Vandaag de studiedag verzorgd in Hengelo op basisschool De Bron. De studiedag was voor ICT-coördinatoren. De presentatie die ik heb gegeven vind je hieronder. Niet alle onderwerpen zijn aan bod kunnen komen. Daarvoor was te weinig tijd.

Waar ik vooral bij stil heb gestaan is het digitaal werkstukkenonderwijs. Hoe je dit zou kunnen doen heb ik uitgelegd aan de taxonomie van Bloom (cognitief): kennis, begrip, toepassen, analyse, synthese en evaluatie. In de presentatie zie je ook een link naar een heel inzichtelijk filmpje hierover (twee keer zelfs).

Waar ik heel kort aandacht aan heb besteed is te vinden op dia 4. Het gaat hierbij eigenlijk om de vraag: hoe implementeer ik ICT bij mij op school? Kapstok hiervoor is het onderzoeksmodel zoals dat binnen het lectoraat Kantelende Kennis (waar ik sinds september bij betrokken ben) wordt gebruikt. Ik ben wel benieuwd op hoeveel scholen het formuleren van een gezamenlijke ambitie het uitgangspunt is voor het invoeren van ICT. Misschien kunnen anderen daar op reageren? Hoe komt een agendapunt rondom ICT nu meestal op de agenda van een school? En hoe staat het daarbij met de vitale ruimte waarbij er een balans gevonden moet worden tussen massaliteit en individualiteit en tussen interne en externe sturing? Oftewel (in mijn eigen woorden vertaald): hoeveel moet er gestandaardiseerd worden (massaliteit) en hoeveel ruimte blijft er voor individuele voorkeuren (een Mac bijvoorbeeld in een Windows-omgeving, om maar iets te noemen). En hoe zeer wordt er bij de wensen van een leerkracht in de klas aangesloten (interne sturing) en hoeveel wordt van bovenaf door het bestuur bepaald?
Ik weet niet of het model hier echt van op toepassing kan zijn maar vind het wel aardig om hier eens naar te kijken.

Verder had ik in de presentatie nog wat cartoons gestopt (ter ontspanning) van Glasbergen. De cartoonist heeft een mooie collectie over onder ander het computergebruik gemaakt.

Tot slot heb ik ook nog laten zien hoe je je mobiele telefoon (mijn Nokia N95 8GB in dit geval) kunt gebruiken om een beeldverhaal te maken. De foto’s heb ik onderweg gemaakt en direct doorgestuurd naar Flickr. Aan het begin van de dag had ik zo al een kleine minipresentatie. Thuis heb ik ze verder bewerkt (in de goede volgorde gezet en tekst aan de foto’s toegevoegd). Omdat de slideshow op dit moment niet werkt bij Flickr even op deze manier een link naar deze set. Krijg je een beetje een beeld hoe mijn dag eruit zag.

07-10-2008