Annelies Linschoten, vierdejaars student van Hogeschool Domstad, heeft voor haar laatste module die ze voor ICT moest maken gekeken naar de mogelijkheden die ICT biedt in de kleuterklas. Dit was gericht op beginnende geletterdheid. In haar verslag heeft ze gekeken naar de mogelijkheden van beginnende geletterdheid en ICT. Haar leervraag was:

Hoe kan ik samen met de kleuters een digitale ABC muur maken (in PowerPoint), waarbij de kinderen zelf een actieve rol hebben en waar we de tussendoelen beginnende geletterdheid nastreven?

Zelf zegt ze daar over:

Mijn eindproduct wordt een digitale ABC-muur in PowerPoint, zowel verbaal (gesproken en geschreven) als visueel (pictogrammen/plaatjes/foto’s)

Hieronder heb ik het deel van haar verslag opgenomen waarin ze ingaat op de combinatie beginnende geletterdheid en ICT. Ze werkt dit per tussendoel uit. Ze maakt daarbij onder andere gebruik van de volgende bronnen:

De ABC-muur: Stimuleren van fonologisch bewustzijn en letterkennis in groep 1-3 (2000). Kleef, M. van Tomesen, M. Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen

Louw, van der, S. (2002). ‘Kijk hé, ik leer lezen met ICT’, meesterstuk Hogeschool Domstad, Utrecht

En natuurlijk vind ik dit deel uit haar terugblik het leukst:

Door deze opdracht heb ik leren genieten van het werken met jonge kinderen en ICT, iets wat eerder eerlijk gezegd niet zo mijn voorkeur had. Ik zag jonge kinderen werken met digitale camera’s en computers alsof ze dit al veel vaker hadden gedaan, wat absoluut niet het geval was (als ik het heb over de schoolsituatie). Zo zie je maar weer dat jonge kinderen veel meer kunnen dan je denkt en dat ze een grote interesse hebben voor het werken met computers. En ook al ben jij misschien net als ik eerst was, niet bere-enthousiast over ICT in het onderwijs, de kinderen maken je enthousiast. Genoeg reden dus om ermee aan de slag te gaan!