Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in oktober, 2012

Zoals je misschien gemerkt hebt, ben ik me aan het verdiepen in de reken-wiskunde didactiek. Had je dit nog niet gemerkt? Lees dan mijn voorgaande blogs eens. Als je hier in verdiept dan kom je niet onder de discussie uit die gaande is in rekenland. Namelijk de discussie tussen de realisten van het Freudenthal Instituut en de mechanisten onder aanvoering van Jan van de Craats.
Laat ik voorop stellen dat ik me hier nog lang niet competent in voel om stelling in te nemen. Maar ik vind de discussie boeiend. Kern, zover ik kan overzien nu, is dat de realisten als uitgangspunt hebben dat door inzicht kinderen beter gaan rekenen en dat mechanisten als uitgangspunt hebben dat door oefenen het inzicht ontstaat.

Onderdeel van de discussie is de manier waarop sommen worden aangeboden om te worden opgelost. Deze discussie richt zich onder andere op de manier waarop er gedeeld wordt. Bij de realisten wordt als tussenstap de hapmethode toegepast. De mechanisten kiezen direct voor de staartdeling.

Ik heb volgens mij een nog handigere manier gevonden om een lastige staartdeling op te lossen (zei hij heel voorzichtig). Hieronder zie je de manier waarop ik de staartdeling heb opgelost. Het is naar mijn idee een combinatie van de klassieke manier en de nieuwe manier. Belangrijkste verandering is dat je niet alleen het getal dat je aftrekt opschrijft maar dat je daarachter de nullen noteert die er bij horen. En dat je die nullen ook meeneemt in het antwoord.

Dus als volgt: 37 gaat twee keer in 89. Dat is 74. Je vult het getal aan met de nullen die eigenlijk achter de 74 horen te staan. Dat zijn in de totaal 4 nullen. De twee noteer je aan de rechterkant. Ook hier zet je de vier nullen achter de twee. Je hebt namelijk niet 2 keer 37 gedaan maar 20.000 keer 37. Zo ga je ook te werk voor de volgende getallen. Aan het eind tel je de antwoorden aan de rechterkant bij elkaar op en heb je het antwoord. Volgens mij is dit én inzichtelijker dan de klassieke manier én sneller dan de nieuwe manier.

Ben benieuwd welke bezwaren hier tegen zijn in te brengen of welke dwalingen ik heb begaan. Realisten en mechanisten zijn van harte uitgenodigd!

Titan is de snelste computer ter wereld. Vandaag heb ik een rekenopdracht gemaakt rondom deze supercomputer. Zoals als steeds ben ik benieuwd wat anderen er van vinden. Laat het maar weten, via de blog of Twitter.


Titan Timelapse from OLCF on Vimeo.

In deze opdracht verwijs ik naar een Google Sites die ik heb aangemaakt om een wisselkoersprogramma en rekenmachine op te nemen. Misschien dat ik een volgende opdracht gewoon helemaal maak in Google Sites.

Kinderen leren van jongs af aan inzicht te krijgen in meeteenheden op het gebied van tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur (zie oa Tule). Maar in deze digitale tijd zou aan dat rijtje naar mijn idee ook de byte toegevoegd moeten worden. Vaak ontbreekt het inzicht wat een byte is en wat je je daar bij kunt voorstellen. En tegenwoordig kom je die maat op heel veel plekken tegen. Bijvoorbeeld hoeveel data je kunt opslaan op de harde schijf van je computer, hoe snel je internetverbinding precies (die overigens wordt gemeten in bits) en wat je opslagcapaciteit is van je e-mail of andere clouddiensten. Net zoals de meeteenheden lengte en gewicht inzicht bieden in de wereld om ons heen, kan de byte dat ook doen. Inzicht helpt bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe apparaten. Wat heb ik nodig? Waar moet ik op letten?

Reclamefolder voor een laptop

Reclame voor internetverbinding

Hoor graag of anderen het met de stelling eens zijn of het verwerpen.

Via de mail kreeg ik de vraag of ik antwoord wilde geven op vragen die Willy de Meij had opgesteld in het kader van haar opleiding tot mediacoach. De vragen hebben betrekking op WikiKids, de internetencyclopedie voor en door kinderen. Omdat ik denk dat het voor mensen interessant is om de antwoorden op de vragen te lezen, publiceer ik de antwoorden hier op mijn weblog

Waarom heeft u dit gemaakt?
WikiKids is ontstaan in 2006. Ik was toen bezig met het maken van internetopdrachten voor leerlingen van het basisonderwijs. Onder andere opdrachten met het programma Google Earth. Ik gebruikte hiervoor onder andere de vorm van webquests voor. Daarvoor wilde ik kunnen verwijzen naar informatie op internet die kinderen zouden kunnen gebruiken. Ik vond het lastig om goede informatie te vinden. Informatie die betrouwbaar was, informatie die ook duurzaam op een plek zou blijven staan en informatie die begrijpelijk was. Verschillende keren kwam ik op Wikipedia uit als ik zocht op een onderwerp op internet. Maar lang niet altijd vond ik Wikipedia begrijpelijk voor kinderen. Vaak te lange, ingewikkelde zinnen en te veel detailinformatie. Ik kwam zo op het idee om een wikipedia voor kinderen te starten. Ik postte dit bericht op de Scholenlijst en zo is het balletje gaan rollen.

Was daar vraag naar of was het een spontaan initiatief?
Het was een spontaan initiatief. Niet alleen van mij maar direct van een flinke groep vrijwilligers die zich flink hebben ingespannen om het initiatief van de grond te krijgen.
Dat er behoefte aan was, werd me echter wel duidelijk gezien het feit dat er zo veel reacties op kwamen in zo’n korte tijd. Dus je zou kunnen zeggen dat het waarschijnlijk een latente vraag was die leefde.
Sinds april hebben we ook Google Analytics op de site lopen. Die laat zien dat we vanaf april zo’n 160.000 unieke bezoekers al hebben gehad. Op moment van schrijven zie ik dat er ruim 60 mensen nu actief zijn op WikiKids.

Wat zijn volgens u de mooiste aspecten van het initiatief?
De mooiste aspecten van het initiatief vind ik de samenwerking tussen de verschillende mensen die WikiKids hebben gemaakt tot wat het nu is. In het begin de samenwerking op de Scholenlijst. Alle ideeën die daar opborrelden. Later de samenwerking in de Stichting die we hebben opgericht rondom WikiKids. En nu de samenwerking online met de moderatoren die de kwaliteit van WikiKids bewaken. Iedereen heeft hetzelfde doel: Van WikiKids een mooie internetencyclopedie maken
Andere mooie aspecten zijn: de samenwerking met Kennisnet, de IPON-award die we hebben gewonnen, een subsidie voor ons open source project en de wedstrijden die we hebben georganiseerd (en de inzendingen daarop).

Het is gestart door vrijwilligers, is dit nog steeds zo?
Dat is nog steeds zo. Stichting WikiKids is een Stichting zonder winstoogmerk. Schrijvers en moderatoren doen dat vrijwillig.

Ik zag dat er al heel veel items zijn gemaakt, hoe wordt er bekendheid aan het bestaan van wikikids gegeven?
We proberen op verschillende manieren bekendheid te geven aan WikiKids. We hebben bijvoorbeeld verschillende keren op de NOT gestaan op de stand van Kennisnet, we hebben presentaties gegeven op andere beurzen zoals de IPON. Er zijn artikelen verschenen in bladen zoals Vives en Cos. We hebben worskshops op scholen gegeven. We praten er over met iedereen die we tegen komen. En we maken gebruik van ons netwerk om het te verspreiden. In het begin was dat bijvoorbeeld via de Scholenlijst. Nu hebben we ook een account op Twitter. We zijn daar echter nog niet zo heel actief.

Bestaan er soortgelijke initiatieven?
Ja, er bestaan soortgelijke initiatieven in Duitsland, Frankrijk en Spanje. In het artikel over WikiKids op WikiKids vind je de linken naar deze andere wiki’s. We hebben weinig tot geen contacten echter met de andere wiki’s. Daarvoor ontbtreekt het ons jammer genoeg aan de tijd.

WikiKids en de mediawijsheidcompetenties
Welke competenties van toepassing zijn op Wikikids en op welk niveau? Ik had het overzicht nog niet gezien. Op mediawijzer.net kon ik het ook niet zo snel vinden. Vandaar dat ik het hieronder ook nog een keer opneem. Welke mediawijsheidcompetenties zijn op WikiKids van toepassing? Bij alle competenties zou je wel iets met WikiKids kunnen doen. In ieder geval kun je bij WikiKids uit de voeten met C1 (Informatie vinden en verwerken en C2 (Content creëren). Als je actief aan WikiKids bijdraagt functioneer je minimaal op niveau 3.

Competentieniveaus mediawijsheid

Hoe kun je eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen en tienduizendtallen in beeld brengen? Zodat duidelijk wordt dat het steeds tien keer meer is. En dat een bundeling van 1 tiental gelijk is een 10 losse eenheden enzovoort? In dit filmpje zie je dat met behulp van het programma SketchUp.
De kwaliteit is niet zo goed als in het programma SketchUp zelf. In dit programma heb ik scenes toegevoegd zodat je van positie naar positie kunt springen.
Wil je het SketchUp-bestand zelf verder bewerken? Dan kun je het downloaden uit het 3D-warehouse van Google.

Let op: het is een probeersel om de getallen in het tientallig positiestelsel wat te verduidelijken. Weet niet of het gelukt is maar het is een eerste poging. Andere manieren om dit te doen zijn natuurlijk de abacus, MAB-materiaal en de getalspositie. Hieronder zie je die gereedschappen zoals je ze in Prowise kunt oproepen.

De digitale wereld daagt uit tot nieuwe rekenopdrachten om kinderen greep te laten houden op de wereld. Op Google-Drive verzamel ik in een document onderwerpen waarvan ik denk dat die interessant zijn om kinderen mee te laten rekenen. Het is nu nog een opsomming van onderwerpen. In de loop van de tijd wil ik daar lesideeën aan toevoegen. Voorbeelden van dit soort ideeën vind je hier en hier.
Het lijkt me een uitdaging om voor groep 1 tot en met 8 opdrachten te bedenken. Wie wil meedoen is van harte uitgenodigd.

Naar aanleiding van het bericht dat de Internet Archive inmiddels 10 PetaByte aan informatie heeft verzameld, heb ik een nieuwe les gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het is een minder uitgebreide les dan de vorige. Ik heb me beperkt tot dit bericht. Deze opdracht leent zich gemakkelijk om uit te breiden naar nog meer manieren om informatie op te slaan en dergelijke. Hoor graag welke opdrachten jullie naar aanleiding hiervan nog zouden kunnen bedenken.
Uitgangspunt trouwens bij deze lessen (ik denk dat de komende tijd er meer zullen volgen) is dat kinderen meer grip krijgen op het internet en alles wat daar mee samenhangt. Heb je daar ook ideeën over dan hoor ik die graag.

Vandaag een rekenles gemaakt rondom de Amerikaanse verkiezingen voor groep 8. Tenminste ik denk dat die het niveau aan zouden moeten kunnen. Heb me gericht op de grafiek die gemaakt is over de twitterberichten naar aanleiding van het laatste debat tussen Obama en Romney. Ben erg benieuwd wat jullie er van vinden. Feedback is van harte welkom.

Naar aanleiding van een reactie op mijn vorige blogpost leek me nog eens goed om te benadrukken dat je met de nieuwe cijfersymbolen gewoon kunt rekenen zoals je dat gewend bent met de reguliere cijfersymbolen. Hieronder zie je een aantal sommen zodat je een nog beter beeld krijgt van wat ik bedoel. Het blijft uitgaan van het decimaal stelsel en van de positiewaarde van de getallen.

Als ik met een onderwerp bezig ben, zoals nu rekenen, dan heb ik altijd de neiging verder te denken dan nodig is. Ik ben me aan het verdiepen in de rekendidactiek van de basisschool. Een van de dingen die kinderen moeten leren is het koppelen van aantallen aan cijfersymbolen. Het aantal twee schrijf je als cijfer als 2. Voor ons zo logisch als wat. Maar voor kinderen dus iets wat ze moeten leren. Dit symbool is in de loop der tijd ontstaan lees ik in dit Wikipedia-artikel.
Naar mijn idee had het dus net zo goed zich anders kunnen ontwikkelen. Hieronder mijn variant van de cijfers nul tot en met negen.

Korte toelichting op de gekozen symbolen. De nul is voorgesteld als een gat: niets. Komt toevallig overeen met het huidige symbool voor de nul. De één is een stip of punt. De twee is een liggende lijn die twee punten met elkaar verbindt. De drie is een driehoek. De vier een vierkant. De vijf is een huisje dat bestaat uit vijf hoeken. De zes is een ster (twee driehoeken door elkaar). De zeven is afgeleid van de zevenarmige kandelaar. De acht kun je zien als een soort octopus. De negen zijn drie driehoeken in elkaar geschoven.
Ook deze symbolen zijn natuurlijk arbitrair maar hebben naar mijn idee meer relatie met het cijfer dan de huidige cijfersymbolen.

Wat moet je hier nu mee? Het deed me zelf denken aan het Land van Oct dat ik op de Pabo leerde kennen. Dat was bedoeld om je bewust te maken van het tientallig stelsel en het optellen en aftrekken over het tiental. Zo zou deze nieuwe cijfersymbolen misschien bruikbaar kunnen zijn om je bewust te maken van het feit dat onze cijfersymbolen voor kinderen eerst ook nog ondoorgrondelijk zijn.

Voel je trouwens de neiging om deze snel opgeschreven cijfersymbolen netjes uit te werken tot leesbare fonts? Dan zou je gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deze website: Fontstruct. Hou me van harte aanbevolen.