Dit bericht stond vandaag op onze portal. En dit bericht typ ik ook op de nieuwe laptop die ik heb “gekregen”. Ik ben er erg blij mee en benieuwd hoe het zal bevallen. Hieronder een deel uit het verdere portalbericht.

Vrijdag 22 februari zijn de eerste laptops uitgereikt in het kader van de pilot Laptops voor docenten. In totaal acht docenten doen aan de pilot mee, verdeeld over de leergebieden ICT, Nederlands, O&P, Rekenen & Wiskunde en Wereldoriëntatie.

Een feestelijke moment…

Met een eigen laptop krijgen de deelnemende docenten ruime mogelijkheden:

· Toegang tot het Domstad netwerk op een van de beschikbare werkplekken
· Verzorgen van presentaties in de Domstad leslokalen met toegang tot internet
· Stand-alone gebruik op een willekeurige plek binnen Domstad
· Draadloos toegang tot internet in de ontmoetingsruimte op de begane grond
· Gebruik buiten Domstad op stagescholen, thuis of onderweg

In overleg met de betrokken docenten, CvB, opleidingsmanagers en de manager van het Cursus & Vergadercentrum worden verschillende werkplekken ingericht voor het werken met een laptop. (…)Op deze wijze wordt een verdeling tot stand gebracht over reguliere werkplekken, flexplekken en stiltekamers.

Bedoeling van de pilot is om ervaring op te doen met het gebruik van een laptop door docenten. De laptops komen in de plaats van desktop pc’s. Doordat docenten de beschikking hebben over een eigen laptop, hoeven ze geen laptop meer te lenen via het Studielandschap.

De laptops zijn speciaal ingericht voor gebruik door docenten. De beschikbare opslagruimte is onderverdeeld in drie omgevingen:

1. Domstad omgeving. Hiermee kan worden ingelogd op het Domstad netwerk.
2. Externe omgeving. Bedoeld voor gebruik los van het Domstad netwerk, zowel binnen als buiten het gebouw.
3. Opslagruimte voor data.

De laptop kan stand-alone worden gebruikt maar kan ook worden aangesloten op internet via een ADSL verbinding of draadloos.

De dienst ICT zorgt voor de inrichting van de Domstad omgeving en het bieden van ondersteuning hierop. De externe omgeving wordt beheerd door de docent zelf en kan vrijelijk worden aangepast en ingericht. In geval van problemen kan de originele inrichting van beide omgevingen gemakkelijk worden teruggezet.

De laptops hebben een geschatte levensduur van minimaal vier jaar. De eerste drie jaar zijn ze eigendom van Domstad. Aan het eind van deze periode gaat het eigendom over naar de betreffende docent.

(…)

Het gebruik van laptops op deze wijze is nieuw voor Domstad. Van de pilot hopen we het nodige te leren. Uiteindelijk willen we weten of het gebruik van laptops in plaats van desktops een goede keuze is. En natuurlijk onder welke voorwaarden en condities dat het beste kan worden uitgevoerd.