Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in maart, 2013

Hoe kun je ICT bij de rekeninstructie gebruiken? Welke instructiefilmpjes zijn geschikt voor leerlingen? Hoe maak ik zelf een instructiefilmpje voor rekenen en welke digitale leermaterialen zijn er om leerlingen te laten oefenen met rekenen?
Dat waren de vragen die aan bod kwamen in de bijeenkomst Rekenen en ICT voor de eerstejaars studenten van de Pabo in Amersfoort.


 

De studenten hebben in het programma Prowise (beta-versie) tegen elkaar gespeeld met het spel Spacerace. Daarbij gaat het er om om zo snel mogelijk rekensommen op te lossen.
Daarna moesten de studenten hun keuze verantwoorden voor een van de twee filmpjes die ze zouden laten zien aan een leerlingen die moeite heeft met breuken. Diezelfde vraag moesten de studenten beantwoorden bij de rekentools van het programma Gynzy. Tot slot moesten studenten daar ook over nadenken als ze diezelfde leerling een oefening zouden willen laten maken op het rekenweb.

Aan het eind van de les hebben we gekeken naar de mogelijkheid om je instructie op te nemen zodat leerlingen die moeite hebben met een uitleg die instructie nog een keer kunnen beluisteren en leerlingen die sneller zijn alvast een opgenomen instructie kunnen bekijken.

Korte reflectie
Ik heb de les vier keer kunnen geven. Na elke keer kon ik de les enigzins bijstellen. Van te voren had ik er natuurlijk al goed over nagedacht. Ik wilde de studenten vanuit een realistische situatie laten nadenken over de inzet van ICT. De korte casus van Sanne heb ik klassikaal ingebed. Vooral omdat ik niet de mogelijkheid had om de leeromgeving van Cedicu op alle computers te laten draaien.
Studenten konden goed verwoorden op welk niveau de filmpjes het breukenprobleem uitlegden en welk filmpje het beste paste bij een leerling die nog moeite heeft met inzicht. Het was jammer dat de instructieanimatie van Cedicu alleen met veel haperen wilde afspelen. Dat gaf onbedoelde komische effecten.
Een tool selecteren vanuit Gynzy ging ook vlot. Ook de manier waarop ze dit zouden aanbieden konden ze goed onder woorden brengen.

Het rekenweb werkte niet bij alle studenten even goed. Jammer genoeg was de Java-plugin niet overal even goed geïnstalleerd. Die heb ik de verdere lessen daarom klassikaal gedemonstreerd.

Tot slot het maken van een screencastje. Dat was het meest spannende gedeelte van de les. Ik had van te voren gekeken welke tool het handigste was voor gebruik in de klas. Een aantal tools werkt met Java. En omdat deze plugin onbetrouwbaar bleek, heb ik daar van afgezien. Zodoende ben ik op de Recorder van Notebook gekomen. Die staat standaard op de computers bij ons.
De les was eigenlijk te kort (1 uurtje) om dit goed uit de verf te laten komen. Studenten weten nu dat ze een screencast kunnen maken. Meeste tijd hierbij ging nog zitten in het opstarten van alles (headset aansluiten, document klaarzetten in Prowise, handleiding goed lezen) en het bedenken hoe je dan je instructie gaat geven. Hier moeten we nog een keer op terugkomen.

Instructie opnemen.docx by

Dat waren de drie belangrijkste onderwerpen die in het college voor de derdejaars studenten van de pabo in Amersfoort aan bod zijn gekomen.Studenten zijn bezig om leervragen uit te werken (kleine onderzoekjes in kader van vak). Bij een van de leervragen moeten de studenten ook ICT inzetten.

Het tweede onderwerp ontstond naar aanleiding van een Twitteropmerking van een van onze studenten over pesten in de klas.Het derde onderwerp is van belang omdat studenten voortdurend moeten nadenken over hun visie op onderwijs. Ik merk dat veel van de onderwerpen die ik langs zie komen (21 first century skills, O4nt, Sugata Mitra, Ken Robinson, Operation Education) nog niet bij de studenten bekend zijn (nog niet ergens in de lessen aan bod gekomen, niet op de stageschool gezien of gewoon verder nog niet bekend).

Een vol college met veel informatie. Om meer input van de studenten te krijgen heb ik op verschillende momenten gebruik gemaakt van Mentimeter en Padlet (voorheen Wallwisher).