Deze week zijn zo’n 30 opleiders en managers van lerarenopleidingen basisonderwijs in Zweden op studiereis met elkaar. Deze studiereis wordt gehouden in het kader van Samen Deskundiger, een project van Kennisnet en georganiseerd door ABZ-HW. Mijn collega Elleke Verwaijen en ikzelf zijn ook met deze reis mee. We hebben nu de tweede dag erop zitten en dus hoog tijd voor een berichtje hierover.

110520092559

Het thema van deze reis is, wat mij betreft, de uitwisseling van de manier waarop ICT binnen de lerarenopleiding vormgegeven kan worden. Dit doen we als groep onderling en dit doen we door kennis te maken met het Zweedse onderwijssysteem en specifiek de lerarenopleiding.
Maandag stond (na de reis van Nederland naar Zweden) in het teken van het bezoek aan de KKS. Een organisatie die projecten financiert rondom het gebruik van ICT in het onderwijs. Kortweg zou je kunnen zeggen dat het het Zweedse Kennisnet is.

110520092575

Op de bijeenkomst van de KKS hebben we een aantal presentaties bijgewoond waarbij we inzicht kregen in de manier van werken in Zweden. Een paar conclusies uit onderzoek van KKS:

Het gebruik van ICT heeft het onderwijs tot nu toe nog niet veranderd
De onderzoeksresultaten hebben weinig invloed op het onderwijs. Nu nadenken over effectiever onderzoek doen.

Net zoals Kennisnet richt KKS zich in een apart project nu ook op de Teacher Training Institutes. Dit project is begonnen in 2005 en zal duren tot 2015. In dit project wordt in de komende tijd 11 miljoen euro geïnvesteerd. Een bedrag dat de opleiding zelf ook moeten bijdragen. In dit project worden leerkrachten uitgedaagd om materialen met elkaar te delen. Belangrijk punt bij het project is dat in de projectstructuur het management een belangrijke rol speelt. Ze vormen een onderdeel van de projectleiding. Wat ook bijzonder is is dat de projecten niet van te voren worden bepaald maar door het veld zelf wordt ingevuld. Hierbij is gebruik gemaakt van een wiki om te komen tot de definitieve lijst. Een voorlopige lijst bevat de volgende onderwerpen:

  • webbased resource comptenences
  • games and simulation
  • assessments and examination (ICT gebruiken voor toetsen maar ook ICT zelf toetsen)
  • open digital systems
  • Teacher students’ digital storytelling: to create knowledgde and learning for the school of the future.

Een opmerkelijk punt wat naar voren werd gebracht is dat oudere leerkrachten ICT meer gebruiken dan jongere leerkrachten. Omdat ze beter zien wat het kan bijdragen aan leren en hoe ze het moeten organiseren.

Wat ik aan bovenstaande bijzonder vind ik de overeenkomsten met Nederland. Vooral de constatering dat onderzoeksresultaten niet direct vertaald worden in het onderwijs. Maar ook het feit dat een landelijke organisatie nu vooral probeert om bottom-up te kijken waar de scholingsbehoefte ligt.

Wat ik verder opmerkelijk vond was het feit dat het ICT-gebruik bij oudere leerkrachten groter is dan bij jongere leerkrachten. Uit ander onderzoek blijkt juist dat vooral de visie op onderwijs van invloed is op ICT-gebruik (constructivistisch meer ICT-gebruik dan traditioneel). Zouden deze twee constateringen dan ook met elkaar gecombineerd kunnen worden? Dus dat een oudere leerkracht die constructivistisch onderwijs voorstaat significant meer ICT gebruikt dan een jongere leerkracht op een traditionele school?
Voor meer informatie over de eerste dag zie ook de post van Don Zuiderman en Jeroen van Kesteren op Zweedse gehaktballetjes.