Welke uitgever maakt als eerste een geflipte methode? Of zijn bestaande uitgeverijen daar niet toe in staat? Die vragen stelde ik op twitter. Ik ben blij met de input en discussies die daar op volgden. Het maakt ook dat het concept van een geflipte methode steeds duidelijker vorm krijgen. Hoe zou een geflipte methode er uit kunnen zien?Hoe ziet een geflipte methode eruit?
Kern van een geflipte methode is naar mijn idee dat in de klas verwerkingsopdrachten op verschillende niveaus en richtingen centraal staan. Daar om heen is een leeromgeving gebouwd die er voor zorgt dat leerlingen met die verschillende verwerkingsopdrachten aan de slag kunnen gaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat instructies en achtergrondinformatie beschikbaar zijn. Die instructies en achtergrondinformatie kunnen op verschillende manieren worden aangeboden. Flippen is natuurlijk het meest bekend om de video-instructies die leraren nu al hebben gemaakt. Dat zou ook een belangrijk onderdeel zijn van die leeromgeving. Maar ik denk zeker niet dat dit de enige manier is. Een instructie of achtergrondinformatie met behulp van gewone tekst en plaatjes zou er ook in opgenomen zijn. Of een overzicht in de vorm van een mindmap. Of… (zet hier elke vorm neer die leerlingen helpt om de stof te laten begrijpen).

Een groot deel van een geflipte methode zal digitaal zijn. Dat maakt het makkelijker om instructies op verschillende manieren naast elkaar aan te bieden. Maar een groot deel betekent niet helemaal. Wat analoog beter gaat dan digitaal moet je natuurlijk zo aanbieden.

Meer ideeën hoe zo’n geflipte methode er uit zou moeten zien? Laat het maar weten via een commentaar. Het er helemaal niet mee eens? Ik hoor graag je bezwaren. Ik denk dat het een goed idee is (al zeg ik het zelf) maar laat me graag overtuigen van het tegendeel.

Samen
Een belangrijk punt vind ik dat leraren die nu nog individueel flippen gaan samenwerken om tot een geflipte methode te komen. Waarom? Omdat ik denk dat je alleen op die manier een duurzaam geflipte methode kunt krijgen. En omdat je dan een groot deel van de leerlingen kunt bereiken. In plaats van een paar procent die je nu bereikt. Een paar keer is de zorg geuit door leraren die flippen dat ze hun clips maken voor hun eigen leerlingen. En dat die persoonlijke band er mede voor zorgt dat de clips zo goed werken. Omdat ze inspelen op waar leerlingen tegen aan lopen. Ik denk dat die zorgen onterecht zijn. De clips worden nu ook al door leerlingen van andere scholen bekeken. En ik denk dat deze leraren zo goed zicht hebben op waar leerlingen tegen aan lopen dat hun clips niet alleen voor hun eigen doelgroep geschikt zijn maar voor alle leerlingen die op dat niveau les krijgen.
Ik zou willen pleiten voor een samenwerkingsverband van leraren die gezamenlijk een geflipte methode maken. Wie meldt zich aan?