Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged wikipedia

Op zaterdag 2 november was ik aanwezig bij de Wikimedia Conferentie Nederland 2013. Deze conferentie had drie tracks: Wikipedia achter de schermen, Wikipedianen aan het werk en Vakdeskundigen en Wikipedia. Dat zorgde voor een gevarieerd programma. ik zal in deze post beschrijven bij welke sessies ik aanwezig ben geweest en wat ik daar van mee heb genomen. De dag werd geopend door Ziko van Dijk, voorzitter van Vereniging Wikimedia Nederland die ons welkom heette als vrienden van de vrije kennis.

Daarna volgde de key-note van Jan-Bart de Vreede, president van de Wikimedia Foundation. Hij noemde Wikimedia een beweging (movement) waar zich steeds meer partijen bij aansluiten.

Hij sprak onder meer over Wikipedia Zero. De manier voor ontwikkelingslanden om Wikipedia gratis te bekijken via mobiel internet. Een mooie ontwikkeling. Wel jammer dat het noodzakelijk is natuurlijk.

Jan-Bart waarschuwde ook voor paid advocacy. Dat houdt in dat bedrijven worden ingehuurd om artikelen te schrijven om een bepaald onderwerp op een positieve manier over het voetlicht te brengen. Een slinkse manier om de inhoud van Wikipedia te beïnvloeden.

Na de plenaire sessie ben ik aanwezig geweest bij een introductiepresentatie van Ziko van Dijk over de Wikimedia-beweging. Gelukkig kende ik de meeste begrippen al wel maar toch waren er weer nieuwe dingen. Zo kende ik de term thorgs nog niet. Thorgs zijn thematische verenigingen die zich ook zouden kunnen aansluiten bij de Wikimedia beweging. Het onderwerp is volgens mij zo nieuw dat ik er op internet verder nog niets over kan vinden. Het dichtste wat in de buurt komt vind ik op Meta-Wiki over Thematic Organizations.

Na deze sessie ben ik naar de sessie Wiki Loves Archives gegaan waarin de samenwerking tussen de archieven en Wikimedia werd uitgelegd. Ik vond het interessant om te zien hoe de samenwerking zich ontwikkeld. Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe WikiKids zoiets voor elkaar zou kunnen krijgen. Ideeën hierover hoor ik graag.

Daarna werd in deze sessie uitgelegd hoe een tool werkte om grote hoeveelheden data in te importeren in de Commons. Een tool is handig omdat het duizenden datagegevens gaat. Indrukwekkend veel dus!

Na de lunch (goed verzorgd!) was ik aanwezig bij de bliksemsessie. Daarna werden korte presentaties gehouden over uiteenlopende projecten. Zo werd onderzoek gepresenteerd over hoe ouderen bij Wikipedia betrokken zouden kunnen worden, ging Mariek van Buytene in de de rollen bouwer, houwer en breker op Wikipedia. Goed om te weten wat jezelf bent en als je online iemand anders tegenkomt die op je irritatie zit om te bedenken welke rol diegene speelt.

In deze sessie kwam ook een Wikipedians in Special Residence aan bod. Dat zijn Wikipedianen die aan de slag gaan binnen een instelling om te helpen met het samenwerken met Wikipedia. Ik denk dat het een goed idee zou zijn als er ook Wikipedians in Education zouden komen in Nederland. Kan het onderwijs zeker van profiteren. Misschien dat Hogeschool Utrecht wel zo iemand kan aanstellen?

Na deze sessie zat ik bij een sessie over de ontwikkelingen op het gebied van de Visual Editor. Een manier om op een WYSIWYG bij te dragen aan Wikipedia. Deze is al bruikbaar en tegelijkertijd nog volop in ontwikkeling. Wikimedia heeft met veel eisen te maken. Zo moet het bijvoorbeeld in staat zijn om verschillende talen aan te kunnen. Ook als die van rechts naar links geschreven worden. De presentatoren lieten bijvoorbeeld zien dat het programma Keynote crasht als je verschillende talen op één dia probeert weer te geven:

Ik denk dat we op WikiKids ook veel kunnen hebben aan de visual editor. Kijken of die geïnstalleerd kan worden.

Tot slot was ik bij een presentatie van Dimitar Dimitrov die het had over Hacking Brussels, giving Free Knowledfe a Voice. Dat leverde interessante inzichten op.

In ontwikkeling is de Collective Rights Management Directive.

Aan het eind van de dag was de uitreiking van de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments. De winnaar was deze foto gemaakt door Uberprutser (onder CC BY SA licentie):

Alle foto’s zijn te bekijken op de Stats pagina van Wiki Loves Monuments.

Naar aanleiding van het artikel van Jeroen Clemens over online tekstbegrip (een onderwerp waarop hij hoopt te promoveren) bedacht ik dat Wikipedia zich daar uitstekend voor leent om mee aan de slag te gaan. Vooral ook omdat Wikipedia een zeer veel gebruikte bron voor scholieren is. Over online tekstbegrip kun je volgens mij verschillende opdrachten maken. Eentje werk ik hier uit: over NPOV. Oftewel: neutral point of view.
Ben geen docent Nederlands voor het vo dus hoor graag de feedback van anderen hierop of het bruikbaar is of niet. Ik zal nog een paar opdrachten op deze manier uitwerken.

Online Tekstbegrip en Wikipedia NPOV

Vrijdag 10 november heb ik samen met Erik Bolhuis workshops verzorgd op de studiedag van de VELON. Ik heb de workshop gehouden over wiki’s in het onderwijs. Hieronder zie je de presentatie die ik heb gebruikt.Naast de presentatie had ik drie opdrachten klaar staan om wikikids, wikipedia en wikispaces te verkennen. We zijn er niet meer aan toegekomen.

Opdracht WikiKids

Opdracht Wikipedia

Opdracht WikiSpaces

Een aardig filmpje die ik via de blog van Darcy Moore tegenkwam over Wikipedianen.

Een interessante video over wikipedia op de Duitse televisie, te vinden op YouTube. Was voor het eerst trouwens dat ik een YouTube-filmpje niet kon embedden omdat de gebruiker (de televisiezender ZDF) dit heeft uitgeschakeld.

Deze week ontving ik een link van Harry Spoelstra over een nieuwe semantische zoekmachine voor Wikipedia: Powerset. Wat doet deze zoekmachine? Het doorzoekt artikelen op Wikipedia (voorlopig) en vat deze ook nog samen. Hierdoor wordt het nog makkelijk om informatie snel te vinden. Misschien ook een leuke toepassing voor WikiKids.Powerset Demo Video from officialpowerset on Vimeo.

Zolang Wikipedia bestaat houdt men zich volgens mij ook al bezig met de betrouwbaarheid van de artikelen. Er zijn al verschillende onderzoeken geweest waarin de betrouwbaarheid vergeleken werd met andere encyclopedieën. Toch blijft het knagen. Hoe kan het dat een artikel waaraan iedereen een bijdrage kan leveren een betrouwbaar artikel op kan leveren? Ik vind dit een erg boeiend fenomeen moet ik zeggen. Het heeft te maken met wat we zien als “waarheid”, denk ik. Volgens mij draait het vaak om de vraag in welke mate een artikel een betrouwbaar beeld van de waarheid geeft.
Daarbij moet ik natuurlijk “waarheid” nog verder definiëren. De Van Dale geeft de volgende omschrijving van waardheid:

  1. het ware, de overeenstemming tussen een denkbeeld, een verhaal of een bericht en de zaak zoals zij is
  2. iets dat waar is => feit
  3. ware geloofsovertuiging

Waarom kom ik hier op? Om twee redenen.

Reden 1. Soms wordt iets als waarheid aangenomen als verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken het eens zijn over een bepaald feit. Hoe deskundiger de mensen zijn die vanuit verschillende invalshoeken naar een zaak kijken hoe betrouwbaarder die waarheid wordt gevonden. Maar soms is een zaak zo ingewikkeld dat zelfs een grote hoeveelheid deskundigen er niet in slagen om een zaak als betrouwbaar en waar neer te zetten. En soms is een zaak zo ingewikkeld dat je als leek moet vertrouwen op de deskundigheid van een ander. Twee voorbeelden maken dit denk ik duidelijker. Het eerste voorbeeld. De serie “In Europa” die momenteel door de VPRO wordt uitgezonden heeft onder historici (als ik De Volkskrant mag geloven) nogal wat discussie op doen waaien. Inzichten zoals ze in de serie naar voren worden gebracht zouden verschillen met de inzichten zoals die onder historici leven. Wat waar is? Ik weet het niet. Tweede voorbeeld. De opwarming van de aarde. In de documentaire “an inconvenient truth” gebruikt Al Gore een overdaad aan gegevens. De vraag is hoe je die overdaad kunt controleren. En welke conclusie je daar dan weer uit moet trekken.

Reden 2. Onlangs kwam ik op de Foundation mailinglist het bericht tegen over de ontwikkeling van een nieuwe manier waarop Wikipedia de betrouwbaarheid van zijn artikelen kan weergeven. Het bevindt zich nu nog in de demo-fase. Het idee is dat een kleurindicatie aangeeft hoe betrouwbaar een wikipedia-artikel is. Op de demo-site zelf omschrijven ze het als volgt:

First, we compute the reputation of each author by analyzing the author’s contributions. When an author makes a contribution that is preserved in subsequent edits, the author gains reputation. When an author makes a contribution that is undone or reverted quickly, the author loses reputation.

The trust value of a new word is proportional to the reputation of its author. When subsequent authors edit the page, words that are left unchanged gain trust: by leaving them there, the authors implicitly agree with them. Words closer to the edit gain more trust, as the author of the edit is likely to have paid more attention to them. In contrast, text that has been rearranged (new text, text at the border of cut-and-paste, etc) has again a reputation proportional to the author of the edit.

Ik vind het een mooie ontwikkeling. Het is een punt dat volgens mij meegenomen kan worden in de discussie rondom webwijsheid. Trouwens een mooi voorbeeld van hoe je kunt zien dat een artikel steeds betrouwbaarder wordt is het artikel over Sydney Buxton. Bekijk een steeds recentere versie (New) om de veranderingen te zien.

Tot slot nog wat overige opmerkingen over de conferentie.

  • Wat leuk om zoveel (edu-)bloggers te ontmoeten.
  • Wat een gevarieerd publiek zeg
  • Nog geen idee wat ik met Liquid Threads zou kunnen maar wel interessant
  • Zou het geheim van het succes van Wikipedia voortkomen uit de naam?
  • Leuke site om te zoeken op “Creative Commons muziek”.

Op de Wikimedia Conferentie Nederland heb ik samen met Ronald de Moor een presentatie gehouden over WikiKids. Het was voor mij in meerdere opzichten een bijzondere presentatie.
Ten eerste spraken we voor een publiek dat al (redelijk) bekend was met wiki’s. In het onderwijs is me dat nog niet zoveel overkomen. Het publiek bestond voor een deel uit Wikipedianen. Die we op deze manier nog kennis lieten maken met WikiKids.
Ten tweede was dat de manier waarop de presentatie tot stand was gekomen en de vorm van de presentatie zelf. Ik was laat begonnen aan het daadwerkelijk maken van de presentatie zelf. In gedachten was ik hier natuurlijk al een tijd mee bezig en ik vroeg me af wat we het publiek (dat me nog niet echt goed voor ogen stond) zouden vertellen.
Tenslotte heb ik de presentatie vrijdag gemaakt. Toen vroeg ik me nog steeds af wat ik zou gaan vertellen precies. Ik was al even begonnen met het samenstellen van mijn presentatie toen ik bedacht dat ik nog beter op mijn eigen weblog kon gaan kijken. Daar heb ik regelmatig gepost over WikiKids. En met behulp van de label wikikids had ik eigenlijk in één keer mijn presentatie klaar. Ik moet zeggen dat ik op deze manier mijn weblog nog nooit gebruikt had. Misschien voor anderen al heel normaal. Voor mij een openbaring.
Dan over de presentatie zelf. Het lijkt me nog steeds heel leuk om zo’n presentatie te maken als Dick Hardt (http://identity20.com/media/ETECH_2006/) maar dat is me nog steeds niet gelukt. Dit was voor deze bijeenkomst eigenlijk ook niet de bedoeling. Maar ik merkte dat de klassieke opbouw van een presentatie zoals ik die meestal aanhoud, hier niet van toepassing was. De presentatie die ik gaf had (denk ik) bijna met elke slide kunnen beginnen. Het kende dus eigenlijk geen lineaire opbouw. Meer concentrisch.

Achteraf dacht ik daarom ook, had ik misschien het nog anders vorm kunnen geven. Starten vanuit een centrale dia en van daaruit doorklikken en weer terug naar de centrale dia.

Gisteren was ik op de Wikimedia Conferentie Nederland. Het was een interessante bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van wiki’s. Zeker wat betreft het gebruik van wiki’s in het onderwijs. Er was op deze dag drie tracks: Wiki’s en educatie, veelzijdig wikimedia en incore wikimedia. Daarnaast waren er nog een aantal workshops.

Zelf ben ik bij de volgende bijeenkomsten geweest: de opening door Elly Waterman en de algemene lezing van Florence Devouard. Daarna in de sessie Wiki’s en educatie bij Wikiversity – learning the wiki way (Cormac Lawler), Creative Commons in de schoolbanken (Martijn Arnoldus) en een schoolwiki ,een praktische toepassingen (Dries Declercq). Na de middagpauze was ik aanwezig bij The Global Educators’ Open Course (Eliane Metni). Daarna mocht ik zelf een presentatie houden. Dit heb ik samen met Ronald de Moor gedaan. Dat ging natuurlijk over WikiKids.
Na de eigen presentatie was ik nog aanwezig bij de lezing van Delphine Ménard over Core values: “Free as in wiki
Tot slotwas ik nog aanwezig bij de slotdiscussie. Die ging voornamelijk over Wikiversity en Wikibooks.

Florence Devouard opende dus de dag. Ze ging in op de veranderingen zoals die op globaal niveau plaatsvinden en de vraag hoe we leerlingen voorbereiden op de 21ste eeuw. Ze liet daarbij het bekende filmpje zien van Shift Happens (of Did You Know). Leuk hieraan was dat ze vooral inging op de ontwikkelingen van het filmpje zelf. Hoe dit in de loop van de tijd steeds is aangepast. Ze verwees hierbij naar een wiki (geen mediawiki) waarop de geschiedenis staat beschreven.
Op deze wiki vind je de volgende onderwerpen: suggesties om de presentatie te gebruiken, de geschiedenis van de presentatie. Verschillende versies en bronmateriaal, bronnen, andere presentaties en een overzicht van edubloggers (uit Amerika voornamelijk). Erg de moeite waard.

Eerste versie

Versie van 22 juni 2007

Een ander sterk punt in de presentatie van Florence was een slide over Future Knowledge waarbij de volgende punten centraal staan: waarom wil ik iets leren en delen, wat is belangrijk om te weten, hoe kom ik het te weten, wie kan mij daar bij helpen en hoe help ik anderen, waar en wanneer leer ik, van welke bronnen maak ik gebruik, wat heb ik bereikt en wat komt daarna, hoe overtuig ik anderen?
http://www.futureknowledge.org/background/individual.jpg/image_view_fullscreen

In de sessie van Cormac Lawler ging het over Wikiveresity. Een nieuw project binnen Wikimedia. Een project dat ook nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Op de website van wikiversity is het als volgt omschreven.

“Wikiversity is a community for the creation and use of free learning materials and activities. Wikiversity is a multidimensional social organization dedicated to learning, teaching, research and service. Its primary goals are to:

Create and host free content, multimedia learning materials, resources, and curricula for all age groups in all languages
Develop collaborative learning projects and communities around these materials.”

Vragen waren vooral over het onderscheid tussen Wikiversity en WikiBooks. Wat zou in Wikiversity moeten komen te staan en wat in WikiBooks. Als een buitenstaander vond ik het onderscheid zelf niet zo moeilijk te maken moet ik zeggen. Ik zou Wikibooks gebruiken om het “wat” van het leren neer te zetten. En in Wikiversity het “hoe” uitleggen. Dus alles om een informatief boek heen, zeg maar (alle stappen die op de slide van de Florence stonden zeg maar). Maar als ik op WikiBooks kijk dan zie ik dat daar de zaken door elkaar lopen. Het wat en het hoe staan op één site. Zou niet mijn voorkeur hebben. Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkeld. Ook als ik hoor dat er op dit gebied al andere alternatieven zijn. Die zich richten op content (wat) en de cursus (hoe). Zal er straks één toplevel zijn waarin alles samenkomt? Of is dit helemaal niet wenselijk?