korter als het gaat om wensen die we af en toe naar boven voelen borrelen.
Het hele migratieproces is begeleid door Marjon Bakker waarvoor onze hartelijke dank.

De WikiKidszomerwedstrijd is nu een maand onderweg. Afgelopen week zagen we op WikiKids al een mooie groepsfoto voorbijkomen van groep 4 van Cristel Prins met het wikikidspoppetje.Ze schrijft erbij:

Dit is mijn groep 4. Iedereen heeft zijn eigen wikikidspoppetje gemaakt en gefotografeerd. We hebben samen opgezocht wat “educatief” betekend en daarna hebben we onderwerpen bedacht. Alle kinderen hebben een foto gemaakt met mijn digitale camera. De foto’s die het beste waren gelukt hebben we naar jullie toegestuurd. De kinderen hebben zelf een verhaaltje geschreven bij hun foto. Daarna hebben we deze leuke groepsfoto gemaakt, die wilde ik jullie niet onthouden.

Zelf ook meedoen? Kijk dan op WikiKidsZomerfotowedstrijd op WikiKids.