Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged rekenen

Titan is de snelste computer ter wereld. Vandaag heb ik een rekenopdracht gemaakt rondom deze supercomputer. Zoals als steeds ben ik benieuwd wat anderen er van vinden. Laat het maar weten, via de blog of Twitter.


Titan Timelapse from OLCF on Vimeo.

In deze opdracht verwijs ik naar een Google Sites die ik heb aangemaakt om een wisselkoersprogramma en rekenmachine op te nemen. Misschien dat ik een volgende opdracht gewoon helemaal maak in Google Sites.

Kinderen leren van jongs af aan inzicht te krijgen in meeteenheden op het gebied van tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur (zie oa Tule). Maar in deze digitale tijd zou aan dat rijtje naar mijn idee ook de byte toegevoegd moeten worden. Vaak ontbreekt het inzicht wat een byte is en wat je je daar bij kunt voorstellen. En tegenwoordig kom je die maat op heel veel plekken tegen. Bijvoorbeeld hoeveel data je kunt opslaan op de harde schijf van je computer, hoe snel je internetverbinding precies (die overigens wordt gemeten in bits) en wat je opslagcapaciteit is van je e-mail of andere clouddiensten. Net zoals de meeteenheden lengte en gewicht inzicht bieden in de wereld om ons heen, kan de byte dat ook doen. Inzicht helpt bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe apparaten. Wat heb ik nodig? Waar moet ik op letten?

Reclamefolder voor een laptop

Reclame voor internetverbinding

Hoor graag of anderen het met de stelling eens zijn of het verwerpen.

Hoe kun je eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen en tienduizendtallen in beeld brengen? Zodat duidelijk wordt dat het steeds tien keer meer is. En dat een bundeling van 1 tiental gelijk is een 10 losse eenheden enzovoort? In dit filmpje zie je dat met behulp van het programma SketchUp.
De kwaliteit is niet zo goed als in het programma SketchUp zelf. In dit programma heb ik scenes toegevoegd zodat je van positie naar positie kunt springen.
Wil je het SketchUp-bestand zelf verder bewerken? Dan kun je het downloaden uit het 3D-warehouse van Google.

Let op: het is een probeersel om de getallen in het tientallig positiestelsel wat te verduidelijken. Weet niet of het gelukt is maar het is een eerste poging. Andere manieren om dit te doen zijn natuurlijk de abacus, MAB-materiaal en de getalspositie. Hieronder zie je die gereedschappen zoals je ze in Prowise kunt oproepen.

Naar aanleiding van het bericht dat de Internet Archive inmiddels 10 PetaByte aan informatie heeft verzameld, heb ik een nieuwe les gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het is een minder uitgebreide les dan de vorige. Ik heb me beperkt tot dit bericht. Deze opdracht leent zich gemakkelijk om uit te breiden naar nog meer manieren om informatie op te slaan en dergelijke. Hoor graag welke opdrachten jullie naar aanleiding hiervan nog zouden kunnen bedenken.
Uitgangspunt trouwens bij deze lessen (ik denk dat de komende tijd er meer zullen volgen) is dat kinderen meer grip krijgen op het internet en alles wat daar mee samenhangt. Heb je daar ook ideeën over dan hoor ik die graag.

Vandaag een rekenles gemaakt rondom de Amerikaanse verkiezingen voor groep 8. Tenminste ik denk dat die het niveau aan zouden moeten kunnen. Heb me gericht op de grafiek die gemaakt is over de twitterberichten naar aanleiding van het laatste debat tussen Obama en Romney. Ben erg benieuwd wat jullie er van vinden. Feedback is van harte welkom.

Naar aanleiding van een reactie op mijn vorige blogpost leek me nog eens goed om te benadrukken dat je met de nieuwe cijfersymbolen gewoon kunt rekenen zoals je dat gewend bent met de reguliere cijfersymbolen. Hieronder zie je een aantal sommen zodat je een nog beter beeld krijgt van wat ik bedoel. Het blijft uitgaan van het decimaal stelsel en van de positiewaarde van de getallen.

Als ik met een onderwerp bezig ben, zoals nu rekenen, dan heb ik altijd de neiging verder te denken dan nodig is. Ik ben me aan het verdiepen in de rekendidactiek van de basisschool. Een van de dingen die kinderen moeten leren is het koppelen van aantallen aan cijfersymbolen. Het aantal twee schrijf je als cijfer als 2. Voor ons zo logisch als wat. Maar voor kinderen dus iets wat ze moeten leren. Dit symbool is in de loop der tijd ontstaan lees ik in dit Wikipedia-artikel.
Naar mijn idee had het dus net zo goed zich anders kunnen ontwikkelen. Hieronder mijn variant van de cijfers nul tot en met negen.

Korte toelichting op de gekozen symbolen. De nul is voorgesteld als een gat: niets. Komt toevallig overeen met het huidige symbool voor de nul. De één is een stip of punt. De twee is een liggende lijn die twee punten met elkaar verbindt. De drie is een driehoek. De vier een vierkant. De vijf is een huisje dat bestaat uit vijf hoeken. De zes is een ster (twee driehoeken door elkaar). De zeven is afgeleid van de zevenarmige kandelaar. De acht kun je zien als een soort octopus. De negen zijn drie driehoeken in elkaar geschoven.
Ook deze symbolen zijn natuurlijk arbitrair maar hebben naar mijn idee meer relatie met het cijfer dan de huidige cijfersymbolen.

Wat moet je hier nu mee? Het deed me zelf denken aan het Land van Oct dat ik op de Pabo leerde kennen. Dat was bedoeld om je bewust te maken van het tientallig stelsel en het optellen en aftrekken over het tiental. Zo zou deze nieuwe cijfersymbolen misschien bruikbaar kunnen zijn om je bewust te maken van het feit dat onze cijfersymbolen voor kinderen eerst ook nog ondoorgrondelijk zijn.

Voel je trouwens de neiging om deze snel opgeschreven cijfersymbolen netjes uit te werken tot leesbare fonts? Dan zou je gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld deze website: Fontstruct. Hou me van harte aanbevolen.