Deze week gaan we verder met de tweedejaars in thema 5 over het signaleren en analyseren van verschillen bij leerlingen. Vorige week zijn we ingegaan op de verschillen die je ziet tussen de verschillende generaties. Deze keer kijken we hoe je verschillen op school kunt managen. We kiezen hierbij voor het leerlingvolgsysteem en kinderportfolio. Wat we de studenten hierbij willen meegeven is dat de keuze die je maakt mede afhangt van je visie op onderwijs.

De basis van deze presentatie is gemaakr door mijn collega Jan Bulsink. Aan de inleiding heb ik nog flink zitten sleutelen om het onderwerp bij studenten voor het voetlicht te brengen. De afbeeldingen die ik nu gebruikt hebben komen uit de publicatie De school op de schop.