Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged schoolontwikkeling

Vandaag was de tweede bijeenkomst van ICT voor studenten die de profielminor Schoolontwikkeling en Innovatie hebben gekozen. In de eerste bijeenkomt heb ik uitgelegd dat ik vooral wilde kijken naar de vraag wat kinderen zouden willen leren. En dat ik van daar uit mijn bijeenkomst voor de tweede keer zou samenstellen.
Dat heb ik gedaan. In de presentatie hieronder zie je op de tweede dia de resultaten van de inventarisatie die ik heb gehouden onder studenten. Wat denken zij dat kinderen willen leren? En op de derde dia de antwoorden van de leerlingen zelf.
Ik heb ze voor deze bijenekomst geordend met een Wordle. Daarbij is het zo dat woorden die vaker genoemd worden ook groter worden weergegeven. In de presentatie kom ik hier op terug.


Als ik de Wordles bekijk dan zijn deze uiteindelijk in 1 woord samen te vatten: divers.

En de vraag die je hierbij kunt stellen is: op welke manier kun je met ICT inspelen op die diversiteit aan onderwerpen?

Ik heb daarbij de studenten een aantal stappen laten doorlopen:

  1. Denk voordat je aan ICT-toepassingen gaat denken, eerst na over je onderwijsvisie.
  2. Besef je wat de breedte is van de mogelijkheden als het gaat over ICT.
  3. Bedenk ook dat als je wilt kijken of het werkt wat je doet, je dit ook vastlegd
  4. Stel ook vast of je school hier al klaar voor is. Zijn alle zaken op orde?

Met de opdrachten in de presentatie hoop ik dat dit gelukt is. (Lees ook nog de post over de eerste bijeenkomst van vorig jaar)

Vandaag gaf ik de eerste bijeenkomst vanuit ICT-educatie binnen de profielminor Schoolontwikkeling en Innovatie (SOI). In deze bijeenkomst heb ik de studenten laten zien welke keuzes ik gemaakt heb om tot de opzet voor deze bijeenkomst te komen. Dat hield in dat ik vertelde hoe ik in de afgelopen jaren met deze profielminor ben omgegaan en hoe studenten hier op reageerden. Om kort te gaan: ze waren nog niet tevreden.
Ook heb ik aangegeven welke overwegingen ik dit jaar heb gemaakt voor ICT binnen SOI. Vanuit mijn overwegingen heb ik uiteindelijk aangegeven welke keuze ik uiteindelijk heb gemaakt. Deze keuze was: Stel het kind centraal en vraag wat het kind wil leren. In de tweede groep gaf een student aan: wat een kind wil weten of kunnen omdat leren zo schools klinkt.
We hebben hiermee geoefend en het is de bedoeling dat de studenten me laten weten wat kinderen willen leren. Mijn insteek zal dan zijn om de volgende bijeenkomst aan te geven op welke manier ICT hierbij kan ondersteunen. Ik ben erg benieuwd waar de kinderen mee komen.

Hieronder de presentatie die ik heb gebruikt.

En in dit document een overzicht van de onderwerpen die studenten hebben genoemd.

Inventarisatie SOI