Binnenkort willen we als Centrum voor ICT-educatie van de Hogeschool Domstad een eigen weblog beginnen. Bedoeling van deze blog is om te schrijven over het gebruik van ICT in het onderwijs. Dit zal gericht zijn op ons eigen opleidingsonderwijs en op het basisonderwijs. Eigenlijk een voortzetting, uitbreiding van mijn eigen weblog zou je kunnen zeggen. Volgende week hebben we een studiedag waarin dit onderwerp op de agenda staat. We zullen het dan gaan hebben over concrete invulling en taakverdeling. Voor die tijd mag ik kijken hoe we het een en ander zullen realiseren. Ik ben daarom nu ook bezig met een klein onderzoekje.

Belangrijk is natuurlijk eerst vast te stellen wat we nu precies willen met de blog. Zoals aangegeven is het de bedoeling dat we gaan schrijven over het gebruik van ICT in het onderwijs. Als ik kijk naar het eigen opleidingsonderwijs zou dit bijvoorbeeld als volgt vorm kunnen krijgen. Volgend jaar gaan we starten met een ICT-lab. In dit lab gaan we kijken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van ICT binnen het (basis)onderwijs. Verslag hiervan doen we dan op de weblog. Met nieuwe toepassingsmogelijkheden bedoel ik bijvoorbeeld het gebruik van LEGO Mindstorms of toepassingen van de dansmat zoals die ook op het Vrieske Honk worden gebruikt.

Activiteiten die we dus binnen de Hogeschool Domstad zelf (met studenten) ondernemen komen er op te staan. Maar ook activiteiten die we samen met basisscholen opzetten/ uitvoeren. Vorig jaar hebben we een groot project Keiwijs afgesloten. Multimediale verslagen daarvan zijn ook interessant denk ik om er op te zetten. Dit kunnen activiteiten zijn waarbij studenten betrokken zijn (dus in het kader van hun studie) of in het kader van Post-HBO.

Zelf heb ik van congressen en studiereizen ook al verslag gedaan. Die zijn nu nog te vinden op: http://www.gerarddummer.nl/podcast/domstadcasts.htm. Ook dit soort berichten zal op de gezamenlijke weblog moeten komen te staan.

Welke mogelijkheden moet de weblog hebben? Een paar kan ik al op een rijtje zetten:

  • Multimediale mogelijkheden (tekst, geluid en video)
  • Meerdere auteurs werken aan één blog
  • Werken met verschillende categorieën
  • Zelf hosten van het pakket
  • Voldoende interactiemogelijkheden
  • Ruime mogelijkheden om templates te kunnen aanpassen.

Via de site van Frank Janssen die veel schrijft over dit onderwerp kom ik terecht op een aantal sites waarin verschillende weblogs met elkaar vergeleken worden. De eerste die ik tegenkom is http://www.ojr.org/ojr/images/blog_software_comparison.cfm. Een nog uitgebreidere vergelijking van weblogsoftware is te vinden op: http://www.asymptomatic.net/blogbreakdown.htm. De laatste behandelt alleen weblogsoftware die je op je eigen server kunt installeren. Een mooi overzicht van verschillende soorten blogsoftware wordt hier gegeven: weblogservice (zoals Blogger; mij welbekend), specifieke client-software (bijvoorbeeld Radio Userland, nog niet eerder van gehoord maar dat ligt zeker aan mijzelf) en server gebaseerde weblogsoftware (bijvoorbeeld pMachine waarover zo meer).

Luc van Brakel geeft hierbij aan:

“dat de eerste categorie interessant is voor wie goedkoop en eenvoudig wil starten, de tweede categorie vooral voordelen biedt op het vlak van gebruiksvriendelijkheid voor niet-techneuten, en de derde categorie het neusje van de zalm is voor wie het uitzicht en de structuur van zijn weblog volledig naar eigen inzichten wil kneden.”

Op http://www.asymptomatic.net/2004/05/28/568/blogware-choice licht Owen Winkler zijn uiteindelijke keus voor het weblogsysteem van WordPress toe: prettige interface, gratis en goede ondersteuning.

Zouden we dan ook voor WordPress moeten gaan? Ik denk het niet. Want verderop schrijft hij in een reactie:

“So, yeah, I’m pretty happy. WordPress has it’s place here on this site. I wouldn’t recommend it for a heavier community site with multiple contributors and different content areas. Expression Engine would probably be a good fit there. At the same time, we’re talking about levels of complexity – A fairly novice user can install and have a fully functioning WordPress in about 10 minutes. Expression Engine takes a little planning if you want to get it right on the first go, and it’s not going to be as simple as install->use, but that’s not what it’s for, either.”

ExpressionEngine dan maar? Ik heb ook gekeken naar de blogsoftware die andere hogescholen, universiteiten gebruiken. De weblog van de Fontys Hogeschool en de DU springen hier wat mij betreft wel uit. De weblog van de Fontys maakt deel uit van de MediatheekSite: http://www.fontysmediatheek.nl/weblog en wordt gebruikt om:

“Op de Weblog vind je dagelijks actuele informatie verzorgd door een team van domeindeskundige informatiespecialisten.”

Fontys maakt gebruik van de blogsoftware van ExpressionEngine. De DU is in zee gegaan met Nucleus: http://weblog.du.nl/reflectieblogs/:

“Publiceren op het web, ofwel ‘personal webpublishing’ is momenteel enorm populair. Met name het gebruik van weblogs om kennis en inzichten te delen en te reflecteren op eigen en andermans handelen groeit gestaag. Het project ‘Weblogs als reflectie-instrument’ gaat onderzoeken of de weblog een geschikt instrument is voor het (leren) reflecteren in een onderwijsleersituatie (in het bijzonder tijdens werkplekleren/stage). Op basis van pilotstudies bij een lerarenopleiding proberen we regels op te stellen voor het ontwerp en gebruik van ‘reflectieblogs’.

Deze ‘projectweblog’ is bedoeld om van gedachten te wisselen over gebruik van weblogs als instrument voor (zelf)reflectie in het onderwijs. Ook onderwerpen die hiermee verband houden, zoals (peer)feedback, (zelf)evaluatie en coaching komen aan bod. De weblog zal gedurende het project (initiatiefase -aanscherpen projectidee/projectdefinitie- en implementatiefase -ontwerp en implementatie-), maar ook daarna (institutionalisatiefase/nazorg) worden onderhouden.”

Ik ben er nog niet. Wordt vervolgd…