Een vergelijking van de Pabtool/Kennisbasis ICT en de 4 in balans is natuurlijk niet helemaal correct. De vier in Balans draait niet om de ICT-competenties van leraren maar gaat over de implementatie van ICT in het onderwijs. De vier in balans bestaat uit de volgende 6(!) punten:

 1. Visie
 2. Deskundigheid
 3. Digitaal leermateriaal
 4. ICT-infrastructuur
 5. Samenwerking en ondersteuning
 6. Leiderschap

Die 6 punten moeten leiden tot didactisch gebruik van ICT voor leraren. Onder deskundigheid staan de volgende punten die te vergelijken zijn met de ICT-competenties zoals genoemd in de Pabool en Kennisbasis ICT:

 • Communiceren via ICT met leerlingen
 • Gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel
 • Gebruik van leerlingvolgsysteem
 • Organiseren van lessen waarin ICT wordt gebruikt
 • Met de klas werken aan project met verschillende ICT-toepassingen
 • Gebruik van educatieve apparatuur
 • Integreren van ICT in het onderwijs
 • Beoordelen bruikbaarheid educatieve programmatuur
 • Gebruik electronische leeromgeving
 • digitaal lesmateriaal van internet aanpassen voor in de les

In vergelijking met de Pabool/Kennisbasis ICT en de ICT-assessmenttool is dit een grovere indeling. Alle punten komen dan ook verschillende manieren terug in de andere modellen.