Voor de zoekmachine Meestersipke.nl en de website om je favoriete websites te verzamelen, YURLS, heb ik screencasts gemaakt. In de screencasts leg ik uit hoe je het beste kunt zoeken met meestersipke.nl en hoe je een YURLS-pagina aanmaakt. De screencasts zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Maar ook leerkrachten kunnen ze natuurlijk gebruiken.