Als ik met een onderwerp bezig ben, zoals nu rekenen, dan heb ik altijd de neiging verder te denken dan nodig is. Ik ben me aan het verdiepen in de rekendidactiek van de basisschool. Een van de dingen die kinderen moeten leren is het koppelen van aantallen aan cijfersymbolen. Het aantal twee schrijf je als cijfer als 2. Voor ons zo logisch als wat. Maar voor kinderen dus iets wat ze moeten leren. Dit symbool is in de loop der tijd ontstaan lees ik in dit Wikipedia-artikel.
Naar mijn idee had het dus net zo goed zich anders kunnen ontwikkelen. Hieronder mijn variant van de cijfers nul tot en met negen.

Korte toelichting op de gekozen symbolen. De nul is voorgesteld als een gat: niets. Komt toevallig overeen met het huidige symbool voor de nul. De één is een stip of punt. De twee is een liggende lijn die twee punten met elkaar verbindt. De drie is een driehoek. De vier een vierkant. De vijf is een huisje dat bestaat uit vijf hoeken. De zes is een ster (twee driehoeken door elkaar). De zeven is afgeleid van de zevenarmige kandelaar. De acht kun je zien als een soort octopus. De negen zijn drie driehoeken in elkaar geschoven.
Ook deze symbolen zijn natuurlijk arbitrair maar hebben naar mijn idee meer relatie met het cijfer dan de huidige cijfersymbolen.

Wat moet je hier nu mee? Het deed me zelf denken aan het Land van Oct dat ik op de Pabo leerde kennen. Dat was bedoeld om je bewust te maken van het tientallig stelsel en het optellen en aftrekken over het tiental. Zo zou deze nieuwe cijfersymbolen misschien bruikbaar kunnen zijn om je bewust te maken van het feit dat onze cijfersymbolen voor kinderen eerst ook nog ondoorgrondelijk zijn.

Voel je trouwens de neiging om deze snel opgeschreven cijfersymbolen netjes uit te werken tot leesbare fonts? Dan zou je gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deze website: Fontstruct. Hou me van harte aanbevolen.