Onderstaande tekst is ook te vinden op leerkracht.kennisnet.nl

Zo, de NOT 2011 zit er op. Ik denk dat iedereen die heeft meegewerkt, moe maar voldaan naar huis kan gaan. Zelf heb ik drie dagen op de stand van Kennisnet gestaan om de bezoekers iets te vertellen over WikiKids. Gelukkig niet alleen, maar samen met de collega’s van Stichting WikiKids en de kinderen die elke dag op de stand aanwezig waren.”
De stand van Kennisnet was verdeeld in vier themagebieden waarbij ons deel ‘hun talent in ontwikkeling’ was gedoopt. Dat betekende dat er veel kinderen aanwezig waren die demonstreerden hoe de WikiKids werkte maar ook lieten zien hoe je de Surfacetafel, de Swinxs en de iPad kunt inzetten in het onderwijs.

Wikikids bestaat 5 jaar
Voor WikiKids is dit inmiddels de derde NOT. We bestaan dit jaar 5 jaar en al die jaren heeft Kennisnet ons ondersteund met expertise, promotie en hosting. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Het draagt bij aan de uitstraling die wij vanuit WikiKids zelf belangrijk vinden: betrouwbaar en voor en door het onderwijs.

Laagdrempelig met genoeg uitdaging
In de afgelopen dagen hebben we mensen veel over WikiKids kunnen vertellen. Veel juffen en meesters maar ook studenten van de Pabo, bibliothecarissen, mediacoaches en onderwijsassistenten. We konden hen vertellen dat WikiKids aansluit bij vakken als Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis. Dat kinderen er terecht kunnen voor spreekbeurten en werkstukken. Dat het werken aan mediawijsheid is in een notendop. Dat het laagdrempelig is, maar ook genoeg uitdaging biedt voor hoogbegaafden. Kortom: past in het onderwijs.

Een eerste kennismaking
Veel mensen kenden WikiKids gelukkig al en konden we nog meer vertellen over wat er in de afgelopen tijd veranderd is. Voor sommigen was het een eerste kennismaking. Beide doelgroepen verlieten enthousiast de beursvloer. Vooral het Kidsportaal en het handig te downloaden werkboekje spraken aan.

Strakke organisatie

De organisatie van de NOT 2011 was door Kennisnet strak geregeld. Het draaiboek was helder en bood houvast voor iedereen die meewerkte. De briefing was duidelijk en zorgde ervoor dat je de laatste puntjes op de i kon zetten. Er was aandacht voor de kinderen die de hele dag op de beurs aanwezig waren met een speciaal kidsprogramma. Net zoals in de afgelopen jaren had Kennisnet veel mensen uit het werkveld uitgenodigd die vanuit de praktijk hun ervaringen met ICT konden vertellen. Een sterk concept dat ze van mij volgend jaar gewoon weer mogen inzetten. Kortom: mijn complimenten.