Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in april, 2007

Stijlvast is een jong en dynamisch stylingbureau. We richten ons op projecten en trainingen op het gebied van styling. Maatwerk en persoonlijke aandacht staan bij ons centraal. Hoe groot of hoe klein uw opdracht ook is, wij bieden u een persoonlijke oplossing met een eigen stijlvaste inslag. Stijlvast zorgt voor de rode draad!

Stijlvast bestaat uit Linda van Houts en Dorianne Vervoort. Beiden zijn als stylist afgestudeerd aan de stylingacademie Artemis te Amsterdam.

Vandaag, 28 april 2007, houdt Stijlvast een open dag voor alle belangstellenden.

Waarom hierover een berichtje? Dorianne Vervoort is een collega van mij op Hogeschool Domstad. En de website van stijlvast heb ik voor hen uitgewerkt. Dat had nog al wat voeten in de aarde omdat ze een ontwerp hadden gemaakt dat nogal wat eisen stelde aan het plaatsen van verschillende elementen op de pagina. Uiteindelijk heb ik dit opgelost door de website in een nieuw venster te tonen met vaste maten.

Ik wens Dorianne en Linda in ieder geval veel succes vandaag bij de opening.

Sinds kort is er een nieuw tijdschrift op de markt: Pulse. Een tijdschrift over ICT en onderwijs. De redactie bestaat uit oud-OCS-redacteuren: John Bronkhorst, Jan Lepeltak, René Franquinet, Frits van Kouwenhove en Tesa van Zadelhoff.

De bedoeling van Pulse omschrijft Jan Lepeltak als volgt:

“Pulse wil een brug vormen tussen ervaring, vernieuwing en de nieuwe
generatie. Dat kan al lang niet meer met uitsluitend een gedrukt tijdschrift – een
cross-mediale benadering is de trend.
Het gaat daarnaast om vakmanschap en vernieuwing. Ook bij uitgeverij Koninklijke
Van Gorcum leidt dit tot nieuwe vormen van meesterschap. Dat doen wij als
onafhankelijke redactie samen met hen. We ontwikkelden daartoe een portal
www.pulsevangorcum.nl en een bescheiden tijdschrift, die beide dienst doen als
(virtuele) ontmoetingsplaats voor studenten en leraren. Het gedrukte blad zal
vooral voor achtergronden en diepgang zorgen en de portal voor communicatie,
uitwisseling van ideeën en ervaringen uit de praktijk. Daarbij zal de nadruk liggen
op de didactiek en het onderwijskundig gebruik.
Nieuwe netwerken van lerenden vormen zich, dit is er een van.”

Het nul-nummer heb ik op Scribd gezet zodat iedereen het kan bekijken: Pulse bekijken.

Naast Vives en Cos is dit nu het derde tijdschrift die zich bezig houdt met ICT en onderwijs. Ik vind het fijn dat steeds meer mensen zich bezig houden met het schrijven over de didactische toepassingen van ICT in het onderwijs. Ben wel benieuwd hoe ze zich van elkaar kunnen onderscheiden. Pulse heeft de volgende opbouw: Achtergrondartikelen, lesideeën, Best practise, stageprojecten, schoolvoorbeelden. In dit 0-nummer komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: zelf leermiddelen ontwerpen, internetles wereldbevolking, een good practise uit het basisonderwijs, ICT op de Pabo en Rondom Sneek, leren door de eigen omgeving te verkennen.

Deze week, op dinsdag 24 april 2007, is WikiKids een stichting geworden. In Katwijk hebben we bij notaris Van der Plas de statuten getekend.
Voor ons weer een hele stap bij het opzetten van de grootste internet-encyclopedie voor en door kinderen. Wij zijn er erg blij mee.

Komende vrijdag wordt het boek “Aardrijkskunde geven” gepresenteerd. Het is een boek voor studenten van de Pabo. Het laat zien op welke manier je aardrijkskunde kunt geven op de basisschool.
De auteurs van het boek zijn Andre de Hamer, Anton Bakker, Hans Broere en Mark van Heck. Zelf heb ik als adviseur aan het boek meegewerkt om de mogelijkheden van ICT bij aardrijkskunde te bekijken en bespreken.
Mijn bijdrage zal straks vooral bij het digitale component verschijnen. Dit digitale component is een onderdeel van Sherpa-pro. Hiervan is nu versie 1 online. Straks in versie 2 zullen zo’n 60 titels beschikbaar zijn voor Pabo-studenten. Hier zijn boeken te vinden van Van Gorcum en Esstede.
Het project Sherpa-pro is een gewaagd project vind ik omdat Van Gorcum de eerste uitgever is die voor de pabo-wereld zijn boeken op deze manier toegankelijk maakt. Ik ben erg benieuwd hoe dit zal gaan lopen. Volgend jaar zijn we van plan om op de de Hogeschool Domstad er in ieder geval mee te starten. Ik ben beniewd hoe de studenten dit zullen vinden.

Het heeft een tijdje geduurd maar nu zijn we toch echt aan de slag met ons eigen weblog van het Expertisecentrum ICT-Educatie. Er zullen regelmatig bijdragen op verschijnen van de verschillende leden van ons Expertisecentrum.
We werken nu nog met een Bloggeromgeving. Of dit zo zal blijven weet ik niet. Een tijd geleden heb ik al een keer een onderzoekje gedaan naar de verschillende blogsoftware. De eisen die ik stelde voor een blogomgeving worden door blogger ruimschoots gehaald. Dit betekent dat we kunnen werken met meerdere auteurs, dat we categorieën aan kunnen maken (labels) en dat we verschillende media en tools kunnen embedden.
Met dit laatste zijn we afgelopen week aan de slag gegaan op onze studiedag. Daar hebben we de verschillende tools uitgeprobeerd. Er zijn ook al een aantal berichten hierover geschreven op de weblog. Door mijn collega’s is er nu gebruik gemaakt van Google Video en Scribd. Ook de optie om te werken met Flickr is aan bod gekomen. De hele presentatie die gegeven heb is op de gezamenlijke weblog ook te bekijken.

In een vorige posting over de SBL-competenties heb ik gekeken welke modellen zijn ontwikkeld om de ICT-competenties in kaart te brengen en op welke manier deze gekoppeld zouden kunnen worden aan de SBL-competenties. Ik ben toen ingegaan op de assessmenttool van ICT op school. Van deze tool heb ik gekeken op welke manier het didactische component zowel in de assessmenttool als in de SBL-competenties voorkwamen. Ik sloot af met de constatering dat bij SBL nog meer competenties worden genoemd onder het kopje didactisch die niet expliciet bij de assessmenttool aan bod komen. Deze keer wil ik kijken of deze punten ook ingevuld kunnen worden met behulp van ICT.
In mijn verdere verkenning ga ik uit van de volgende onderdelen:

 • Leren leren
 • Leren van elkaar
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Kennis over leerstijlen
 • Leerproblemen signaleren
 • kennis van de leerinhouden van de vak en vormingsgebieden,
 • leerinhouden voor het dagelijks leven.
 • opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang daartussen
 • kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ict
 • kent leer- en onderwijstheorieën
 • bekend met onderwijsarrangementen voor jongere en oudere kind.

Bij mijn verkenning ga ik als volgt te werk. Ik verken het onderwerp en kijk dan op welke manier ICT hierbij kan aansluiten. Bij het verkennen van de onderwerpen maak ik gebruik van verschillende bronnen. De twee belangrijkste bronnen zij: Sherpa-pro zijn van uitgeverij Van Gorcum en Google.

Op de website van Sherpa-pro geeft Van Gorcum de volgende omschrijving:

“Sherpa-pro is een digitaal pakket wat jij, als student, in kan zetten naast de boeken die je gebruikt tijdens je studie.
Sherpa-pro is een compleet pakket met digitale onderdelen bij de pabo-titels van uitgeverij Van Gorcum, inclusief de tijdschriften ‘Volgens Bartjens’ en ‘Zone’. Sherpa-pro biedt materiaal voor het samenstellen van een lesmodule, een toets, assessment programma of portfolio. Het pakket bevat bovendien de inhoud van alle boeken die er deel van uitmaken.”

In deze Verkenning ga ik nog niet in op de dubbelingen die hoogst waarschijnlijk aanwezig zullen zijn tussen de verschillende punten. Ook een vertaling naar een uiteindelijke Pabo-tool ontbreekt nog.

De Verkenning is opgenomen als bijlage bij deze post omdat het te omvangrijk is voor een gewone blogpost.

Gewoon leuk en bijzonder knap.

Met dank aan mijn collega Sijmen die me er op wees.