Derdejaars studenten heb ik de opdracht gegeven om het document Toetsen op school – Primair Onderwijs, hoofdstuk 1 en 3 samen te vatten. Dit in het kader van handelingsgericht werken. Dat heb ik op de volgende manier aangestuurd:

Ik had een Google Drive Presentatie klaar gezet voor de studenten. In deze presentatie had ik 24 belangrijke begrippen verdeeld over even zoveel dia’s.
Iedereen kreeg de link naar de presentatie en kreeg een paar begrippen om te omschrijven.
Gezamenlijk hebben de studenten de begrippen gevuld.

Dit wilde ik alle klassen apart laten doen. We hebben drie groepen derdejaars studenten. Bij de eerste twee groepen had ik dit ook gedaan. Maar in de derde groep was de opkomst jammer genoeg niet zo groot en moest ik een andere werkvorm bedenken. En daarmee kwam ik op een nog veel betere manier waarvan ik een volgende keer ook weer gebruik ga maken. De laatste groep mocht namelijk het werk van de vorige groep verbeteren. Daarmee ging de kwaliteit van het product toch nog weer een stuk omhoog.

Ik gaf de studenten ook aan dat ik deze manier van werken voor het basisonderwijs ook geschikt vond en dat ik hen ervaring wilde laten opdoen met deze manier van werken. In de eerste groepen probeerden een paar studenten daarom ook uit wat er zou gebeuren als ze niet op hun eigen dia zouden werken maar op die van een ander. Hopelijk zien ze daardoor ook straks sneller wat er mis zou kunnen gaan als ze dit doen in hun eigen klas.

De opzet die ik heb gekozen bracht ook een kleine beperking met zich mee. Ik had namelijk iedereen een link gestuurd waarmee ze zonder in te loggen toch konden bewerken. Maar daarmee is het niet mogelijk om ook afbeeldingen toe te voegen aan de presentatie. Miste ik niet echt maar toch goed om te realiseren.