Dat idee bedacht ik gisteren. Hoe ben ik op dit idee gekomen? Wat houdt een R&D-café precies in? En hoe nu verder?

Hoe kwam ik op het idee
Mijn idee voor een R&D-café werd ingegeven door een aantal zaken. Ten eerste speelt al langer de discussie hoe resultaten van onderzoek nu hun weg kunnen vinden in de klas. Daar zijn onder andere lectoraten een mooi middel voor. Maar ik vind dit niet in alle gevallen even handig omdat dit nogal wat voeten in de aarde heeft voordat het daadwerkelijk loopt. En dan zijn er nog maar een paar scholen bij betrokken.

Ten tweede las ik het artikel van Jeroen Janssen over de rol die onderzoekers zouden moeten aannemen en over het wel of niet doen van praktijkimplicaties. Lijkt me via een wetenschappelijk artikel ook best lastig om direct voor het werkveld bruikbare tips te komen. Maar wel heel waardevol om inzichten te delen met het werkveld.

Ten derde was ik afgelopen zomer in Parijs bij de NightScience waarbij ik onder andere kennis maakte met Ange Ansour, een Franse lerares die samen met (science) wetenschappers kinderen tot onderzoeken aanzet. Zij liet zien hoe je op een relatief laagdrempelige manier wetenschap aan onderwijs kan koppelen.

Tot slot, ten vierde, zie ik online en in de krant vaak de discussies voorbijkomen van voor- en tegenstanders van de Steve Jobsscholen. Ik merk dat het polariserend werkt en zie liever dat op basis van dialoog tussen verschillende groepen doordacht onderwijs tot stand komt. Ik denk dat onderzoekers hierbij een waardevolle rol kunnen spelen.

Wat houdt een R&D-café precies in?
Een vorm hiervoor zou misschien het R&D-café kunnen zijn. Het R&D-café is nog maar een concept dat ik gisteren heb bedacht en dus nog lang niet uitgekristalliseerd is. Dit is zoals ik het tot nu toe voor me zie:

  1. Een leraar/ team houdt zich bezig met een onderwijsvraag en wil dit doordacht gaan invoeren. Naast het bestuderen van literatuur en goede voorbeelden in andere praktijken gaat de leraar/ team sparren met hun onderwijsvraag met een onderzoeker. Die geeft vanuit zijn perspectief aan wat hij van de onderwijsvraag vindt. Doel van het gesprek is om de leraar/ team verder te helpen bij het verder ontwikkelen van de onderwijsvraag.
  2. Een onderzoeker is bezig met een onderzoek waarvan hij de resultaten wil delen met leraren. Naast het publiceren van artikelen en presenteren op congressen gaat de onderzoeker in gesprek over de resultaten met leraren. De leraren geven aan hoe ze de onderzoeksresultaten zouden kunnen toepassen in hun eigen praktijk of welke valkuilen ze voor zichzelf zien. Doel van het gesprek is om de onderzoeker een idee te geven welke praktijkimplicaties zijn onderzoek heeft.
  3. De opzet is informeel en in principe kortlopend. Dit maakt het voor zowel onderzoeker als leraar gemakkelijker om aan mee te doen.
  4. Voorbereiding voor een R&D-café bestaat voor de leraar uit het werk dat hij al verricht heeft om antwoord te vinden op zijn onderwijsvraag. Voorbereidingen voor de onderzoeker bestaat uit het maken van een presentatie die is gericht op leraren.
  5. Het verloop van een R&D-café bestaat uit een aantal fasen: presentatie van onderzoek/ onderwijsprobleem, reactie van andere partij op onderzoek/ onderwijsprobleem, gesprek over verschillende onderdelen van onderzoek/ onderwijsprobleem, gezamenlijk komen tot conclusies (tips om verder te ontwikkelen, tips voor volgend onderzoek).
  6. het gesprek wordt gemodereerd door een gespreksleider die de tijd in de gaten houdt en er voor zorgt dat gesprekken dialogen blijven en geen discussies.
  7. het gesprek duurt ongeveer een half uur tot uur.
  8. het gesprek online gevoerd worden via een Google Hangout
  9. het gesprek kan opgenomen worden zodat anderen het R&D-café later kunnen terugkijken om er van te leren.

Hoe nu verder?
Ik ben erg benieuwd of een R&D-café een behoefte vervult, van zowel onderzoekers als leraren. Ik ben benieuwd, als er behoefte aan is, of het in deze vorm zou moeten plaatsvinden. Ik ben ook benieuwd welke onderzoekers en leraren geïnteresseerd zouden zijn om hier aan mee te doen of in mee te denken. Ben je onderzoeker of leraar? Laat het me dan weten. Dan kunnen we via deze blog of op twitter het hier verder over hebben.