De afgelopen maanden hebben kenniskringleden van het lectoraat Kantelende Kennis en de Academische basisschool, samen met docenten studenten en lectoren hard gewerkt aan het maken van de onderzoeksbrochure “De onderzoekslijn in het curriculum, onderzoek met Hogeschool Domstad“.

in de onderzoeksbrochure gaan de lectoren Jos Castelijns en Ton Bruining in op de waarde van onderzoek voor goed onderwijs. We zetten het landelijkbeleidskader rondom onderzoek uiteen en geven aan hoe het Domstadbeleid hierin past. In de brochure geven we ook een korte omschrijving van de beide lectoren en op welke manier zij bijdragen aan de ontwikkeling van ons curriculum.
Per fase beschrijven we op welke manier we onderzoek doen. In de eerste twee fasen zijn studenten vooral bezig met het leren gebruiken ondrzoeksinstrumenten. In fase 3 en 4 doorlopen de studenten de onderzoekscyclus collectief praktijkonderzoek zoals we die binnen het lectoraat Kantelende Kennis hebben geformuleerd. De beschrijving van het onderzoek wisselen we af met onderzoeksverhalen van studenten die onderzoek hebben gedaan. Dit geeft een mooi beeld hoe studenten onderzoek in de praktijk uitvoeren.
We beschrijven ook de relatie met het werkveld. Door het doen van onderzoek verandert die. Doordat we inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met academische basisscholen hebben we ook een beter beeld van hoe onderzoek binnen deze context kan plaatsvinden.
We sluiten de brochure af met aanbevingen voor de toekomst.

Zelf zijn we erg blij met de brochure omdat die goed in kaart brengt waar we nu mee bezig zijn.