Dat is het thema van de SURFOnderwijsdagen 2008. Op de website wordt dit thema als volgt toegelicht:

Onderwijsinstellingen hebben de laatste jaren veel geinvesteerd in
onderwijsvernieuwing. De vraag is: Wie en wat zijn er nodig om innovatie een duurzame plaats te geven in het onderwijs? Het belang van eigenaarschap speelt hierin een grote rol. Wie is de eigenaar van content, infrastructuur, kennis en kwaliteit? Is de onderwijsinstelling eigenaar? Of zijn dit ook de gebruikers; studenten en docenten? En zijn er nog andere partijen betrokken? Het vraagstuk “Wie aan zet is” bij verschillende aspecten van onderwijsinnovatie komt in twaalf tracks tijdens de SURF Onderwijsdagen 2008 aan de orde.

De programmacommissie is nu druk bezig met de verdere voorbereidingen. Dit houdt onder andere in dat verschillende sprekers worden benaderd voor het geven van presentaties en workshops. De programmacommissie bestaat dit jaar uit:
Andres Steijaert (SURFnet)
Petra Boezerooij (SURF)
Christien Bok (SURF)
Tom Dousma (SURF)
Lisa Gommer (Universiteit Twente)
Emile Bijk (Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht)
Frank Benneker (Universiteit van Amsterdam)
Ronald Ham (SURF)
Jan Snijders (Avans Hogeschool)
Jeanne-Marie Kremers (SURF)
Jocelyn Manderveld (SURF)
Nico Juist (Hogeschool INHOLLAND)

Dit jaar wordt er ook weer een SURFgroep ingericht voor de Onderwijsdagen. Deze is voor de deelnemers en sprekers. Meer informatie hierover volgt nog in de loop van het jaar. De programmacommissie heeft een eigen surfgroep die niet publiekelijk toegankelijk is. In die omgeving wisselen we ideeën (via de wiki) uit en verzamelen we de nodige informatie (benaderde sprekers bijvoorbeeld).