Op 12 maart verzorg ik een workshop over het digitale werkstukkenonderwijs op de Docentendagen van Beeld en Geluid. Ik vind het erg leuk om te doen moet ik zeggen. Ik heb al veel ideeën om aan de deelnemers aan te bieden. Wat ik in ieder geval wil doen is mijn verhaal (deels) ophangen aan de taxonomie van Bloom. Waar het dan bij mij vooral om gaat is: Wat kunen kinderen leren en hoe kan je als leerkracht hier voor zorgen? Oftewel: hoe voorkom je knip- en plakwerk waarbij het niveau van leren de diepgang van een druppel heeft? Terwijl er een oceaan ligt te wachten. Ik zal ook ingaan op de onderwerpen mediawijsheid, webwijsheid, leren samenvatten en (vanuit aardrijkskunde gezien) projectwerk.
De workshop is trouwens verdeeld in een theoretisch deel en praktisch deel. In het theoretische deel zal ik ook voorbeelden geven hoe je kunt werken met beelden, audio, video en teksten. Ook manieren om samen te werken en te publiceren op internet zullen aan de orde komen.
In de aankondiging staat dat ik dit namens WikiKids zal doen. Dat is niet helemaal het geval. Ik doe dit onder de vlag van Hogeschool Domstad. WikiKids zal natuurlijk wel één van de voorbeelden zijn die ik ga noemen. Maar er is meer…

Hieronder een (beetje flauw) voorbeeld hoe het niet moet.