Dit jaar is Kennisnet begonnen met de Stimuleringsregelijk Educatief onderzoek. Een mooie manier vind ik om te kijken naar de effectiviteit van ICT in het onderwijs. In het startdocument geeft Kennisnet aan hoe het in zijn werk gaat.
De Stimuleringsregeling is bedoeld om:

1) scholen in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en inzichten over effectief en efficiënt gebruik van ict.
2) onderzoeksprojecten te stimuleren die inzicht verschaffen in de opbrengsten van ict-gebruik voor leren en de randvoorwaarden waaronder deze opbrengsten worden gerealiseerd.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Kennisnet geeft vier redenen aan waarom onderzoek nodig is:

 1. Kennisparadox: benutting van kennis over het onderwijs blijft achterwege (daarom moet er onderzoek komen dat in nauwe samenwerking met de praktijk wordt ontwikkeld).
 2. Mythe van ICT: er is een tekort aan gefundeerde kennis over de opbrengsten van ICT.
 3. Eenzijdigheid: onderzoek is vooral gedaan over beleid.
 4. Validiteit (ecologisch): vooral onderzoek in andere landen. Onderzoek in eigen land zijn beperkt.

Kennisnet wil daarom:

 1. onderzoek bevorderen datn inhoudelijk is ingebed voor langere periode.
 2. faciliteiten creëren voor bijdragen aan onderzoek en kennisontwikkeling vanuit de onderwijspraktijk.

Uitgangspunten daarbij zijn:

 1. Kennis ontwikkelen voor de onderwijprofessional: het leren verbeteren met ICT.
 2. Gericht op inzicht over effectief en efficient gebruik van ICT in het onderwijs.
 3. Kennis wordt niet alleen geproduceerd voor de onderwijspraktijk maar in samenwerking met de onderwijspraktijk.
 4. Geld gaat ook naar de leraren en andere actoren die meewerken aan het onderzoek.
 5. ICT-toepassingen die zich aandienen in de onderwijspraktijk zijn vertrekpunt voor onderzoek.
 6. Scholen (leraren en management) dragen zelf ook actief bij aan het ontwikkelen en beproeven van kennis.
 7. Primaire doelgroep voor kennisontwikkeling zijn leraren en managers.

Uiteindelijk moet onderzoek er toe leiden dat duidelijk is hoe ICT ingezet kan worden om tot daadwerkelijke verbetering te komen van het onderwijs.

Ik ben erg benieuwd welk onderzoek we allemaal kunnen verwachten.