Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts published in oktober, 2010

Vandaag was de kick-off bijeenkomst van Mediamachtig, de stichting, bedacht door Margreet van den Berg, waarmee scholen subsidie aan kunnen vragen voor mediawijsheidsprojecten. Het was inspirerend omdat alle sprekers een interessant verhaal hielden.
De middag werd gestart door Margreet zelf. Zij schetste de ontstaansgeschiedenis en de randvoorwaarden voor het aanvragen van de subsidie. De ondertitel van Mediamachtig is om samen wijs te worden. En samen betekent in dit geval leraar en leerling maar ook instellingen zoals de bibliotheek en culturele centra.

Elke spreker had wel een aantal punten waarvan ik dacht: ja, dat is mooi gezien of gedacht. Margreet, die dus begon, gaf aan dat ze mediawijsheid ophing aan 3 C’s: content, contact en conduct. Een mooie kapstok om te gebruiken. Onder content valt, naar mijn idee, een onderwerp als nadenken over betrouwbaarheid van materiaal dat je vindt op internet maar zelf ook materiaal plaatsen. En dan heb je het je het ook over auteursrechten en vrije licenties zoals creative commons. En onder conduct vallen, naar mijn idee, alle zaken die te maken hebben met mediapedagogiek (opgroeien online, digitaal pesten, contacten leggen).

Afsluitend gaf Margreet aan dat er zoveel mooie dingen gebeuren in het onderwijs. En dat Mediamachtig die initiatieven een kans geeft om verder uit te groeien.

De tweede spreker was Remco Pijpers, tevens secretaris van de stichting, van Mijn Kind Online. Hij deelde zijn ervaringen met kinderen en jongeren en mediagebruik in de afgelopen 10 jaar. Was het adagium zo’n 10 jaar geleden Content is King, nu luidt dat veel meer Contact is King. Daarmee kun je natuurlijk ook de overgang van web 1.0 naar web 2.0 aanduiden.
Leuk om te horen hoe hij bezig is met de gebruiksvriendelijkheid van educatieve websites. Vanuit WikiKids kunnen we daar waarschijnlijk ook nog wel wat van leren.
Nog een punt uit zijn verhaal was een verwijzing naar Henry Jenkins die praat over the Participation Gap.

De derde spreker was Frits Meijer die een verhaal vertelde over het gebruik van media in het speciaal onderwijs. Hij maakte duidelijk met welke misverstanden leerlingen te maken krijgen als het gaat om het gebruik van nieuwe media. Vooral de manier waarop hij hier aandacht aan besteed vond ik mooi om te zien. Begrippen verduidelijken door ze letterlijk uit te beelden bijvoorbeeld (foto’s maken van een bestand kopiëren bijvoorbeeld, waarbij het hele beeldscherm op het kopieerapparaat wordt gelegd).

Jeroen Rougoor kwam vertellen op welke manier hij binnen zijn scholen aandacht besteed aan samenwerkend leren en informatievaardigheden. Hij maakte duidelijk dat bij het zoeken van informatie op internet nog aardig wat komt kijken. Belangrijk punt daarbij was, gaf hij aan, dat kinderen niet in staat zijn om de juiste vragen te stellen. Dit moet je dan ook goed oefenen. Ook het gebruik van synoniemen en een woordenboek stellen kinderen in staat meer te vinden. Als je dan informatie hebt gevonden beantwoord je de 3 W’s : wie waarom en welke (wie heeft de informatie gemaakt, waarom hebben ze die informatie gemaakt en welke informatie heb ik daarvan nodig) en de 3 B’s: begrijpbaar, betrouwbaar en bruikbaar.

Harry Spoelstra vertelde over WikiKids en de WikiKidsatlas. Het project waarbij ik natuurlijk zelf ook erg betrokken ben. Leuk om iemand anders daar ook een keer over te horen spreken. Harry vertelde onder andere het verhaal over het project dat hij met zijn scholen heeft uitgevoerd.

Sanne Kuyt vertelde samen met Adil over hoe ze op school omgaan met mediawijsheid. Adil is een leerling van Sanne en is druk aan het Twitteren. Hoe dat gaat en wat voor sturing nodig is vertelden ze samen.

De middag werd afgesloten door Elke Das die vertelde hoe ze een wiki (PBWorks) gebruikt als leeromgeving voor haar leerlingen. Het feit dat ze dit vooral ziet als een steeds grotere wordende omgeving sprak me wel erg aan. Je hoeft dan niet je weg te vinden in een groot (onoverzichtelijk) woud van pagina’s maar groeit langzaam in de omgeving op. Per klas zie ik dat ook goed voor me. In een grote organisatie zoals waar ik nu in ben beland (en waar we Sharepoint gebruiken) zie ik dat nog niet zo 1-2-3 voor me (alhoewel daar de wiki, buiten Sharepoint om, ook erg goede diensten verleent).

Kortom: een inspirerende middag. Ben benieuwd wat voor projecten er worden ingediend. Heb mezelf ook als maatje opgegeven en ben benieuwd of daar gebruik van wordt gemaakt.

Ik berichtte er in een eerder bericht al over dat webvideo het leren innoveert. Toen werd ik hier via een bericht op Yammer op gewezen. Vandaag zag ik via Twitter het nog weer een keer voorbijkomen. Nu vind ik niet zozeer het feit dat webvideo an sich het leren verrijkt verrassend maar vind ik het aardig om te zien dat er verschillende vormen zijn van webvideo. Je kunt bijvoorbeeld een demonstratie of lezing bekijken of beluisteren.

Demonstratie quickstep

Lezing

Kenmerkend voor dit type video’s is dat het een videoverslag is waar je ook live bij aanwezig had kunnen zijn. Het verspreid daarmee dus de kennis.

Naast dit soort video’s ben ik de afgelopen tijd nog meer tegengekomen. Dit zal vast nog niet compleet zijn dus laat me maar weten of je iets mist.

De screencast

Een type webvideo waarbij het beeldscherm van iemand wordt opgenomen. Onder andere geschikt om uitleg te geven over computerprogramma’s.

De verkorte demonstratie

De website Videojug laat handelingen in verkorte vorm zien. Een voorbeeld over de vraag hoe je romantisch kunt zijn.


Married Life:
How To Be Romantic

Webinar

Een webinar is een live uitleg aan aan anderen via internet. Opgenomen kom je ze tegen op internet.

Weblecture

Een weblecture is een video waarin een presentator ondersteund wordt door beelden om zijn verhaal duidelijk te maken.

Videoanimatie

Videoanimatie is het in beeld brengen van een onderwerp door middel van animaties. Er zijn verschillende vormen te vinden.

De eerste die ik hier van tegen kwam was die van Plain English van de Common Craft die met opvallend/ bedrieglijk laagdrempelige middelen uitleg geven over een ingewikkeld onderwerp.

Daarna kwam ik een ander type animatie tegen. Die van RSA.org. Hieronder een voorbeeld naar aanleiding van een video van Sir Ken Robinson.

Naar voorbeeld hiervan zie ik ook de video’s van In Klare Taal.

Kennen jullie nog andere voorbeelden?

Al eerder maakte ik de vergelijking tussen de kennisbasis ICT en de Pabotool. Toen gaf ik al aan dat hier behoorlijk wat overlap in zit. Nu heb ik de punten die wel in de Pabotool maar niet in de Kennisbasis ICT in de laatste toegevoegd. Je krijgt dan onderstaande Kennisbasis ICT. In rood is aangegeven wat uit de Pabotool nog niet voorkwam in de Kennisbasis ICT.

kennisbasis ICTplus

Vandaag was ik aanwezig bij twee bijeenkomsten waarin het onderwerp ICT-competenties een belangrijke rol speelde. ‘s Ochtends was ik in Zoetermeer bij Kennisnet waarbij we een bijeenkomst hadden met de opleidingsdocenten ICT en onderwijs van de Pabo’s. ‘s Middags was ik in Utrecht bij een bijeenkomst van Kennisnet waarin werd gesproken met verschillende partijen die betrokken zijn bij het onderwijs en die iets kunnen zeggen over de manier waarop vanuit hun doelgroep tegen ICT in het onderwijs wordt aangekeken. Beide interessante bijeenkomsten.

Ik vond het erg prettig om met collega’s van andere Pabo’s te praten over wat ons bezig houdt bij het implementeren van ICT in de opleiding. Duidelijk is dat er een spanningsveld is in het geïntegreerd of het apart aanbieden van ICT. Ik denk dat we het liefste zien dat ICT geïntegreerd wordt aangeboden maar dat we bang zijn dat de collegaopleiders hier niet toe in staat zijn. ‘s Ochtends noemde een van de collega’s dat zij op hun opleiding werken met ICT-vakcoaches (Nelly Lemmens van de HAN bracht dit in) en ‘s middags hoorde ik van Anna Tomson, informatiemanager aan de HvA de term TPACK-competente teams. Beide gaan eigenlijk uit van hetzelfde idee. Gezamenlijk kijk je of je ICT integreert in het onderwijs. Hier kijken zowel de opleidingsdocent ICT en onderwijs als de opleidingsdocent van een vak en vakoverstijgend naar. Het leek me een mooie constructie om te werken aan de implementatie van ICT in het opleidingsonderwijs.

Afgelopen periode hebben we hier toevallig zelf ook ervaring mee opgedaan in onze eigen opleiding. We hebben aanbod verzorgd samen met de collega’s Rekenen, Taal en Onderwijskunde en pedagogiek. Ik heb gemerkt dat dit een omslag in het denken is voor zowel de collega’s als voor onszelf. Collega’s zien nu de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en wij sluiten nog beter aan op het andere aanbod (wat we al probeerden in onze eigen lessen hiervoor).

Wel merk ik dat de manier waarop we nu werken het aanbod erg versnippert en het erg puzzelen is om te kijken of de punten die in de samenwerking niet aan bod kunnen komen nog wel een plek krijgen. Gelukkig houden we daarvoor ook nog aparte lessen waarin we daar aandacht aan kunnen besteden.

Wie een ideale constructie bedacht heeft mag het zeggen. Of bovenstaande de beste manier is durf ik niet te zeggen. Hoor graag hoe anderen hier over denken.

Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het schrijven van een boek voor Pabostudenten. Het boek heeft als titel ICT voor de klas en is een basisboek dat een overzicht geeft van de uitgebreide mogelijkheden om met ICT je onderwijs te verrijken. In april 2011 komt het boek uit. Deze week kreeg ik alvast de cover te zien van het boek.

In het boek staan de volgende hoofdstukken:

 • ICT in de wereld om je heen
 • Opgroeien in een gemedialiseerde wereld
 • Leren en professionaliseren
 • Het digibord
 • Rijke leeromgevingen vormgeven
 • ICT op maat
 • ICT en projectmatig werken
 • Mediawijsheid
 • Informatievaardigheden
 • ICT op schoolniveau

Meer informatie zal in de komende tijd vast nog wel volgen.

Vanaf vandaag is de website Visie op leermateriaal online. Hiervoor heeft Kennisnet verschillende mensen uit het onderwijs geïnterviewd. Omdat ik een bijdrage heb geleverd aan de module Ontwikkelen van digitaal leermateriaal sta ik ook op de video. De filmpjes gaan in op de onderwerpen Kwaliteit, Kwantiteit, Professionaliteit, Kosten en tijd. Ook staan er oproepen. Mijn oproep is gericht aan de lerarenopleidingen.

Welke mogelijkheden bieden ICT om aan de slag te gaan met meervoudige intelligenties en leerstijlen? Die vraag stond centraal in de bijeenkomst die we samen met de collega’s van Onderwijskunde en pedagogiek hebben gegeven. Als openingsfilmpje hebben we hiervoor het lipdubfilmpje van de Dr. Boschschool gebruikt.De vragen die de studenten daarna moesten beantwoorden waren:

 • wat zijn de kenmerken van een lipdub?
 • aan welke intelligenties kun je aandacht besteden met deze opdracht
 • hoe kun je leerlingen vanuit hun leerstijl hieraan een bijdrage laten leveren?

Studenten werden erg enthousiast van het filmpje en ik ben benieuwd of het ook navolging krijgt (we hopen zelf ook een lipdub te maken met de hogeschool; zo’n zeventig studenten hebben zich hier inmiddels voor opgegeven). In de bijeenkomst zelf moesten studenten daarna zelf lessuggesties bedenken bij verschillende ICT-middelen. Zelf kwamen ze ook nog met de flashmob filmpjes die je ook regelmatig op YouTube voorbij ziet komen.Bladgoud is het bedrijfje van Sijmen Cozijnsen en Sharda Balgobind en is gespecialiseerd in het opzetten van websites, schrijven van webteksten, het geven van advies, hosting en beheer.Hun website is nu online en ziet er erg mooi uit.

Zij hebben me  geholpen bij de overgang naar deze nieuwe blogomgeving en daar ben ik erg blij mee moet ik zeggen. Zonder verlies van verkeer heb ik zo de overgang gemaakt van blogger naar wordpress.

Op hun website vind je precies welke diensten ze aanbieden, achtergronden over wie ze nu precies zijn en waar ze voor staan, hun portfolio, contactmogelijkheden, faq en blog. Uit de blog komt ook duidelijk naar voren dat ze een grote voorliefde hebben voor Open Source. Ben benieuwd wat ze daar nog meer over gaan schrijven.

Afgelopen week heb ik samen met mijn collega Don Zuiderman en de collega’s van de sectie Rekenen een bijeenkomst verzorgd aan de tweedejaars studenten waarin we de mogelijkheden van het digibord aan bod hebben laten komen als het gaat om het houden van een interactieve nabespreking.  Kunst bij de interactieve nabespreking is om de antwoorden van de leerlingen te gebruiken bij je verdere uitleg van de som. Mogelijkheden van het digibord zijn om materiaal van te voren klaar te zetten en interactief materiaal te gebruiken. Die twee moet je op elkaar zien af te stemmen. In dit bestand (op Wikiwijs) zie je hoe we dat geprobeerd hebben. Basis is het materiaal dat studenten, die de instructie moesten geven, zelf hebben bedacht. Het notebook-bestand is niet bedoeld om zo direct in de klas te gebruiken maar om je ideeën te geven welke mogelijkheden je hebt.

Na afloop van de les was de behoefte om meer te weten van de mogelijkheden van het digibord alleen maar meer geworden.

Op 27 oktober vindt de Kick-off bijeenkomst plaats van MediaMachtig in Utrecht. MediaMachtig is een stichting, opgericht door Margreet van den Berg, die  als doel heeft leerlingen  bewust te maken van de macht van media door ze het werken met media machtig te maken. Door leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen en ze laten werken met media, worden ze zich bewust van de mogelijkheden en bedreigingen van het gebruik ervan.

Tijdens de (gratis) kick-offbijeenkomst, van 14:30 tot 17:00 op de Lerarenopleiding basisonderwijs HU Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht, krijg je meer uitleg over Stichting MediaMachtig en de manier waarop je subsidies kunt indienen en wordt er gesproken door Remco Pijpers en 5 enthousiaste  leraren uit het basisonderwijs, die al veel ervaring hebben met mediawijsheid. Een inspiratiebijeenkomst dus ook.

Voor de bijeenkomst moet je je opgeven. Dat doe je met dit formulier.