Dat is de titel van het boek dat aan de medewerkers van Hogeschool Domstad is uitgedeeld. Het is de weerslag van het onderzoek waar het lectoraat Kantelende Kennis mee bezig is. Het boek is opgedeeld in zeven hoofdstukken:

  1. Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen
  2. Kennis en kennis creëren
  3. Vitale ruimte
  4. Vormgeving van collectief leren
  5. Een collectief leerproces in een basisschool
  6. Een collectief leerproces in een opleiding
  7. Een praktische aanpak van collectief leren

Hierbij vind je ook een uitleg van de onderzoekcyclus die we hanteren.

En de uitleg over de vitale ruimte

het boek is te bestellen op de website van Garant.