Lesgeven en begeleiden was het thema van de afgelopen periode voor de eerste jaars. Vanuit ICT hebben we ook aangegeven wat de mogelijkheden hiervoor zijn. We hebben in 6 bijeenkomsten de mogelijkheden verkend. We hebben het daarbij gehad over: Onderwijskunde en Pegogiek, Nederlands, Rekenen, Wereldoriëntatie en de Kunstvakken. Dit alles heeft een nieuw verzameldocument opgeleverd waarvan de eerste versie hier te vinden is. In het document staat de informatie die studenten in de afgelopen periode hebben ontvangen. Het is een eerste versie want volgend jaar stel ik het weer bij. De laatste opdracht die de studenten kregen was het maken van een videofilm in één uur. De resultaten daarvan staan op YouTube. We hebben hierbij ook wedstrijd aan gekoppeld. Daarover binnenkort meer. Kun je niet zo lang wachten? Dan moet je op YouTube maar zoeken op Hogeschool Domstad.