Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged google

De eerstejaars studenten van de Pabo in Amersfoort krijgen dit kwartaal aanbod over hoe ze ICT in de les kunnen inzetten. We focussen daarbij op de inzet van ICT in de instructiefase en de verwerkingsfase.

We hebben hiervoor vijf bijeenkomsten ingepland staan. Daarvan is het startcollege geweest en nu één les. In deze blogpost ga ik op de twee bijeenkomsten in. Meeste aandacht gaat uit naar bijeenkomst 1: Taal en ICT.

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst is verzorgd door mijn collega Don Zuiderman. In het startcollege is uitgelegd wat de grote lijn is van het komende thema. Een paar belangrijke punten wil ik hier uitlichten.

Mentimeter
Om studenten te activeren heeft Don het programma Mentimeter ingezet. Daarmee vroeg hij studenten de mening te geven over ICT in het onderwijs.

Kennisclips
Om tijd effectief te benutten met vaardigheden in de lessen heeft Don kennisclips gemaakt. In de presentatie zie je de links naar de clips.

Leskompas
Als gastspreker hadden we voor de eerstejaars Arjen van der Lely uitgenodigd om een en ander te komen vertellen over Leskompas. Studenten hebben gedurende de vier jaar van hun opleiding gratis toegang tot deze omgeving voor hun groep.


Bijeenkomst 1

In bijeenkomst 1 hebben de studenten kennis gemaakt met de mogelijkheden van ICT en Taal. Omdat we maar 1 uur hebben hebben we natuurlijk lang niet alle mogelijkheden kunnen bespreken. In elke les is het doel van ons om studenten ideeën te geven over hoe ze ICT in de instructie kunnen inzetten en hoe ze ICT tijdens de verwerkingsfase in kunnen zetten.
Belangrijke ontwerpvoorwaarde voor ons in de les was dat we studenten vanuit een authentieke opdracht iets wilden laten ontwerpen. Ingegeven door het model van Tondeur et al (2012) (zie ook de post) wilden we dat studenten leren hoe ze ICT kunnen integreren door zelf lessen te ontwerpen waarin ICT wordt gebruikt.

Die ontwerpvoorwaarde zorgde ervoor dat we goed na moesten denken over de manier waarop we studenten in deze korte tijd een zinvolle opdracht zouden kunnen laten maken. Studenten hebben namelijk nog weinig kennis van het geven van een effectieve instructie, de fasen van het stelproces en wat hierbij komt kijken. In de casusbeschrijving hebben we daarom stap voor stap instructies gegeven.

Introductieopdracht_Digibord by

Naast de introductie/ instructieopdracht wilden we studenten ook laten zien hoe ze ICT zouden kunnen inzetten in de verwerkingsfase. We wilden hen laten kennis maken met tools die interessant zijn en hen tegelijkertijd vanuit stellen een zinvolle opdracht meegeven. We hebben er voor gekozen om studenten feedback te geven op werk van leerlingen. Hiervoor hebben we WikiKids gebruikt en Google Drive. Artikelen op WikiKids met het sjabloon Verbeteren hebben we aan de studenten gegeven met de opdracht om die van feedback te voorzien. Aan het eind van de les hebben we besproken wat voor type feedback ze leerlingen hebben gegeven. Studenten moesten nadenken wat ze nu belangrijk vonden om feedback op te geven en hoe ze dat zouden verwoorden.

Verwerkingsopdracht 1 Wikikids_web by

Datzelfde hebben we ook gedaan met Google Drive. Hierbij hebben we artikelen van WikiKids gehaald en bewerkt klaargezet om te worden voorzien van feedback.

Verwerkingsopdracht 2 Google Drive by

De bijeenkomst zijn we trouwens begonnen met een korte terugblik op de startbijeenkomst. Hiervoor hadden we gebruikt gemaakt van Proconnect van Prowise. Het was de eerste keer dat ik het gebruikte en was voor mij dus nog een beetje onwennig. Opzetten is echter erg makkelijk.

Wat kun je met een Google Account allemaal doen? En wat houden informatievaardigheden in? Die twee vragen heeft mijn collega Don Zuiderman in twee mooie websites beantwoord.

In de website over het Google Account laat Don zien dat als je een Google Account hebt je aan de slag kunt met:

 • Blogger
 • Gmail
 • Google Drive
 • Google Groups
 • Google Maps
 • Google Reader
 • Google Sites
 • Google+Picasa
 • YouTube

De website Informatievaardigheden is gegoten in de vorm van een webquest en is gericht op onze tweedejaars studenten van de Pabo in Amersfoort. Doel van de webquest is dat de studenten een een les te bedenken waarmee de leerlingen werken aan hun informatievaardigheden.

Vandaag samen met mijn collega, Don, een les voorbereid die we volgende week, samen met collega Taal, aan de tweedejaars gaan geven. In deze post vertel ik over de making of de taalquest Wanted.

De les staat in het teken van de mogelijkheden die je hebt om bij Engels ICT in te zetten. We zijn daarbij uitgegaan van het vier fasenmodel zoals ze dat bij Engels gebruiken: introductiefase, inputfase, oefenfase en overdrachtsfase. Voor de vierde fase heb ik een taalquest gemaakt. Uitleg over het maken van een taalquest vind je op taalquest van Kennisnet.

Daar legt Gerard Westhoff uit wat de voorwaarden zijn voor het maken van een goede taalquest. Naast dat het moet voldoen aan de regels van de webquest (leerlingen stappen in een rol, werken naar een eindopdracht toe waarbij ze de informatie uit internetbronnen halen) moet je dus ook rekening houden met de achtergrond van het leren van een vreemde taal. In de handreiking schrijft hij over taalquest voor beginnende sprekers van een vreemde taal:

TalenQuests die voor beginners of lagere klassen worden ontwikkeld hebben speciale kenmerken, zoals:

 • als bron kan ook semiauthentiek materiaal worden gebruikt
 • het product mag grotendeels bestaan uit “kant en klare” formules
 • het verwerken van de input in de vreemde taal betekent in dit geval vooral: formules knippen en plakken

Bijvoorbeeld:

 • het thema is: verjaardag vieren
 • de taak is: ga naar een Franse websites met e-card, kies er één en stuur de card met een bericht naar een leeftijdegnoot in Frankrijk
 • de bronnen zijn: andere teksten van e-cards, voorbeelden uit de leergang, voorbeelden van verjaardagskaarten
 • het product is: een kaart met verjaardagswensen

In de taalquest (of talenquest) die ik heb gemaakt staat het onderwerp “Gezicht” centraal. Leerlingen moeten een compositietekening maken van een overvaller. Het onderwerp gezicht (lichaam) is een van de onderwerpen die worden genoemd op tule die geschikt is voor het basisonderwijs. Alle onderwerpen op een rijtje:

 • kennismaken met
 • wonen
 • vrijetijdsbesteding en hobby’s
 • eten en drinken
 • tijdsaanduiding
 • beschrijven van personen
 • op straat
 • in de winkel
 • in de klas
 • feesten
 • het weer

Nadat ik de taalquest had bedacht heb ik die gemaakt in Google Sites. In Google Sites heb ik gezocht naar een webquest sjabloon. Ik vond een van Bart Van den Driessche die onder andere op Klascement actief is. Dit sjabloon heb ik gecombineerd met een thema van Google zelf. Tot slot heb ik nog een lerarenpagina aangemaakt zodat ik ook enige achtergrondinformatie kon toevoegen.

Op de openingspagina van de taalquest heb ik een plaatje toegevoegd van Sherlock Holmes. Dat plaatje vond ik door op Google Afbeeldingen te zoeken. Daarbij heb ik de geavanceerde optie gebruikt waarbij ik de keuze voor “gelabeld voor hergebruik” heb gekozen. Dit plaatje is afkomstig van Wikimedia Commons en staat in het Publieke Domein en kan ik dus zo gebruiken.

Nu was de taalquest bedacht, gemaakt en stond het online. Het enige wat ik nog moest doen was zorgen dat anderen het zouden kunnen vinden. Daarom ben ik op Wikiwijs ingelogd en heb daar het als bron aangemeld.

Kennis

 • Ik ken de opbouw van een webquest
 • Ik weet wat de extra eisen zijn een taalquest
 • Ik ben bekend met de opbouw van een les Engels op de basisschool
 • Ik weet in welke fase een taalquest ingezet kan worden binnen een les Engels op de basisschool
 • Ik weet dat er op afbeeldingen die ik wil gebruiken op internet geen copyright mag zitten
 • Ik weet waar ik moet zoeken om afbeeldingen te vinden waarop geen copyright zit
 • Ik weet dat ik met Google Sites eenvoudig een website kan bouwen
 • Ik weet dat ik op Wikiwijs materialen kan delen met andere gebruikers

Vaardigheden

 • Ik kan met Google Sites een website maken
 • Ik kan screenshots maken van een webpagina
 • Ik kan hyperlinks koppelen aan een afbeelding
 • Ik kan op Wikiwijs een bron delen

Attitude

 • Ik ben bereid om educatief materiaal te delen met andere leraren
 • Ik ben bereid om geen auteursrechten te schenden

De les die we volgende week hebben duurt 50 minuten. Daarin laten we van al de vier fasen zien hoe je ICT kunt gebruiken. De taalquest is daar een onderdeel van. Dat wordt dus een uitdaging.

Vandaag uitgenodigd via de scholenlijst door John Demmers om Lively uit te proberen. Was leuk om in deze 3D-wereld rond te lopen. Daarna dacht ik: kijken of ik hier ook iets mee kan. Heb mijn eigen eiland ingericht en een paar meubeltjes erop gezet. Ik was vooral benieuwd of ik ook andere media kon integreren. En ik zag dat je ook video’s kunt toevoegen. Enige nadeel nog is dat de video (Youtube) blijft doorlopen. Hieronder een korte impressie van het eiland waarop ik ook een video laat afspelen. Ik heb nog geen idee of ik hier verder iets mee gaan doen. Maar het gemak waarmee ik dit kon opzetten maakt dat ik wel na ga denken over de mogelijkheden voor het onderwijs. Iemand anders misschien al wel een idee?Het geluid op de video klinkt niet heel hard. Maar in Lively zelf klinkt het prima.

Naast de Where 2.0 conference werd ook de Google DevelopersDay georganiseerd. En als je hier niet bij aanwezig kon zijn (of geen Developer bent natuurlijk) dan kun je nog altijd de presentaties op YouTube bekijken.
Heb nu een paar bekeken die interessant zijn. De openingsspeech uit San Jose. En de presentatie in Londen over Google Earth, KML en Geoweb. HIeronder de presentatie uit Londen. Alle video’s vind je op: GoogleDevelopersDay. Hier vind je inmiddels zo’n 111 filmpjes.