Afgelopen week heb ik samen met mijn collega Don Zuiderman en de collega’s van de sectie Rekenen een bijeenkomst verzorgd aan de tweedejaars studenten waarin we de mogelijkheden van het digibord aan bod hebben laten komen als het gaat om het houden van een interactieve nabespreking.  Kunst bij de interactieve nabespreking is om de antwoorden van de leerlingen te gebruiken bij je verdere uitleg van de som. Mogelijkheden van het digibord zijn om materiaal van te voren klaar te zetten en interactief materiaal te gebruiken. Die twee moet je op elkaar zien af te stemmen. In dit bestand (op Wikiwijs) zie je hoe we dat geprobeerd hebben. Basis is het materiaal dat studenten, die de instructie moesten geven, zelf hebben bedacht. Het notebook-bestand is niet bedoeld om zo direct in de klas te gebruiken maar om je ideeën te geven welke mogelijkheden je hebt.

Na afloop van de les was de behoefte om meer te weten van de mogelijkheden van het digibord alleen maar meer geworden.