Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in augustus, 2008

Gisteren hebben wij (Centrum voor ICT-Educatie) voor onszelf een studiedag over het werken met de Macbook van Apple georganiseerd. Het was een interessante dag waarin we elkaar korte workshops hebben gegeven over verschillende programma’s op de Macbook: Garageband, ITunes, IWeb en IMovie.

De studiedag was in het kader van het feit dat we een RTC van Apple worden: Regionaal Training Centrum. Daarvan zijn er tot nu toe nog maar twee in Nederland. Wij worden dan het derde RTC. En we zijn daar best een beetje trots op. Het voegt namelijk weer een hele nieuwe dimensie toe aan onze expertise. Tot nu toe hebben we als Centrum voor ICT-Educatie voornamelijk scholen begeleid op de invoering van ICT in het onderwijs waarbij we gebruik maakten van Officeprogramma’s en alle internetontwikkelingen. Nu kunnen we daar dus ook het gebruik van de Apple aan toevoegen.

Ook in de opleiding gaan we de Apple inzetten. Dit zullen we op een paar plekken in de eerste en tweede fase van de opleiding doen (het maken van een eenvoudig filmpje en podcast) en binnen de profielminor Kunst en Cultuur. Binnen die profielminor hebben we al ervaring opgedaan. Vorig jaar hebben studenten kennis gemaakt met de Muziekwerkplaats. Daar hebben de studenten onder leiding van Mei030 een jingle, filmmuziek en beltonen gemaakt.

In mijn vorige post zag je een heel kort (goed: flauw en vreemd) voorbeeld van het maken van een podcast. Het ging me daarbij even niet zozeer om de inhoud als wel het onderzoeken hoe eenvoudig je het maken van een podcast kunt maken. Voor het maken van de podcast heb ik gebruik gemaakt van Garageband. De Podcast heb ik geplaatst bij PodoMatic en openbaar gemaakt voor een breed publiek via Blogger.

Natuurlijk biedt Garageband veel meer mogelijkheden zoals het toevoegen van foto’s en links in de podcast. Maar daar wilde ik nu geen aandacht aan besteden. Ik heb geprobeerd zo eenvoudig mogelijk te werk te gaan. Dat betekende bijvoorbeeld ook dat ik geen externe geluidsrecorder heb gebruikt maar direct in Garageband de opnameknop heb ingedrukt en tegen de laptop heb zitten praten.

Daarna twee jingles uit de bibliotheek van de Macbook geselecteerd en ervoor en erachter gesleept. Tenslotte de podcast delen en opgeslagen als MP3 op mijn computer.

Bij Podomatic heb ik de mp3 neergezet waarbij zij er voor zorgen dat er een player beschikbaar komt die je automatisch aan je blog kunt toevoegen.

Mijn collega’s zijn daarna ook aan de slag gegaan. Dat leverde ook leuke podcasts op.
De inhoud van het podcast is in dit geval al iets inhoudelijker:). Als we met deelnemers aan de slag gaan zullen we uitgebreider stil staan bij het maken van een interview. Want het inhoudelijke deel van een podcast is natuurlijk het belangrijkste. Zo combineren we een podcast heel makkelijk binnen Nederlands.

Over een paar weken komen de studenten weer naar Hogeschool Domstad. Iets minder jammer genoeg dan vorig jaar maar we gaan er zeker een mooi jaar van maken. De studenten krijgen aan het begin van het jaar de competentiematrix uitgereikt. Een boekje waarin precies staat wat er van hen verwacht wordt. De competentiematrix is dit jaar aangescherpt met digitale componenten. Dit om ICT een nog duidelijkere plek in het curriculum te geven. Voor elke competentie is gekeken op welke manier dit aangevuld kan/moet worden met een digitaal component. Ik spreek expres van digitale component omdat we hiernaast nog de vakspecifieke invulling (de ICT-competenties) hanteren. Het uitgangspunt hierbij is de Pabo-tool.
Wat betekent dit concreet. Ik zal aangeven hoe per competentie een digitaal component hebben toegevoegd door deze eruit te lichten. Ik zal dit steeds voor het startbekwame niveau doen.

Interpersoonlijk competentie
Het gaat er om dat de student de heterogeniteit (waaronder de digitale component)binnen de schoolcontext waardeert en divers gedrag dat hieruit voortvloeit begrijpt.

Pedagogisch competentie
Het gaat er om dat de student kinderen stimuleert om op verantwoorde wijze deel te
nemen aan de democratische, multiculturele, multireligieuze en digitale samenleving waarin zij leven.

Didactische competentie
Het gaat erom dat de student met inachtneming van het eigene van schoolvakken een
gevarieerde en uitdagende leeromgeving creëert en daarbij voor het bereiken van lesdoelen en het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen, verschillende
didactische werkvormen en middelen inzet (waaronder ICT) die coöperatief en constructivistisch leren uitlokken.

Het gaat er om dat de student in zijn onderwijs samenwerken en zelfstandig leren structureel mogelijk maakt ondermeer door het inzetten van digitale mogelijkheden.

Organisatorisch competentie
geen aanvullingen

Samenwerken in een schoolteam
Het gaat erom dat de student gebruik maakt van collegiale consultatie en daarbij gebruik maakt van digitale (leer)netwerken.

Samenwerken met de omgeving
geen aanvullingen

Reflectie en verantwoording
geen aanvullingen

Deze aanscherping op de competentiematrix heeft natuurlijk weer gevolgen voor het aanbod dat we zullen doen en de toetsing. Hoe dat er precies uit komt te zien laat ik in de loop van het jaar weten. Ik ben in ieder geval blij dat we op het niveau van de competentiematrix weer een stap in de goede richting hebben gezet.

Vandaag heb ik de earthquest Geheim agent bijgewerkt. Alle wachtwoorden heb ik nu op een andere manier in de opdracht ingevoegd. Tot nu toe kreeg je een promptscherm in beeld waarin je het wachtwoord van een missie moest invullen. Dat leverde bij sommigen problemen op omdat pop-ups geblokkeerd werden. Nu heb ik met behulp van het programma HTML-password Lock nieuwe pagina’s met wachtwoorden aangemaakt. Voordeel bovendien van dit programma is dat ik meerdere varianten van een wachtwoord kan opgeven. Dus als iemand een schrijffout maakt (geen hoofddletter of trema’s) dan kun je toch verder.
Zelf heb ik het al getest maar ik ben benieuwd of anderen ook zonder problemen door de opdrachten rollen. Dus: wie de uitdaging aan wil…Ik hoor graag of er nog problemen zijn. En anders hoor ik graag of je de puzzels hebt kunnen oplossen.Afgelopen juli is in Alexandrië Wikimania 2008 georgansieerd. Voor iedereen die daar niet bij kon zijn, zijn er al een tijdje video’s online te bekijken. Ik heb de video’s nog niet bekeken maar vind het mooi dat op deze manier ook de sessies toegankelijk zijn. De player waarin de video’s worden afgespeeld zijn speciaal ontworpen voor een wiki: Kaltura. Het jammere is wel dat de video’s niet heel snel opstarten.
Over wikimania in Alexandrië is veel discussie geweest. Dat begint al vooraf als het gaat om waar de wikimania voor 2008 moet worden georganiseerd. Als dan gekozen is voor Alexandrië is de discussie daarna of dat wel voor iedereen veilig is om naar toe te gaan. Kijk de threads maar eens na van februari, maart en april 2008.

Het leukste vind ik de thread van Delphine Menard waarin ze beschrijft hoe de wikimania van haar dromen eruit ziet. Misschien ook iets voor andere congressen.

-It would be in a city easy to reach, with a big airport and cheap
flights incoming because it’s a huge hub, or it would be next door
(Frankfurt airport 😉 )
– It would be in a top-notch conference facility, with tons of plugs
everywhere, air conditionned if needed, modular conference rooms, all
in one place and close to the accommodation building (a mix of
Cambridge, Alexandria for the conference facility, Taipei and
Frankfurt for access).
– It would have a great outdoor and indoor community area, with wifi
that works all the time, with comfy couches as well as ground mats for
the yoga-types, with coffee, cookies, juices and fresh water available
at all times. (a mix of Frankfurt and Taipei)
– It would have all the accommodation in one place, close to the
conference grounds, or even actually _on_ the conference grounds, and
it would be cheap but practical, clean and modern accommodation, with
different possibilities – share a room, not share a room, share a dorm
etc. (a mix of Frankfurt and Taipei)
-It would have an amazing range of food for lunches, which would be
served in a big room where annoucements and meetings can take place (a
mix of Taipei and Cambridge).
– It would take place in a really “wow” place so that we get speakers
to *want to come* to speak (Harvard or Bibliotheca Alexandrina)
– It would be close to sightseeing stuff for social evenings as
“discovery trips”.
– It would have an amazing party location and an amazing party with
dancers with rotating hat-thingies (just like Alexandria!)
– It would host up to 500 people, not more, so I can get to meet
almost all of them. 🙂
– And finally, to steal Sj’s idea, it would have a giant rotating
Wikipedia globe that people could get into and make roll around like a
hamster wheel, just for the fun of it.

Dit weekend was het festival Dias Latinos weer in Amersfoort. Een Zuid-Amerikaans festival vol passionele muziek en dans. Altijd leuk om naar te kijken en foto’s te maken.


dias_latinos_2008_29

En onderstaande foto heeft niet zoveel met dias latinos te maken. Maar vond ik gewoon aardig gelukt.

dias_latinos_2008_55

Vorige week ben ik er nog kort op uitgetrokken om panoramafoto’s te maken van de Beemster en Schermer. De panorama’s zijn te bekijken op Panoramaas.

De Beemster (1)
De Beemster (2)
De Beemster (3)
De Schermer

De tweede panorama van De Beemster verwerk ik ook in de earthquestopdracht van De Beemster.

Ik had een deel van de panorama’s (van het rivierengebied) ook op een Google Map kaart staan. Misschien doe ik dat ook nog wel met de andere panorama’s. Alleen vind ik de weergave in Google Map niet heel mooi. Misschien is daar nog iets op te bedenken.

Ik ben weer terug van vakantie. Een heerlijke fietsvakantie door Engeland. Van New Castle naar Harwich. Dit traject is een onderdeel van de North Sea Cycle Route. De route is in totaal 6000 kilometer lang. Wij hebben alleen het deel in Engeland gefietst. Onze fietsen (en wijzelf) hebben het flink te verduren gehad. Heuvels met een stijging en dalingspercentage van soms meer dan 20 procent. Maar erg genoten van: mijn vriendin, de mensen die we tegen kwamen, de natuur, de steden, de kathedralen, de biertjes en de pubs, het Engelse ontbijt, een musical, de kusten en de vrijheid om je eigen tijd in te delen. Aan ICT heb ik deze vakantie geen aandacht besteed. Mijn mobiele telefoon had ik alleen mee als wekker (werkt ook als de telefoon uit staat), plaatselijke tomtom (als we niet precies wisten hoe we moesten rijden en er geen mensen in de buurt waren om te vragen), telefoon (voor diverse reserveringen) en fototoestel (naast mijn oude Kodak).
Mijn fotoselectie staat op Flickr. Daar kun je zien waar we allemaal zijn geweest. Het is een selectie van foto’s. Want foto’s waar mijn vriendin op staat of waar we samen op staan, houd ik toch weer liever voor mijzelf.


vakantie_2008_engeland_117


Grotere kaart weergeven