Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged thema 5

De derde bijeenkomst die studenten in thema 5, signaleren en analyseren van verschillen, krijgen, staat in het teken van deze drie onderwerpen. Daarmee trekken we het aanbod dat de studenten in de eerste en tweede bijeenkomst hebben gekregen een stukje breder: of het nu gaat om middelen die je inzet voor zorgleerlingen of materialen die juist inspelen op de talenten van leerlingen, je kunt het allemaal vatten onder de term digitaal leermateriaal. We hebben studenten duidelijk gemaakt (hoop ik) dat er veel materiaal beschikbaar is dat ze in kunnen zetten om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.

De les zijn we begonnen met Een korte terugblik op de voorgaande bijeenkomsten om te kijken wat is blijven hangen. Daarna heb ik een aantal begrippen geïntroduceerd die in de ontwikkelingen rondom digitaal leermateriaal zeker zullen terugkomen (Edurep, metadata en aggregatieniveau). Dit was helemaal nieuw voor hen en ik zag de ogen enigszins glazig worden maar vond het wel belangrijk hen hier al in aanraking mee te brengen. We zullen er in de komende jaren gewoon op terugkomen.
Daarna hebben we verder gekeken naar de mogelijkheden van het digitale schoolbord in relatie met digitaal leermateriaal. We hebben één methodeles gedaan waarbij één van de studenten de les mocht verzorgen.

Belangrijk aspect bij digitaal leermateriaal is dat je naast de standaardproducten van de methode je eigen materiaal er aan kunt toevoegen. Zo kun je je onderwijs naar eigen wens inrichten. Het eigen materiaal dat aan deze methodeles was toegevoegd was een Google Earth-tour. Deze had ik al eerder op mijn blog laten zien.
Studenten waren hier erg enthousiast over. Zeker toen ik ook nog liet zien dat je de oude kaart langzaam kunt laten verdwijnen zodat de nieuwe stad eronder door komt schijnen. Je kunt dan goed vergelijken wat nog steeds hetzelfde is en wat is veranderd. De studenten hebben tenslotte een tour in elkaar gezet waarmee ze een persoonlijk verhaal konden vertellen (over hun eigen woonplaats of belangrijke plekken in hun leven).

Ik ben druk bezig met het voorbereiden van de derde les in het kader van thema 5 signaleren en analyseren van verschillen. Binnenkort komt ie online te staan. Maar dit wilde ik al vast graag delen. Studenten gaan met Google Earth werken ook deze les. Ik laat hen onder andere zien hoe je een toer kunt gebruiken en maken. Als voorbeeld heb ik een toer(tje) gemaakt van de stad Utrecht. De tour kun je hier downloaden. Het kmz-bestand sla je op je computer op en speel je af in Google Earth (vanaf versie 5). Het maken ervan was erg simpel. Ik ben op de volgende manier te werk gegaan:

  • Map aanmaken waarin alle onderdelen van de tour komen te staan
  • Placemarks geplaatst op de plekken waar ik iets over wilde vertellen (in de map)
  • Kaart toegevoegd van historisch centrum van Utrecht ((in de map)
  • Tour opnemen optie aangeklikt en zowel opname als audioknop (microfoontje) ingedrukt met de muis
  • De passende tekst uitgesproken en tegelijkertijd op de placemarks geklikt waar de tekst bij hoorde
  • De tour opgeslagen in de map
  • Alle vinkjes uitgezet van de placemarks en de kaart (behalve de tour)
  • De map op mijn computer opgeslagen als kmz-bestand
  • Het kmz-bestand op mijn server geplaatst

Een hele titelbalk vol. Maar dat zijn dan ook de drie onderwerpen die ik volgende week met mijn tweedejaars studenten ga behandelen. In de tweede bijeenkomst in het kader van signaleren en analyseren van verschillen kijken we naar de talenten van kinderen en hoe je daar als leerkracht op in kunt spelen.
Ik gebruik een aantal kapstokken voor deze les: meervoudige intelligentie, Bloom en webquests. Tegelijkertijd krijgen de studenten in de les veel informatie over web 2.0. Toch vind ik die als kapstok niet werken. Studenten krijgen op hun school niet te maken met het verschijnsel web 2.0 maar wel met verschillende kinderen. Ik bedoel: een mentor zal met zijn stagiair niet praten over de niewste web 2.0 ontwikkelingen maar wel over de kinderen in zijn klas. Studenten moeten daarom beseffen dat er ICT-middelen zijn waarmee ze op die verschillen in kunnen spelen. Dat de meeste tools daarbij onder de term web 2.0 vallen klopt. Maar dat is interessanter voor de toets dan voor de praktijk.

Goed. Hieronder vind je de presentatie zoals ik die geef.


En hier de webwandeling die studenten maken over het ondwerp webquests.

Webwandeling_Webquest

De afgelopen twee weken is de voorbereiding van het nieuwe jaar al weer vollop in gang. Veel vergaderen en afstemmen hoe we het dit jaar gaan aanpakken. Ik vind het altijd weer spannend zo’n nieuw jaar.
Het eerste thema waarin ICT een plek heeft is het tweedejaars thema Signaleren en analyseren van verschillen. Het gaat er hierbij om dat studenten weet hebben wat verschillen zijn tussen de leerlingen in hun klas en hoe ze daar op in kunnen spelen. Bij ICT hebben we drie invalshoeken binnen dit thema: 1) leerlingen die extra zorg nodig hebben 2)leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en we kijken naar 3)de leerling van deze tijd.
In de eerste bijeenkomst staat de leerling centraal die moeite heeft met het leren. We laten daarom zien wat de mogelijkheden zijn van educatieve software. We zoomen daarbij specifiek in op het onderwerp dyslexie en ICT. En in het kader van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs besteden we ook nog aandacht aan de mogelijkheden van Assistive Technology. Ik vind het belangrijk dat studenten van de mogelijkheden op de hoogte zijn.

Voor deze les heb ik een presentatie gemaakt die dient als een soort hand-out. Het is niet de meest sprankelende presentatie die ik heb gemaakt qua beelden maar inhoudelijk geeft het de studenten richtlijnen wat de belangrijkste punten zijn.


Het lijkt me voor deze studenten (en ook voor ouderejaars) trouwens erg interessant ook om naar de Dyslexie en ICT conferentie te gaan op maandag 12 oktober. Maar 195 euro is voor studenten net even teveel. Dus als iemand mijn studenten wil sponsoren om hier toch naar toe te gaan hoor ik het graag.

Deze week gaan we verder met de tweedejaars in thema 5 over het signaleren en analyseren van verschillen bij leerlingen. Vorige week zijn we ingegaan op de verschillen die je ziet tussen de verschillende generaties. Deze keer kijken we hoe je verschillen op school kunt managen. We kiezen hierbij voor het leerlingvolgsysteem en kinderportfolio. Wat we de studenten hierbij willen meegeven is dat de keuze die je maakt mede afhangt van je visie op onderwijs.

De basis van deze presentatie is gemaakr door mijn collega Jan Bulsink. Aan de inleiding heb ik nog flink zitten sleutelen om het onderwerp bij studenten voor het voetlicht te brengen. De afbeeldingen die ik nu gebruikt hebben komen uit de publicatie De school op de schop.

Een opdracht voor de studenten deze week was ” Wie ben ik online?”. De opdracht zoals die door Freek Zwanenberg op YouTube werd uitgelegd.
Zelf heb ik de opdracht ook maar eens uitgevoerd om te kijken wie ik online ben. Het duurt even voordat je weet waar je je ook al weer allemaal had aangemeld en waar je actief bent. Hieronder een presentatie waar ik online allemaal te vinden ben. Misschien ben ik nog wel plekken vergeten.

Digitaal zelfportret

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: zelfportret digitaal)

Wie ben jij online?

Deze week zijn de lessen weer begonnen. Ook wij (mijn collega Sijmen Cozijnsen en ikzelf) hebben onze eerste lessen weer gegeven. In het thema van de tweedejaars staat signaleren en analyseren van verschillen tussen leerlingen centraal. Wij vullen dat op verschillende manieren in. Dat is te bekijken in onderstaande presentatie. Deze week stonden we in ieder geval stil bij de vraag: Welke verschillen zijn er tussen de verschillende generaties? En hoe moet je daar rekening mee houden in je onderwijs?

Homo zappiens of Homo slapiens

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: "generatie 5")


De studenten gingen in de bijeenkomst aan de slag met het bestuderen van de literatuur over de Homo Zappiens, Digital Natives en Generatie Einstein. In een nabespreking hebben we dit weer kort doorgenomen.
Ik bedacht na de les dat de verwerking bij de eerste opdracht nog wel beter kon. Nu moesten ze het in eigen woorden weergeven. Maar volgens mij is de opdracht veel interessanter als ze een beeld moeten zoeken bij de verschillende begrippen. Dus bij de bijeenkomst die ik morgen geef, krijgen de studenten de opdracht om een bepaald beeld te zoeken (via Flickr.com) die duidelijk maakt waarvoor de verschillende generaties staan.

Hierna maakten de studenten kennis met het begrip multitasken. Hierbij heb ik hen de discussie die vorig jaar op de weblog van Wilfred Rubens voorbij kwam laten lezen en hen hierover hun eigen standpunt laten bepalen. Vonden ze best lastig. Zoek hier nog naar een betere werkvorm om hier meer uit te halen.

Tenslotte moesten de studenten een digitaal zelfportret maken. Was leuk om te zien hoe ze dit hebben ingevuld. Zelf heb ik er ook een gemaakt. Zal ik morgen online zetten.

Apart trouwens om te horen dat studenten MSN al weer helemaal uit vinden. Legde ook de vraag voor wat ze er van zouden vinden als ouders ook op Hyves zouden zitten. Vonden ze maar raar. Alsof een ouder ook naar de discotheek zou komen, zoiets.