Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged persbericht

Onderstaand persbericht ontving ik van Margreet van den Berg. Het persbericht is opgesteld door SURFfoundation.

Waarom is dat nodig?
Uit onderzoek1 is gebleken dat 16,5% van de eerstejaars studenten in het Hoger Onderwijs een functiebeperking2 heeft. 50% van deze studenten ondervindt belemmeringen in het onderwijs.

Een aantal van deze belemmeringen is door middel van het gebruik van ICT3 weg te nemen, aan de andere kant kan het gebruik van ontoegankelijke ICT-middelen het aantal belemmeringen doen toenemen. Een ICT-hulpmiddel inzetten heeft geen zin wanneer het materiaal zelf niet toegankelijk is.

Het ondervinden van belemmeringen kan ervoor zorgen dat studenten met een functiebeperking 2x eerder afhaken bij een studie dan studenten zonder functiebeperking. Het is dus van groot belang om zoveel mogelijk van de obstakels uit de weg te halen. Van belang hierbij is te weten dat goed toegankelijk materiaal niet alleen ten goede komt aan studenten met een functiebeperking, maar ook nuttig is voor alle (aankomende) studenten/ medewerkers.

Binnen Nederland en Europa zijn een aantal initiatieven in gang gezet om dit te bereiken. Het probleem is echter dat deze organisaties vaak slechts een deel van het probleem kunnen aanpakken. Een andere moeilijkheid is dat de mensen die tegen de ontoegankelijkheid aanlopen niet de technische kennis hebben om dit probleem aan te pakken; en de mensen die wel de technische kennis hebben missen juist de ervaring met de toegankelijkheidsproblemen in de praktijk. Binnen de instellingen voor hoger onderwijs is ook vaak onduidelijkheid wie voor welk deel van de ondersteuning verantwoordelijk is en wie wat kan oplossen.

Wat is het doel?
Het doel van deze Special Interest Group (SIG) is om ICT-medewerkers, decanen, beleidsmedewerkers en experts uit het veld in contact te brengen met elkaar om gezamenlijk tot praktische oplossingen te komen op het gebied van digitale toegankelijkheid en ICT hulpmiddelen.

Wie nemen dit initiatief?
SURFfoundation (www,surffoundation.nl) en handicap + studie (www.handicap-studie.nl) slaan de handen in een voor deze SIG. SURFfoundation vanuit haar achtergrond als initiator van innovatie in hoger onderwijs en onderzoek; handicap + studie vanuit hun expertise op het gebied van studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Wat kan ik doen?
Wil je je inzetten voor dit onderwerp of wil je op de hoogte blijven van deze SIG, kijk dan voor meer informatie op de sites van SURFfoundation en handicap + studie

Van Kennisnet ontving ik het volgende persbericht over auteursrecht en digitaal leermateriaal:

Heldere richtlijnen moeten leiden tot een bruikbaar aanbod

Is het werk dat ik maak als docent in loondienst van mijzelf of van mijn werkgever? Van wie is het leermateriaal dat ik maak in samenwerking met andere docenten ? Mag ik werk van anderen zonder toestemming gebruiken in mijn leermateriaal? Door de toename in het gebruik van nieuwe media worden auteursrechtelijke vraagstukken steeds relevanter.

Steeds meer docenten zijn bezig met het arrangeren en ontwikkelen van hun eigen digitaal leermateriaal. De remixcultuur, waarbij dankzij internet gebruik kan worden gemaakt van andermans creaties, had reeds zijn intrede gemaakt in onderwijsland, maar neemt door de huidige ontwikkeling nieuwe dimensies aan.

Het is duidelijk dat auteursrechtelijke aspecten hierin een nog grotere rol gaan spelen. In dit kader heeft de stuurgroep van het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal met daarin onder andere de educatieve uitgeverijen en de onderwijsraden, een verkennend onderzoek laten uitvoeren door het Instituut voor Informatierecht. Hierin zijn de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van (open) leermiddelen beschreven.

Op de website http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/auteursrechten is het rapport te lezen. Op basis van dit rapport is praktische informatie samengesteld voor zowel het management als docenten.
Met deze informatie hoopt de stuurgroep het onderwijs bewust te maken van relevante juridische aspecten en handreikingen te geven hoe hiermee om te gaan door bijvoorbeeld het gebruik van open contentlicenties.

MediaGenius maakt schoolkinderen wegwijs in de (nieuwe) media

MSN, Hyves, filmpjes uitwisselen en spelen via internet… Kinderen en jongeren hoef je niets meer te vertellen over nieuwe media. Of toch wel?

  • Wat kun je wel en niet op internet, hoe dóe je dat?
  • Wie kun je vertrouwen en wat is veilig voor je computer?
  • Waar op dat wáánzinnig wijde web vind je juist die informatie die jij nodig hebt?

De wereld van van kinderen krijgt een steeds grotere digitale dimensie. Nieuws en informatie, geldzaken, inspraak maar natuurlijk ook je sociale contacten – wie (later) wil meedoen in deze maatschappij, zal (verstandig) zijn weg moeten weten te vinden op het internet en in andere nieuwe media.
Kinderen zijn misschien wel vertrouwd met de (nieuwe) media, maar zijn ze ook mediawijs? MediaGenius denkt dat veel kinderen daarin nog wel wat steun en wegwijs kunnen gebruiken. En dat een (basis)school daarin een belangrijke taak kan – móet – vervullen.

Gewoon dóen..!

Vanaf september 2009 verzorgt MediaGenius de medialessen in het naschoolse aanbod Brede School Overvecht. We maken games, weblogs, websites en gaan aan de slag met film en interactieve techniek. We experimenteren met diverse (nieuwe) media en innovatieve vormen van kennisoverdracht.

De cursus is bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar en bestaat uit tien lessen (afgesloten met een eindpresentatie). Na afloop kunnen zij zich inschrijven voor mediaclub Overvecht.

Wat is MediaGenius?

MediaGenius is een initiatief van leerkrachten van een basisschool uit Utrecht. Zij maken de vertaalslag tussen onderwijs, leerkrachten, leerlingen én hun ouders. Naast jarenlange onderwijservaring hebben zij een opleiding gevolgd tot MediaCoach en zijn zij aangesloten bij het Mediawijsheid Expertise Centrum en diverse netwerken op het gebied van innovatie en kennis.
Voor meer informatie: www.mediagenius.nl

Persbericht
17 januari 2008

Maak een les met Teleblik en win 250 euro!

Ben jij een ster in het ontwerpen van boeiende lessen? Doe dan mee aan de Teleblik Lessenwedstrijd en win 250 euro. Maak een les van minimaal een half uur, waarin beeldmateriaal afkomstig uit Teleblik, de rode draad vormt. Naast een geldprijs maak je kans op publicatie van je lesmateriaal op: www.teleblik.nl.

Met Teleblik maak je je lessen leuker, spannender en interessanter! Teleblik, dé online beeldbank voor het onderwijs bevat duizenden uren beeldmateriaal, voornamelijk uit de archieven van de publieke omroepen. Het gaat om historische en recente programma’s, zoals Het Klokhuis, Willem Wever, Jeugdjournaal, Schooltv, 8 uur Journaal, Tegenlicht en Andere Tijden, maar ook bijvoorbeeld oude Polygoon Journaals. In archief vind je zowel hele uitzendingen als op maat gesneden fragmenten. Deze fragmenten duren tussen de twee en vijf minuten en gaan over een bepaald onderwerp. Je kunt fragmenten eenvoudig selecteren, bekijken en bewaren. Bovendien kun je zelf fragmenten ‘snijden’ en opslaan of doorsturen.

Inzendingen worden verdeeld in drie categorieën: Teleblik klassikaal, Samenwerken met Teleblik en Teleblik individueel. De winnaars worden op 18 april 2008 bekend gemaakt in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Meedoen? Kijk voor alle wedstrijdinformatie op www.teleblik.nl/lessenwedstrijd en stuur je inzending vóór 15 maart 2008 naar redactie@teleblik.nl.