Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in september, 2013

Vorige week organiseerde Surf een bijeenkomst over docentprofessionalisering en ICT. Doel van dit rondetafelgesprek was om te kijken welke initiatieven er op dit gebied zijn en wat er van elkaar geleerd kan worden. Wilfred Rubens schreef hier al over en ook Ria Jacobi zei hier al zinnige dingen over. Beiden gaan in op manieren waarop die docentprofessionalisering moet plaatsvinden.
Maar ik vind dat voordat je kunt gaan praten over de manier waarop die professionalisering moet plaatsvinden dat je eerst moet vaststellen waarop je gaat professionaliseren. Wat is het kader dat je als uitgangspunt neemt? Aan welke competenties zou je moeten werken? Ik denk dat dit belangrijk is omdat je dan ook de professionalisering zelf meer handen en voeten kunt geven. En nog belangrijker misschien: dat je jezelf ook als professional kunt ontwikkelen. Is namelijk niet duidelijk waarop je zou moeten professionaliseren dan blijft het lastig om vast te stellen wanneer de professionalisering geslaagd is.
Ik denk dat er voor Nederland één kader zou moeten zijn waarop docenten zich kunnen richten. Het kader dat ik het meeste kans van slagen zie hebben, is de Kennisbasis ICT (2013) zoals die door ADEF is geformuleerd. Het is een generiek kader dat toch gedetailleerd genoeg is om professionalisering handen en voeten te geven. Natuurlijk zal dit kader per onderwijssoort anders ingevuld kunnen worden. Een juf in het basisonderwijs doet niet precies hetzelfde als een hoogleraar in de universitaire wereld.
Voor lerarenopleiders is de themagroep ICT en Onderwijs van het VELON bezig met het formuleren van een kennisbasis ICT toegespitst op de lerarenopleider. Kern hiervan zal ook de Kennisbasis ICT zijn zoals geformuleerd door ADEF. Hier komt een schil opleidingsdidactiek omheen te staan. Op 8 november 2013 kun je als lerarenopleider tijdens de studiedag van VELON hierover meepraten. Dan leggen we namelijk het eerste voorstel voor.

Een paar weken geleden heb ik een presentatie gegeven aan de studenten de de minor Kunst en Cultuur volgen op de Hogeschool Utrecht. Ik heb daarbij vooral gekeken naar de mogelijkheden die technologie biedt om met kunst en cultuur aan de slag te gaan. In de presentatie hieronder kun je zien welke voorbeelden ik heb laten zien.Een van de opdrachten was om een foto te maken naar het voorbeeld van Jan von Holleben.Het mooie van deze opdracht is dat studenten worden uitgedaagd om goed na te denken over hoe ze de foto moeten maken. Onderzoek zit hier op een natuurlijke manier in verweven. Ook beschouwing achteraf verloopt bij deze opdracht heel prettig. Samen kun je kijken hoe je de illusie nog sterker had kunnen maken.

Even een korte update wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd naar aanloop van de ecampNL:

Het beloofd een mooie edcamp te worden. Heb er zin in. Nog maar 25 dagen!

Dat idee bedacht ik gisteren. Hoe ben ik op dit idee gekomen? Wat houdt een R&D-café precies in? En hoe nu verder?

Hoe kwam ik op het idee
Mijn idee voor een R&D-café werd ingegeven door een aantal zaken. Ten eerste speelt al langer de discussie hoe resultaten van onderzoek nu hun weg kunnen vinden in de klas. Daar zijn onder andere lectoraten een mooi middel voor. Maar ik vind dit niet in alle gevallen even handig omdat dit nogal wat voeten in de aarde heeft voordat het daadwerkelijk loopt. En dan zijn er nog maar een paar scholen bij betrokken.

Ten tweede las ik het artikel van Jeroen Janssen over de rol die onderzoekers zouden moeten aannemen en over het wel of niet doen van praktijkimplicaties. Lijkt me via een wetenschappelijk artikel ook best lastig om direct voor het werkveld bruikbare tips te komen. Maar wel heel waardevol om inzichten te delen met het werkveld.

Ten derde was ik afgelopen zomer in Parijs bij de NightScience waarbij ik onder andere kennis maakte met Ange Ansour, een Franse lerares die samen met (science) wetenschappers kinderen tot onderzoeken aanzet. Zij liet zien hoe je op een relatief laagdrempelige manier wetenschap aan onderwijs kan koppelen.

Tot slot, ten vierde, zie ik online en in de krant vaak de discussies voorbijkomen van voor- en tegenstanders van de Steve Jobsscholen. Ik merk dat het polariserend werkt en zie liever dat op basis van dialoog tussen verschillende groepen doordacht onderwijs tot stand komt. Ik denk dat onderzoekers hierbij een waardevolle rol kunnen spelen.

Wat houdt een R&D-café precies in?
Een vorm hiervoor zou misschien het R&D-café kunnen zijn. Het R&D-café is nog maar een concept dat ik gisteren heb bedacht en dus nog lang niet uitgekristalliseerd is. Dit is zoals ik het tot nu toe voor me zie:

  1. Een leraar/ team houdt zich bezig met een onderwijsvraag en wil dit doordacht gaan invoeren. Naast het bestuderen van literatuur en goede voorbeelden in andere praktijken gaat de leraar/ team sparren met hun onderwijsvraag met een onderzoeker. Die geeft vanuit zijn perspectief aan wat hij van de onderwijsvraag vindt. Doel van het gesprek is om de leraar/ team verder te helpen bij het verder ontwikkelen van de onderwijsvraag.
  2. Een onderzoeker is bezig met een onderzoek waarvan hij de resultaten wil delen met leraren. Naast het publiceren van artikelen en presenteren op congressen gaat de onderzoeker in gesprek over de resultaten met leraren. De leraren geven aan hoe ze de onderzoeksresultaten zouden kunnen toepassen in hun eigen praktijk of welke valkuilen ze voor zichzelf zien. Doel van het gesprek is om de onderzoeker een idee te geven welke praktijkimplicaties zijn onderzoek heeft.
  3. De opzet is informeel en in principe kortlopend. Dit maakt het voor zowel onderzoeker als leraar gemakkelijker om aan mee te doen.
  4. Voorbereiding voor een R&D-café bestaat voor de leraar uit het werk dat hij al verricht heeft om antwoord te vinden op zijn onderwijsvraag. Voorbereidingen voor de onderzoeker bestaat uit het maken van een presentatie die is gericht op leraren.
  5. Het verloop van een R&D-café bestaat uit een aantal fasen: presentatie van onderzoek/ onderwijsprobleem, reactie van andere partij op onderzoek/ onderwijsprobleem, gesprek over verschillende onderdelen van onderzoek/ onderwijsprobleem, gezamenlijk komen tot conclusies (tips om verder te ontwikkelen, tips voor volgend onderzoek).
  6. het gesprek wordt gemodereerd door een gespreksleider die de tijd in de gaten houdt en er voor zorgt dat gesprekken dialogen blijven en geen discussies.
  7. het gesprek duurt ongeveer een half uur tot uur.
  8. het gesprek online gevoerd worden via een Google Hangout
  9. het gesprek kan opgenomen worden zodat anderen het R&D-café later kunnen terugkijken om er van te leren.

Hoe nu verder?
Ik ben erg benieuwd of een R&D-café een behoefte vervult, van zowel onderzoekers als leraren. Ik ben benieuwd, als er behoefte aan is, of het in deze vorm zou moeten plaatsvinden. Ik ben ook benieuwd welke onderzoekers en leraren geïnteresseerd zouden zijn om hier aan mee te doen of in mee te denken. Ben je onderzoeker of leraar? Laat het me dan weten. Dan kunnen we via deze blog of op twitter het hier verder over hebben.

Na een datum hebben we nu ook een plek waar de eerste Nederlandse edcamp wordt gehouden: school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Het Houtens in Houten. We zijn erg blij dat de school heeft toegezegd om mee te willen werken aan dit evenement. Een mooie school in een nieuw gebouw.Om nog meer bekendheid te geven aan de edcamp is er een poster gemaakt die je onder collega’s kunt verspreiden. Print het dus maar uit en hang het op in de school. Of post het op je intranet (of yammer).

Er staan inmiddels 139 aanmeldingen op de wiki van edcampnl! Je kunt je hier aanmelden als je dat nog niet gedaan hebt. Verder zijn we te volgen op twitter via het account EdcampNL. Heb je een vraag dan kun je die ook stellen via de mail of via Facebook.

EdcampNL Flyer