Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged Nederlands

Op verschillende plekken zag ik het onderwerp infographics langs komen. Onder andere bij André Manssen. Het maken van infograhpics lijkt me een mooie werkvorm voor leerlingen. Je bent op een actieve manier bezig om (rekenkundige) informatie te verwerken. Dit doe je ook nog eens op een creatieve manier. Met PowerPoint kom je naar mijn idee al een heel eind hiermee. In de presentatie hieronder zie je een paar eenvoudige voorbeelden:

Ik ben benieuwd of er scholen zijn die al met infographics aan de slag zijn gegaan.

Deze periode verzorgen we lessen samen met vakdocenten van onder andere Nederlands. Onderwerpen die aan de orde komen zijn woordenschat en informatievaardigheden. Wij laten zien hoe je binnen woordenschatonderwijs ICT kunt inzetten. Ook laten we zien hoe je stellen en lezen kunt combineren met informatievaardigheden. De manieren staan in de presentatie op een rijtje.


Voor het digibord heb ik ook een paar eenvoudige interactieve woordenschatoefeningen gemaakt. Die is te vinden op Wikiwijs. Het duurde trouwens wel een paar dagen dat mijn les daar te vinden was in de resultaten. Weet niet wat de ervaringen van anderen hier mee zijn?

Een digidicht in Ahead, een digitale zoom space zoals prezi dat ook is.

Vandaag mocht in Heerhugowaard voor de Kennisambassadeurs een presentatie houden over het onderwerp Taal en ICT. Een breed onderwerp dat ik vanuit de kerndoelen ben ingestoken. De presentatie heb ik gegoten in een Prezi. Voor mij ook weer een mogelijkheid om te kijken wat de mogelijkheden zijn van dit programma. In de prezi hieronder zie je het resultaat.

In de presentatie heb ik het gehad over beginnende geletterdheid en ICT, de mogelijkheden om leerlingen media te laten lezen, te presenteren en te publiceren.
Veel van de onderwerpen die hierbij aan bod komen hebben linken met mediawijsheid. Mediawijsheid is daarmee voor mij een uitbreiding van de doelen waar je bij Nederlands al aan werkte. Namelijk leerlingen leren om de boodschap van een tekst te doorgronden en in staat stellen zelf teksten te produceren. En waar teksten staat kun je nu natuurlijk media lezen.
Elk onderwerp leent zich er natuurlijk voor om weer uitgebreid uit te diepen. Zo hebben we kort stil gestaan bij de mogelijkheden van WikiKids in het kader van Nederlands en mediawijsheid.

Prezi is een prettig programma om in te presenteren. Het is een aardige afwisseling met andere presentatieprogramma’s. Prezi kent (een mens wil toch steeds meer) ook wel zijn beperkingen: een presenter gebruiken bijvoorbeeld zodat je (bij gebrek aan een digibord) niet steeds naast de computer hoeft te zitten, gaat niet (tenminste niet met het model dat ik had). Van afbeeldingen kun je nog geen links maken. Op mijn iMac (waarop ik de presentatie heb gemaakt) moet ik de browser Safari gebruiken. Mac en Firefox schijnt geen gezegende combinatie te zijn voor Prezi. Gemakkelijk (slepend) meerdere objecten tegelijkertijd selecteren kan niet.

Met eerstejaars studenten ben ik deze week bezig geweest met de laatste les van thema 3. In deze laatste les hebben ze een elfje gemaakt en gepubliceerd. Doel van de les was:

Studenten kunnen in een blogbericht navertellen hoe je in de verschillende fasen van een stelles, die is opgebouwd volgens het directe instructiemodel, ICT kunt integreren.


Foto op voorkant gemaakt door Bananeman

Het lesdoel zelf hebben we nog geanalyseerd op inhoudscomponent, didactisch component en inhoudelijk component. Daarmee hebben we een link gelegd met het aanbod van Onderwijskunde en Pedagogiek. Waarbij we ook even hebben stil gestaan bij het feit hoe je leerlingen kunt motiveren. Verder hebben we de stappen van een stelles en het DI-model gevolgd.

Studenten hebben de afbeeldingen gezocht via Google. Maar dan wel de geavanceerde instelling (gelabeld voor hergebruik). Dat was voor alle studenten nieuw.

Bedoeling van de les was dus dat ze in een blogbericht zou zetten wat ze geleerd hadden. Alle studenten hebben een blog aangemaakt en we zullen ze stimuleren om hier gedurende de komende lessen steeds weer gebruik van te maken. Een mooi voorbeeld van een weblog is die van Evianne.

Ik heb gemerkt dat bij het uitleggen hoe een blog werkt je zeker niet alles in een keer kunt vertellen. Een volgende keer leg ik wel uit dat je bijvoorbeeld tags kunt toevoegen.

Foto gemaakt door mjk23.

Wat komt er bij kijken om dit met leerlingen te doen?

  • Zie voor de uitleg over hoe je een elfje met leerlingen kunt maken de taaldrukwerkplaats (en op deze pagina meer over dichten).
  • Laat leerlingen op Google zoeken naar Afbeeldingen die zijn gefilterd voor hergebruik.
  • Maak in Paint.net het gedicht op.
  • Plaats het op je klassenblog (met vermelding van de maker van de foto)

Deze week is het weer nakijkweek en krijg ik allerlei mooie voorbeelden van gebruik van ICT in het onderwijs te zien. Vierdejaars student Anieke Heemstra heeft haar leervraag uitgewerkt voor Nederlands en ICT. Ze heeft met de leerlingen gedichten gemaakt en deze in moviemaker verwerkt. Verder heeft ze aandacht besteed aan het schrijven van teksten voor de website van de school Mooi aan dit voorbeeld is dat ze goed geslaagd is om doelen van Nederlands met ICT te integreren.

Nederlands en ICT Nederlands en ICT gerarddummer Werkstuk van Anieke Heemstra, vierdejaars student van Hogeschool Domstad over hoe zij in groep 6 Nederlands en ICT heeft gecombineerd.

in haar conclusie schrijft ze onder andere:

Door een aantal kleine aanpassingen in je les kan een taalles zoveel betekenisvoller worden. De betrokkenheid was erg groot in de klas. Nog steeds zijn er leerlingen bezig met het schrijven van een limerick.

Hieronder nog een voorbeeld van een limerick zoals die door de leerlingen is gemaakt.Lesgeven en begeleiden was het thema van de afgelopen periode voor de eerste jaars. Vanuit ICT hebben we ook aangegeven wat de mogelijkheden hiervoor zijn. We hebben in 6 bijeenkomsten de mogelijkheden verkend. We hebben het daarbij gehad over: Onderwijskunde en Pegogiek, Nederlands, Rekenen, Wereldoriëntatie en de Kunstvakken. Dit alles heeft een nieuw verzameldocument opgeleverd waarvan de eerste versie hier te vinden is. In het document staat de informatie die studenten in de afgelopen periode hebben ontvangen. Het is een eerste versie want volgend jaar stel ik het weer bij. De laatste opdracht die de studenten kregen was het maken van een videofilm in één uur. De resultaten daarvan staan op YouTube. We hebben hierbij ook wedstrijd aan gekoppeld. Daarover binnenkort meer. Kun je niet zo lang wachten? Dan moet je op YouTube maar zoeken op Hogeschool Domstad.

Get a Voki now!

Met dank aan Elke.

Eerstejaars studenten hebben de afgelopen week hun werk ingeleverd van de vorige stageperiode. Ze zijn ook aan de slag geweest met Nederlands en ICT. Veel studenten hebben de kinderen elfjes laten schrijven. Kleine gedichtjes die makkelijk aan te leren zijn. Hieronder het voorbeeld van leerlingen van een student.