De tweede dag van deze Zwedenreis stond in het teken van het LIKA-project. LIKA staat voor Learning Informatie Communication en Administration. Het is een samenwerkingsverband van 4 lerarenopleidingen (Royal College of Music, Stockholm University, Royal Institute of Technology en School of Sports) waarin gekeken wordt hoe ICT in het onderwijs geïntegreerd kan worden.
In het project proberen ze zo systematisch mogelijk te werk te gaan. Dat betekent dat vanuit het project gekeken wordt naar de modulebeschrijvingen van de verschillende opleidingen en van daaruit ICT wordt ingebed. De leerkrachten die de module verzorgen worden dus als het ware opgescheept met de input die het project aandraagt. In aparte bijeenkomsten worden de leerkrachten hierover bijgeschoold.
Deze tweede dag startten we op de Royal Institute of Technology trouwens. Vanuit de verschillende opleidingen werd LIKA verder toegelicht. De mooiste uitspraak van die dag kwam van de vertegenwoordiger van de School of Sports over de studenten bij haar in de opleiding:

They are young but not as young as they think.

Studenten groeien op met ICT in hun dagelijks leven maar zijn hiermee nog helemaal niet in aanraking gekomen op school als didactisch middel toen ze zelf op school zaten en ook nu zijn de voorbeelden nog moeilijk te vinden. Daarom betrekken ze ICT zelf ook nog niet in hun onderwijs als vanzelfsprekend.

In het LIKA-project maken ze gebruik van het CDIO-concept. CDIO staat voor Convieve, Design, Implement en Operate (Bedenken, Ontwerpen, Implementeren en Uitvoeren).
Op de website van het CDIO staat dit als volgt:

is an innovative educational framework for producing the next generation of engineers. It provides students with an education stressing engineering fundamentals set in the context of Conceiving — Designing — Implementing — Operating real-world systems and products.

Het motto van het CDIO is: engineers who can engineer.

Wat in het LIKA-project is vertaald met Teacher who can teach. In het LIKA-project zijn er drie perspectieven op wat een leerkracht moet kunnen. Er is een didactisch perspectief, een technisch en theoretisch perspectief.

120520092611

120520092612

120520092613

Naast de algemene inleidingen kregen we ook twee presentaties over Rekenen en ICT en Nederlands en ICT. Bij de eerste ging het vooral om het slim gebruiken van het digitale schoolbord. Bij Nederlands en ICT werd de Moodle-omgeving getoond waarin Zweeds als een tweede taal werd aangeboden.

Tot slot werd een leuk initiatief uitgelegd waarin studenten van de Royal Institute of Technology leerlingen van de middelbare school hielpen met wiskundeopgaven via de msn.