Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in juni, 2011

Gisteren heeft Marleen Pikker haar onderzoek naar informatievaardigheden bij hoogbegaafde leerlingen gepresenteerd tijdens de presentatie van studentonderzoeker van het jaar. Zij won hierbij zowel de prijs van de vakjury als die van het publiek. In haar onderzoek laat ze zien dat het aanleren van informatievaardigheden ook bij hoogbegaafde leerlingen belangrijk is. Voor haar school heeft ze een leerlijn opgesteld die loopt van groep 3 tot en met 8. Sterke van de leerlijn is dat die gebruik maakt van het Big6 model die per jaar wordt uitgebreid (zie pag. 19 tot en met 23).

Onderzoek Informatievaardigheden Marleen Pikker

Voor Kennisnet zou ik 21 juni een kleine toespraak houden voor de bijeenkomst van de 21learners. Door technische problemen liep het programma uit en is het er niet meer van gekomen. Het verhaal dat ik wilde vertellen staat hieronder.

21 Century Skills

Tijdens een bijeenkomst van het Samen Deskundiger Netwerk in Amsterdam zijn we aan de slag gegaan met het zelf scoren van je vordingen op het gebied van de Kennisbasis ICT. ik heb hiervoor een excelbestand gemaakt dat de deelnemers hebben ingevuld. Daarna hebben we over de inhoud van de Kennisbasis gesproken en over de uitkomsten. Deze manier is vooral bedoeld om leerkrachten bewust te maken van de ICT-competenties waaraan ze zouden moeten werken en hoe ze er voor staan.

Delen van spreadsheet vind ik trouwens nog niet zo gemakkelijk. Hieronder zie je voorbeeld van EditGrid. Ben benieuwd hoe dit wordt ervaren. Je kunt de spreadsheet ook invullen in Google Docs. Ben benieuwd of dat een beetje werkt.

Update: Ik heb de bestanden nu ook online op mijn eigen server gezet. Het excelbestand is hier (xls) en hier (xlsx) te downloaden.


Persbericht van Kennisnet:

Lef hebben, lief zijn en kunnen profileren belangrijke vaardigheden 21e eeuw

Kennisnet roept onderwijs op tot discussie over ‘21st century skills’

Zoetermeer, 9 juni 2011 – Kennisnet, het expertisecentrum voor onderwijs en ict, brengt in co-creatie met jongeren de 21st century skills en de betekenis daarvan voor het onderwijs in kaart. Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving, hoe en waar moeten deze geleerd worden? Met deze inzichten wil Kennisnet het debat op gang brengen over de rol van het onderwijs bij het verwerven van deze vaardigheden.

Onze samenleving verandert voortdurend, onder meer door ingrijpende technologische ontwikkelingen. Dit vraagt om ander onderwijs, maar welke vaardigheden moeten er geleerd worden en hoe? De Universiteit Twente onderzocht in opdracht van Kennisnet internationale modellen van zogenaamde 21st century skills. Uit dit onderzoek blijkt dat deze modellen grotendeels dezelfde vaardigheden beschrijven:  samenwerking, communicatie, ict-geletterdheid, sociale/culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. “Door aan jongeren zelf te vragen hoe zij aankijken tegen de vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn wil Kennisnet de discussie over 21st century skills in het onderwijs aanjagen. Omdat juist het onderwijs de basis moet leggen voor het succes van de Nederlandse economie en lerenden moet voorbereiden op hun en onze toekomst,” aldus Stephanie Ottenheijm, manager Innovatie bij Kennisnet.

Lef hebben, lief zijn en kunnen profileren
Tijdens de eerste bijeenkomst van de 21st century skills was de vraag aan de 21 Learners: Welke vaardigheden heb je nodig om in 21e eeuw succesvol te zijn? Lef hebben om je eigen pad te volgen, durven vragen en gebruik maken van netwerken zijn de belangrijkste vaardigheden volgens de jongeren. Opvallend genoeg behoort ook ‘lief zijn’ tot de benodigde vaardigheden. De groep vindt dat we socialer moeten worden in de omgang met elkaar. Daarnaast  vinden zij de kunst van het ‘profileren’ heel belangrijk. “Je bent zelf verantwoordelijk voor je succes. Alleen talent is niet voldoende. Als je jezelf niet goed neerzet, heb je daar niets aan.”

Dialoog
Het komende half jaar gaan de 21 Learners zowel fysiek als virtueel de dialoog aan met docenten, werkgevers, schoolleiders en beleidsmakers. Alles over het project 21st century skills is te volgen op de Kennisnet Innovatieportal.  Geïnteresseerde docenten en schoolleiders kunnen meepraten tijdens de Kennisnet Summerschool. De 21 Learners zijn ook te volgen via de Facebook-groep.

In preparation on my PhD I start to write blogposts in English. Especially those related to my PhD-subject (how to prepare preservice teachers in the Netherlands to use technology in their teaching of mathematics in elementary education to enhance their TPACK capabilities). Writing in English is something I have to practise because the articles for my PhD have to be written in English.  And because I’ve not written something in English since secondary education it is something I think I should start with right away. I don’t hope it’s to awfull. I try to avoid Dunglish as much as possible.

I started thinking about doing a PhD last September. I have spoken with many people about a possible subject related to ICT and education, my main field of interest. That’s how I started to think about doing research about the teacher preparation program and preservice teachers. To narrow this down I chose to focus on mathematics.

Now that I knew which subject I wanted to focus on I started to collect literature about the subject. The first article that I think is interesting is called :Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: developing a technology pedagogical centent knowlegde (Teaching and Teacher education 21 (2005) 509-523) by M.L. Niess.

It’s the first article I want to discuss. Nies has written several articles about the subject. I try to discuss all of them in chronological order.

In this article Niess discibes a 1-year study at a teacher preparation program at a graduate level focused on the preparation of science and mathematics teachers to integrate technology. First she discribes some problems she sees in doing this. The first problem is that

Few teachers have been taught to teach their subject their subject matter with technology and as a survey by the National Center for Education Statistics found, only 20% of the current public school teachers feel comfortable using technology in their teaching (Rosenthal, 1999).

 This is research done in 1999. I wonder what the situation is know. I think that preservice teachers that enrole now in teacher preparation programs have more experiences with the use of technology in education. I think that this is certainly the case for their experiences in secondary education.

Niess states that preservice teachers often learn about teaching and learning with technolgy in a more generic manner unconnected with the development of their knowledge of the subject matter. Niels wants to know:

how can teacher preparation programs guide preservice teachers’ development of a TPCK to prepare teachers for a classroom environment where technology significantly impacts and changes teaching and learning in K-12 science and mathematics classrooms?

Niess indicates that:  

Beck and Wynn (1998) have described the integration of technology in teacher preparation programms on a continuum. At the one end the continuum the integration of technology is  course seperate form the teacher preparation program while on the other end of the cotinuum the entire program is changed to implement the integration.

For this study Niess developed a conceptual and emperical framework, based on the four central components of Grossman of PCK, to describe the development of TPCK:

 1. an overarching conception of what it means to teach a particular subject integrating technology in the learning
 2. knowledge of instructional strategies and representations for teaching particular topics with technology
 3. knowledge of students’ understanding, thinking and learning with technology in a particular subject
 4. knowledge of curriculum and curriculum materials that integrate technology with learing in the subject erea (Borko & Putman, 1996, p. 690).

 Niess concludes that:

 • Teacher preparation programs need to consider specific directions to guide student teachers in expanding their understanding of the interactions of the knowledge of technology and the knowledge of their subject erea.
 • Research hinted that student teachers have inadequate repertoires for teaching their subject matter (Ball, 1991, Borko et al. 1992; McDiarmid, 1990) resulting in a limited PCK. Given the recent inclusion of technology in education, many preservice teachers have limited experiences in learning their subject matter with technology. They have not seen or experienced many instructional strategies and representations of their subject within a technological framework.
 • In their beginning student teaching experience, the student teacher were naturally focused on their own teaching and less likely to think about their students’ understanding, thinking and learning.

Students, described in the 5 case-studies, were provided with technologies to use in the classroom because the school itself had limited availability of these resources. In real life situations in a teacher preparation program this is impracticable. You can’t give all students the recources they need.  The situation at the training school is therefor also very important. Consider the Four in Balance-model (Kennisnet, 2010) that states that the use of technology in education is best served when vision, ICT infrastructure, educational software and content and knowledge, attitude and skills are in balance.

A very important point Niess makes is the fact that “student teacher were naturally focused on their own teaching and less likely to think about their students’ understanding, thinking and learning.”  This refers, in my opinion,  to the Concerns Based Adoption Model (Hall and Hord, 1987). Searching for more information about this subject I stumbled upon the  Levels of Technology Implementation (LoTi) Framework of C. Moertsch (1998). Something to explore further next time.

The articles end with some interesting researchquestions:

 • What program models support teachers in gaining the skils, knowledge, and beliefs that support teaching different subjects with technology?
 • Wat are the important skills, knowledge and beliefs?
 • How does TPCK change for different content ereas?
 • What experiences are essential in building a TPCK?
 • What technologies are important?
 • What support do student teachers need as they practice teaching with technologies?

WikiKids heeft sinds deze week een pagina waarop het privacybeleid staat uitgewerkt. Deze is opgesteld door een jurist van Kennisnet. De tekst is geschreven in kindvriendelijke taal. Een samenvatting van deze tekst geef ik hieronder weer:

Samengevat komen de privacyregels van Wikikids neer op het volgende: Wikikids handelt conform de WBP, de persoonsgegevens zijn beveiligd. De gebruikers geven door het vrijwillig invoeren van persoonsgegevens toestemming aan Wikikids tot het verwerken van hun persoonsgegevens. Wikikids verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: authenticatie- en autorisatie systemen en gepersonaliseerde toegang tot de diensten van Wikikids; Identificatie van de gebruiker en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten; Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden; Het verzenden van elektronische boodschappen; Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Wikikids; Interne controle en beveiliging; Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Wikikids, hierbij worden alleen statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van website gebruikt. Wikikids verstrekt de persoonsgegevens niet – zonder toestemming van de gebruiker of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger – aan derden, tenzij Wikikids daar wettelijk toe verplicht is. De gebruikers kunnen op verzoek inzage krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens. Wikikids maakt gebruikt van cookies, deze cookies worden niet gebruikt voor analysedoeleinden. Wikikids maakt ook gebruikt van CheckUser, deze functionaliteit is beperkt tot de moderators die lid zijn van de stichting Wikikids. Ook worden er hierbij geen persoonsgegevens gebruikt.