De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het maken van een verzameldocument voor studenten van de eerste fase van de Pabo. Dit verzameldocument gaat over ICT en lesgeven en begeleiden. De bedoeling van het stuk is dat studenten zien wat de mogelijkheden zijn van ICT-gebruik binnen een les. Dit stuk heb ik nu af en is hier te downloaden.

In het stuk ga ik in op de doelen je kunt stellen voor een les en hoe ICT hieraan een bijdrage kan leveren, hoe je een inleiding van de les kunt versterken door ICT te gebruiken, hoe je binnen verschillende leergebieden ICT kunt toepassen en welke toetsmogelijkheden ICT biedt.

Bij het tot stand komen van dit stuk heb ik feedback gevraagd aan mijn collega’s op Hogeschool Domstad en van edubloggers. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor hun gegeven feedback. Adviezen heb ik zoveel mogelijk overgenomen. Wel heb ik keuzes gemaakt om een aantal zaken nog niet op te nemen. Zo vroeg André Mansen bijvoorbeeld waarom ik helemaal niet het digitale schoolbord had opgenomen. En vroeg Elke Das waarom ik zo weinig aandacht besteedde aan web 2.0.
Het werken met het digitale schoolbord ga ik behandelen in thema 4. Het volgende thema voor de studenten van de eerste fase. Dat staat in het teken van de organisatie. Daar vind ik het goed passen.
Met web 2.0 krijgen de studenten in de tweede fase nog meer te maken. Het zit er hier en daar al wel in maar in thema 6 komt het nog meer naar voren.

Ik ben benieuwd wat anderen van dit stuk vinden. Reacties zijn van harte welkom.