Drie hoera’s voor onszelf want we zijn als Hogeschool Domstad geaccrediteerd. Het was een inspannend traject maar wel zijn glansrijk geslaagd. Een kleine greep uit het bericht dat vandaag op onze portal verscheen:

De accreditatiecommissie van de NQA spreekt in het bijzonder haar waardering uit over de volgende onderdelen:

  • doelstelling van de opleiding (beroepsbeeld, eindkwalificaties, competentiematrix en oriëntatie HBO bachelor);
  • relatie doelstelling en inhoud programma;
  • samenhang in het opleidingsprogramma;
  • aanpak met betrekking tot de diversiteit aan instroom van studenten;
  • vormgeving van het onderwijsprogramma;
  • eisen van het niveau van de opleiding (hbo-niveau);
  • kwantiteit van het personeel;
  • kwaliteit van het personeel;
  • materiële voorzieningen (inrichting van het gebouw);
  • maatregelen tot verbetering (kwaliteitszorg).

De overige onderdelen zoals toetsing, studielast, studiebegeleiding, evaluatie van de resultaten, contacten met studenten, werkveld en alumni zijn op orde.

Het is een traject waar we zo’n twee/ drie jaar mee bezig zijn geweest en wat een fikse aanslag heeft gedaan op onze ontwikkelingen. Dat is niet erg want we zijn er wel beter van geworden. We zijn er (zoals dat hoort) natuurlijk nog lang niet maar we zijn heel goed op weg.