Hogeschool Domstad en haar partners komen volgende week terug van een studiereis uit Amerika. De studiereis stond in het teken van PDS: Professional Development Schools. In Nederland ter vertalen met Opleiden In de School (OIS). Op Hogeschool Domstad is dit traject over gegaan in de Academische Basisschool. Een razend interessant concept omdat hierin basisschool en opleiding intensief samenwerken om het curriculum vorm en inhoud te geven. Dit gebeurt op de basisschool maar heeft ook invloed op het aanbod op de hogeschool. Hogeschool Domstad werkt in dit kader intensief samen met de besturen KSU en KPOA in Utrecht en Amersfoort.

Studenten die meedoen op de Academische Basisscholen doen actieonderzoek en helpen de scholen verder met de schoolontwikkeling. Een hele mooie manier om goed voor bereid te zijn op de praktijk. Onderbouwd door theoretische kennis hierover. Een student geeft hiervan op de website Academsiche Basisschool het volgende voorbeeld:

Uit het schoolontwikkelingsplan bleek dat er nog wat vragen lagen over de invulling van het onderwijs omtrent samenhangend leren en Wereldoriëntatie. Wij zijn gaan onderzoeken hoe de huidige situatie, binnen de school, omtrent dit onderwerp is. Ook hebben we bekeken wat samenhangend leren theoretisch inhoudt.

De uitkomsten van ons onderzoek hebben we gepresenteerd aan het team, tijdens een studiedag. We hebben aan het team gevraagd wat ze komend half jaar ongeveer van ons verwachten. Hierbij hebben we het team 3 keuze mogelijkheden voorgelegd. Het team gaf aan het leuk te vinden als we de wereldoriënterende hoeken zouden verrijken. Ook gaven ze aan dat ze graag een handreiking zouden willen hebben over hoe je binnen een bepaald thema lessen rondom wereldoriëntatie zou kunnen ontwerpen. Zelf is het team op de studiedag bezig geweest met het ontwerpen van hofjes waarin wereldoriëntatie en techniek in een betekenisvolle context aan de orde komen. Als er nog tijd en ruimte voor is kunnen we het team ook hiervoor nog een handreiking geven.

We kijken met veel plezier terug op dit leerzame afgelopen half jaar. We denken dat we een rijke start hebben gemaakt om komend half jaar onze plannen in uitvoering te brengen.

Megan van Leeuwen, Student Hof ter Weide, februari 2008

In Amerika zijn mijn collega’s onder andere naar een conferentie (2009 Professional Development Schools National Conference) gegaan en hebben daar ook een presentatiee gegeven met als titel:

Alignment Of Teacher Leadership In PreK-7, Leadership At The School Level, Leadership At The District Level And Leadership At The System Level

De presentatie werd verzorgd door een van onze lectoren Winfried Roelofs en door de coördinator van de scholen in Amersfoort, Willy van Dijk-Roest.