Afgelopen vrijdag ontvingen meer dan 150 studenten hun Propedeuse op Hogeschool Domstad. Ter gelegenheid daarvan hielden we een feestelijke Propedeuse-uitreiking. Meer dan 600 mensen (studenten, ouders, familie en vrienden) waren hierbij aanwezig. In de fotoshow een impressie.