Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged tijdschrift

Sinds kort is er een nieuw tijdschrift op de markt: Pulse. Een tijdschrift over ICT en onderwijs. De redactie bestaat uit oud-OCS-redacteuren: John Bronkhorst, Jan Lepeltak, René Franquinet, Frits van Kouwenhove en Tesa van Zadelhoff.

De bedoeling van Pulse omschrijft Jan Lepeltak als volgt:

“Pulse wil een brug vormen tussen ervaring, vernieuwing en de nieuwe
generatie. Dat kan al lang niet meer met uitsluitend een gedrukt tijdschrift – een
cross-mediale benadering is de trend.
Het gaat daarnaast om vakmanschap en vernieuwing. Ook bij uitgeverij Koninklijke
Van Gorcum leidt dit tot nieuwe vormen van meesterschap. Dat doen wij als
onafhankelijke redactie samen met hen. We ontwikkelden daartoe een portal
www.pulsevangorcum.nl en een bescheiden tijdschrift, die beide dienst doen als
(virtuele) ontmoetingsplaats voor studenten en leraren. Het gedrukte blad zal
vooral voor achtergronden en diepgang zorgen en de portal voor communicatie,
uitwisseling van ideeën en ervaringen uit de praktijk. Daarbij zal de nadruk liggen
op de didactiek en het onderwijskundig gebruik.
Nieuwe netwerken van lerenden vormen zich, dit is er een van.”

Het nul-nummer heb ik op Scribd gezet zodat iedereen het kan bekijken: Pulse bekijken.

Naast Vives en Cos is dit nu het derde tijdschrift die zich bezig houdt met ICT en onderwijs. Ik vind het fijn dat steeds meer mensen zich bezig houden met het schrijven over de didactische toepassingen van ICT in het onderwijs. Ben wel benieuwd hoe ze zich van elkaar kunnen onderscheiden. Pulse heeft de volgende opbouw: Achtergrondartikelen, lesideeën, Best practise, stageprojecten, schoolvoorbeelden. In dit 0-nummer komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: zelf leermiddelen ontwerpen, internetles wereldbevolking, een good practise uit het basisonderwijs, ICT op de Pabo en Rondom Sneek, leren door de eigen omgeving te verkennen.

In het septembernummer van COS las ik dat de artikelen van COS nu ook online komen te staan. Ik moet zeggen dat ik daar erg blij mee ben. De artikelen zijn op deze manier nog toegankelijker voor onze studenten om te gebruiken in de studie.
Om de artikelen te bekijken moet je wel inloggen. De inloggegevens staan in het COS-blad en verandert elke maand.
Ik vraag me wel af hoe we dat op school gaan doen. Je hebt dan altijd de laatste COS nodig om in te kunnen loggen. Zou je als school geen algemene inlog kunnen krijgen? Inloggen op dit soort diensten moet echt zo laagdrempelig mogelijk worden gehouden. Een discussie op de scholenlijst over Teleblik bracht dit ook al een het licht (een logincode voor elke leerling). Ik ben ook benieuwd op welke manier de artikelen straks te doorzoeken zijn. Er staan nu al ruim 60 artikelen op de website. Als dit een paar jaar doorgroeit is het natuurlijk noodzakelijk een zoeksysteem erop te zetten.
Nu COS de artikelen al online aanbiedt hoop ik ook dat Vives hier snel mee komt.