Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged website

Praktijk in beeld 2 is online. Op de website schrijft Kennisnet hierover:

Praktijk in Beeld bevat 14 praktijkvoorbeelden over het gebruik van ict in de basisschool. Ieder voorbeeld is voorzien van video, achtergrondinformatie, internetbronnen en toepassingsmogelijkheden. Met deze voorbeelden wil Kennisnet leraren stimuleren om ict in te zetten in het onderwijs. De voorbeelden zijn laagdrempelig en laten zien hoe makkelijk het is om met ict aan de slag te gaan.

De oude praktijk in beeld was alleen verkrijgbaar op een cd. Niet echt meer van deze tijd natuurlijk. Gelukkig is het nu gewoon online toegankelijk. Er zijn 5 nieuwe onderwerpen toegevoegd: wiki’s, webquests, digitale schoolborden, weblogs en Google Earth.

In het kader van wiki’s is Harry Spoelstra en de leerlingen van zijn school geïnterviewd. Ze hebben het natuurlijk over WikiKids. Leuk om de kids (pardon: kinderen) te horen praten over WikiKids.

Alleen van Google Earth is nog geen video beschikbaar. Hopelijk komt die ook zo spoedig mogelijk nog.

Een week geleden is het Usabilityrapport van Mijn Kind Online en 2C Usability verschenen over de manier waarop leerlingen websites bekijken. Op een aantal weblogs is hier al over geschreven (Zie onder andere Margreet van den Berg en André Manssen).
Er is gekeken naar de tien populairste kinderwebsites die vooral buiten school door leerlingen zijn gebruikt. Daarmee valt WikiKids een beetje buiten de boot. Maar het rapport is wel interessant om te kijken of er nog verbeteringen aan WikiKids door te voeren zijn. Verbeteringen die voor ons dan ook haalbaar zijn. Want kinderen uit groep 7 en 8 schijnen niet aangesproken te willen worden als Kids maar de naam WikiKids zullen we natuurlijk niet zo maar aanpassen.
De aanbevelingen luiden:

Algemene aanbevelingen

 • korte URL
 • inspelen op tikfouten in de url
 • gebruik van nickname door kinderen
 • geen persoonlijke gegevens vragen

Toegankelijkheid

 • content en functies direct toegankelijk
 • account aanmaken alleen voor extra mogelijkheden
 • pagina’s moeten snel laden ook op trage computers
 • zorgen voor een goede zoekstructuur
 • goede uitleg over extra mogelijkheden

Interaction design

 • afbeeldingen zijn aanklikbaar
 • gebruik geen te orginele links
 • aansluiten bij de conventies
 • verschil duidelijk maken tussen inloggen en aanmelden
 • niet teveel scrollen op een pagina
 • geen onnodige waarschuwingen geven
 • check-beschikbaarheidsknop verstandig gebruiken
 • foutmeldingen duidelijk vermelden

Navigatie

 • hoofdmenu moet herkenbaar zijn en eenvoudig
 • hoofdmenu moet duidelijk zijn
 • menu-items moeten voor zich spreken
 • gebruik conventionele oplossingen
 • zet links aan de linkerkant, reclame staat rechts

Zoeken

 • geen vage en onduidelijke termen in de zoekmachine gebruiken
 • zoekmachine alternatieven laten geven
 • aansluiten bij zoekmachine Google
 • uitleg hoe je de beste resultaten krijgt

Tekstgebruik

 • woordgebruik moet niet te kinderachtig zijn
 • schreefloos font gebruiken
 • onderkast leesbaarder dan Kapitalen
 • vermijd Engelse termen
 • teksten op een contrasterende achtergrond
 • achtergrondafbeeldingen niet in conflict met teksten
 • teksten kort en bondig houden

Multimedia

 • niet overdrijven met animaties en geluiden
 • bediening multimedia duidelijk in beeld brengen
 • filmpjes niet in een nieuw venster starten
 • bij gesproken toelichtingen ook de uitgeschreven tekst geven

Reclame

 • duidelijk aangeven wat reclame is

In een volgende post wil ik de resultaten van dit onderzoekje naar WikiKids weergeven. Ik ben benieuwd.

Oftwel: DDD. Een mooie website met veel informatie. In de verantwoording schrijven de makers over de website:

Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig gedigitaliseerde leereenheden waarvan docenten, die hun didactiek willen digitaliseren, gebruik kunnen maken. Docenten kunnen de DDD-eenheden zelfstandig of met ondersteuning en/of in samenwerking met collega’s gebruiken. Het DDD-bestand bestaat uit ongeveer dertig digitale lessen voor docenten die hun didactiek willen digitaliseren. Ze zijn zowel zelfstandig als samenwerkend te gebruiken, met of zonder ondersteuning.

De website is onderverdeeld in Kennis opnemen, Integreren en Toepassen. Onder Kennis opnemen valt onder andere doceren. Daar staan voorbeelden zoals het werken met een digitaal schoolbord. Elk onderdeel bestaat weer uit een aantal onderdelen: toepassing, introductie, wat kun je er mee, aan de slag, ondersteuning.
Daarmee wordt ook gekeken naar de educatieve mogelijkheden. En dat is goed.

Onder het kopje Integreren (Informatie uitwisselen) hebben ze ook een stuk over Google Earth opgenomen. Ze verwijzen hierbij nog naar mijn oude website. Dat is jammer omdat de nieuwe site inmiddels veel uitgebreider is.

Gisteren en vandaag ben ik bezig geweest om mijn website en weblog een nieuw uiterlijk te geven. Vooral de website is sterk aangepast. Grootste verbetering vind ik zelf is dat je nu makkelijker kunt switchen tussen de verschillende onderdelen. Ik heb daarvoor een menu in boven in beeld gezet waarin de belangrijkste links zijn opgenomen. Helemaal nieuw is het zakelijke gedeelte. Sinds 1 augustus ben ik naast mijn werk op Hogeschool Domstad ook nog zelfstandig ondernemer geworden. En als zelfstandig ondernemer moet je je bedrijfsgegevens ook op je website vermelden. Bij deze dus.

Toen ik bezig was met het herinrichten van de website en weblog kwam ik ook nog oude ontwerpen tegen. Uit nostalgische overwegingen hieronder de layouts van de voorgaande sites.

Layout 1

Layout 2

Layout 3

Als ik het nu terugzie dan denk ik: brrr. Dat ik het zolang met deze websites heb uitgehouden. Maar destijds was ik er best tevreden mee.

Nog iets wat me opviel was dat ik in de loop van de tijd steeds meer gebruik ben gaan maken van web 2.0 toepassingen. Veel foto’s bijvoorbeeld zette ik eerst op mijn eigen server. Nu zet ik ze het liefst op Flickr.com. Dat zal natuurlijk te maken hebben met de ontwikkelingen zoals ze zich op het internet voltrokken. Maar natuurlijk ook met mijn eigen ontwikkeling.

Ik ben trouwens nog niet klaar met het verbouwen van mijn sites. De grootste klus wacht nog. Dat is de website over Google Earth. Die wil ik eindelijk eens aanpassen aan versie 4. Misschien dat het in de komende tijd echt van gaat komen.

Stijlvast is een jong en dynamisch stylingbureau. We richten ons op projecten en trainingen op het gebied van styling. Maatwerk en persoonlijke aandacht staan bij ons centraal. Hoe groot of hoe klein uw opdracht ook is, wij bieden u een persoonlijke oplossing met een eigen stijlvaste inslag. Stijlvast zorgt voor de rode draad!

Stijlvast bestaat uit Linda van Houts en Dorianne Vervoort. Beiden zijn als stylist afgestudeerd aan de stylingacademie Artemis te Amsterdam.

Vandaag, 28 april 2007, houdt Stijlvast een open dag voor alle belangstellenden.

Waarom hierover een berichtje? Dorianne Vervoort is een collega van mij op Hogeschool Domstad. En de website van stijlvast heb ik voor hen uitgewerkt. Dat had nog al wat voeten in de aarde omdat ze een ontwerp hadden gemaakt dat nogal wat eisen stelde aan het plaatsen van verschillende elementen op de pagina. Uiteindelijk heb ik dit opgelost door de website in een nieuw venster te tonen met vaste maten.

Ik wens Dorianne en Linda in ieder geval veel succes vandaag bij de opening.