Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged digitale werkstukken

Vandaag de studiedag verzorgd in Hengelo op basisschool De Bron. De studiedag was voor ICT-coördinatoren. De presentatie die ik heb gegeven vind je hieronder. Niet alle onderwerpen zijn aan bod kunnen komen. Daarvoor was te weinig tijd.

Waar ik vooral bij stil heb gestaan is het digitaal werkstukkenonderwijs. Hoe je dit zou kunnen doen heb ik uitgelegd aan de taxonomie van Bloom (cognitief): kennis, begrip, toepassen, analyse, synthese en evaluatie. In de presentatie zie je ook een link naar een heel inzichtelijk filmpje hierover (twee keer zelfs).

Waar ik heel kort aandacht aan heb besteed is te vinden op dia 4. Het gaat hierbij eigenlijk om de vraag: hoe implementeer ik ICT bij mij op school? Kapstok hiervoor is het onderzoeksmodel zoals dat binnen het lectoraat Kantelende Kennis (waar ik sinds september bij betrokken ben) wordt gebruikt. Ik ben wel benieuwd op hoeveel scholen het formuleren van een gezamenlijke ambitie het uitgangspunt is voor het invoeren van ICT. Misschien kunnen anderen daar op reageren? Hoe komt een agendapunt rondom ICT nu meestal op de agenda van een school? En hoe staat het daarbij met de vitale ruimte waarbij er een balans gevonden moet worden tussen massaliteit en individualiteit en tussen interne en externe sturing? Oftewel (in mijn eigen woorden vertaald): hoeveel moet er gestandaardiseerd worden (massaliteit) en hoeveel ruimte blijft er voor individuele voorkeuren (een Mac bijvoorbeeld in een Windows-omgeving, om maar iets te noemen). En hoe zeer wordt er bij de wensen van een leerkracht in de klas aangesloten (interne sturing) en hoeveel wordt van bovenaf door het bestuur bepaald?
Ik weet niet of het model hier echt van op toepassing kan zijn maar vind het wel aardig om hier eens naar te kijken.

Verder had ik in de presentatie nog wat cartoons gestopt (ter ontspanning) van Glasbergen. De cartoonist heeft een mooie collectie over onder ander het computergebruik gemaakt.

Tot slot heb ik ook nog laten zien hoe je je mobiele telefoon (mijn Nokia N95 8GB in dit geval) kunt gebruiken om een beeldverhaal te maken. De foto’s heb ik onderweg gemaakt en direct doorgestuurd naar Flickr. Aan het begin van de dag had ik zo al een kleine minipresentatie. Thuis heb ik ze verder bewerkt (in de goede volgorde gezet en tekst aan de foto’s toegevoegd). Omdat de slideshow op dit moment niet werkt bij Flickr even op deze manier een link naar deze set. Krijg je een beetje een beeld hoe mijn dag eruit zag.

07-10-2008

Vandaag mag ik een onderdeel verzorgen van de opleiding tot i-coach die we als Hogeschool Domstad verzorgen aan ICT-coördinatoren in Almere. Vandaag staat op het programma het onderdeel Omgaan met weerstanden. Mijn collega Jan Bulsink verzorgt de cursus. Ik zal in de middag de deelnemers het een en ander laten zien over de mogelijkheden van ICT in de klas. Ik zal me specifiek richten op het Digitale werkstukkenonderwijs.
Ik wil deze keer specifiek rekening gaan houden met de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Omdat ik de groep natuurlijk niet ken heb ik er voor gekozen om alle leerstijlen (volgens Kolb) aan bod te laten komen. Volgens Kolb zijn er verschillende leerstijlen: manieren waarop mensen het prettig vinden om te leren. Je hebt Dromers, Denkers, Doeners en Beslissers. Een mooie (toegankelijke) uitleg vond ik op het Ontwerpatelier. De opbouw van mijn bijdrage vind je in de PowerPoint zoals die hieronder staat.


En dit is de presentatie die ik gebruik voor het digitale werkstukkeonderwijs.

Ik ben benieuwd wat de deelnemers vinden van deze opbouw.

Op 12 maart verzorg ik een workshop over het digitale werkstukkenonderwijs op de Docentendagen van Beeld en Geluid. Ik vind het erg leuk om te doen moet ik zeggen. Ik heb al veel ideeën om aan de deelnemers aan te bieden. Wat ik in ieder geval wil doen is mijn verhaal (deels) ophangen aan de taxonomie van Bloom. Waar het dan bij mij vooral om gaat is: Wat kunen kinderen leren en hoe kan je als leerkracht hier voor zorgen? Oftewel: hoe voorkom je knip- en plakwerk waarbij het niveau van leren de diepgang van een druppel heeft? Terwijl er een oceaan ligt te wachten. Ik zal ook ingaan op de onderwerpen mediawijsheid, webwijsheid, leren samenvatten en (vanuit aardrijkskunde gezien) projectwerk.
De workshop is trouwens verdeeld in een theoretisch deel en praktisch deel. In het theoretische deel zal ik ook voorbeelden geven hoe je kunt werken met beelden, audio, video en teksten. Ook manieren om samen te werken en te publiceren op internet zullen aan de orde komen.
In de aankondiging staat dat ik dit namens WikiKids zal doen. Dat is niet helemaal het geval. Ik doe dit onder de vlag van Hogeschool Domstad. WikiKids zal natuurlijk wel één van de voorbeelden zijn die ik ga noemen. Maar er is meer…

Hieronder een (beetje flauw) voorbeeld hoe het niet moet.