Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged visie

Voor mijn les aan derdejaars wilde ik graag het gedicht van Taylor Mali samenvoegen met de cartoon die er over is gemaakt door Zen Pencils. Hieronder het resultaat.Dat waren de drie belangrijkste onderwerpen die in het college voor de derdejaars studenten van de pabo in Amersfoort aan bod zijn gekomen.Studenten zijn bezig om leervragen uit te werken (kleine onderzoekjes in kader van vak). Bij een van de leervragen moeten de studenten ook ICT inzetten.

Het tweede onderwerp ontstond naar aanleiding van een Twitteropmerking van een van onze studenten over pesten in de klas.Het derde onderwerp is van belang omdat studenten voortdurend moeten nadenken over hun visie op onderwijs. Ik merk dat veel van de onderwerpen die ik langs zie komen (21 first century skills, O4nt, Sugata Mitra, Ken Robinson, Operation Education) nog niet bij de studenten bekend zijn (nog niet ergens in de lessen aan bod gekomen, niet op de stageschool gezien of gewoon verder nog niet bekend).

Een vol college met veel informatie. Om meer input van de studenten te krijgen heb ik op verschillende momenten gebruik gemaakt van Mentimeter en Padlet (voorheen Wallwisher).

Gisteren heb ik de serie Summerhill gekeken. Summerhill is een democratische school. In de serie dreigt de school gesloten te worden. Reden is dat leerlingen niet verplicht aan lessen hoeven mee te doen. Ik vind het een mooi beeld geven van hoe anders onderwijs georganiseerd kan worden. Als opleidingsdocent van een lerarenopleiding vind ik het ook belangrijk dat studenten in aanraking komen met veel verschillende visies op onderwijs. Ik probeer daarom zoveel mogelijk beelden te verzamelen die de gedachten over hoe onderwijs er uit kan zien kan aanscherpen. Een verzameling van beelden vind je in mijn diigo-lijst over visie op onderwijs. Ben wel benieuwd hoe jullie denken over deze school. Ik weet namelijk niet of zo’n school voor iedereen geschikt zou zijn. Misschien wel maar misschien ook wel niet.

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4