Op 2 juni 2023 mocht ik een presentatie geven over mijn onderzoek naar Programmeren van Apparaten in de bovenbouw van het basisonderwijs. In mijn presentatie ben ik ingegaan op de mogelijkheden van computational thinking binnen deze lessenserie en de overeenkomsten tussen computational thinking en wiskundig denken.