Naar aanleiding van een tweet van Bart van de voort over het werken met WikiKids (zie hieronder) heb ik hem gevraagd of hij zijn ervaringen zou willen delen. Dat wilde hij wel en hieronder vind je zijn verhaal. Ik vind het een topverhaal over hoe je WikiKids kunt inzetten in het onderwijs!


Binnen de stichting Platoo (Openbare basisscholen regio Helmond) wordt er gewerkt met plusklassen voor meerbegaafde leerlingen. Elke woensdagochtend heb ik het voorrecht een plusklas te mogen draaien in Asten op OBS de Horizon.

Binnen deze plusklassen worden er verschillende projecten gedraaid. In de periode voorjaarsvakantie – meivakantie kregen de leerlingen de opdracht om een eigen werkstuk te maken over een onderwerp naar keuze. Leerlingen kozen op deze manier onderwerpen die aansloten bij hun belevingswereld en daardoor zijn ze betrokken en gemotiveerd om aan de slag gegaan. Voor mij is dit een voorwaarde om optimaal tot ontwikkeling te komen.

Natuurlijk heb ik de kinderen niet helemaal vrijgelaten. Eisen stellen is belangrijk. Een werkstuk moet minimaal uit 5 hoofdstukken bestaan. Vier hoofdstukken naar eigen keuze. Daarna bracht de leerkracht verdieping aan door een vijfde hoofdstuk toe te voegen aan het geheel.

We hebben ook afgesproken dat de kinderen werken met bronvermelding. Waar haal je je informatie vandaan (heel belangrijk om dit goed te bespreken met leerlingen)? We hebben het vooraf ook over plagiaat gehad. Wat betekent dat en hoe voorkom je het? Daarom is het belangrijk om je eigen woorden te gebruiken. De mindmap is daar een heel handig hulpmiddel voor. Belangrijke woorden uit de tekst worden daarin opgeschreven. Vervolgens leg je de tekst weg en maak je van die eigen woorden een eigen informatieve tekst.

Op deze manier krijg je een tekst die van jouw is!

Omdat er tempoverschillen zijn in je groep heb ik nagedacht over een klaaropdracht. Je zou kinderen een powerpoint of prezi kunnen laten maken over het onderwerp. Bij mij kwam toen wikikids in beeld. Wat is er mooier om informatie die jij als kind gevonden hebt te delen met de wereld. Zo kun je andere kinderen weer van dienst zijn met jouw informatie. Ik heb een leerlinge uit mijn groep die opdracht gegeven. Ze is er prima mee aan de slag gegaan.

Het geeft mijns inziens een stuk extra verdieping aan je werkstuk, anderzijds zorgt het voor meer betrokkenheid en motivatie bij de leerling. Ze weet waarvoor ze werkt en het is zichtbaar waar de informatie terechtkomt. Ze was dan ook heel trots toen we met de plusklas die Wikikidspagina over dierenmishandeling bekeken en ze haar eigen informatie teruglas. Vet, dat wil ik ook! Dat was een veelgehoorde reactie na het bekijken van wikikids.

Het was de eerste keer dat een leerling uit mijn klas iets gepubliceerd heeft op wikikids. Het is waardevol om kennis te delen met elkaar. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Dat is wat mij betreft de kracht van wikikids. Begrijpelijke informatie op kindniveau, een waardevolle aanvulling op het oh zo volle internet waar kinderen makkelijk de (digitale) weg kwijtraken.

Bart van de Voort,
Leerkracht groep 6 OBS de Rietpluim
Plusklasleerkracht binnen de stichting Platoo