Een nieuwe ontdekte optie binnen SketchUp bracht me ook weer op een nieuw idee: de opleiding tot detective (was eigenlijk topcrimineel maar leek met toch weer net te ver gaan).
De optie waar ik het over het is het toevoegen van Section Planes. Ik zag het in dit filmpje over SketchUp met de geavanceerde opties hier. Dit ziet er in het kort zo uit.De techniek werkt als volgt: neem een object, voeg hier een Section Plane aan toe, Maak daarvan een scène, voeg een nieuwe Section Plane toe en maak daarvan weer een scène. De overgang tussen de twee scènes zorgt voor een transitie tussen de twee Section Planes.

En waarop past dit bij een opleiding tot dectective? En hoe past dit in het rijtje van SketchUp en Rekenen waar ik mee bezig was? De mogelijkheid die je hier ziet biedt mogelijkheden om leerlingen met verschillende aanzichten te laten oefenen. Oefenen met verschillende aanzichten past binnen het onderwerp meetkunde in de bovenbouw. Dit onderwerp voorzie ik nu van een context. Deze context is de opleiding tot detective. Als detective moet je namelijk gespecialiseerd zijn in allerlei technieken waar criminelen zich ook van bedienen. Een van die technieken is het bedienen van een apparaat waarmee je huizen kunt scannen en zo de positie van een kluis kunt bepalen. In de opdracht moeten de leerlingen de doorsnede (zijaanzicht en bovenaanzicht) tekenen zodat duidelijk is waar de kluis staat. Dit is één van de opdrachten die de leerlingen krijgen. Andere opdrachten zijn:

  • Maken van een doolhof (ook in SketchUp)
  • Schat verstoppen in de oceaan (in Google Earth)
  • Cijfercodes kraken/ Computer kraken (in ander programma; weet nog niet welke))
  • Snelste route uitzoeken (in Google Earth)
  • Foto’s maken van afstand (ook in GE)

Ideeën voor andere opdrachten waarbij SketchUp of GE worden gebruikt en waarbij de rekenvaardigheden van leerlingen worden gestimuleerd in de context van de opleiding tot detective zijn van harte welkom.