Gisteren was het dan zo ver: slechts vier maanden nadat het idee voor BoekTweePuntNul was gelanceerd werd het boek gepresenteerd. BoekTweePuntNul is een prachtig voorbeeld van crowdsourcing en ik ben blij dat ik hier aan heb meegedaan.
Voor iedereen die nog niet op de hoogte is van dit project: BoekTweePuntNul is een idee van Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff om web 2.0 tools op een toegankelijke manier te beschrijven. Via Twitter vroegen ze of anderen hier aan mee wilden doen. Binnen korte tijd hadden ze maar liefst 125 auteurs verzameld.
Het enthousiasme rondom dit project deed mee denken aan het oprichten van WikiKids, alweer zo’n 5 jaar geleden. Destijds ontstond via de Scholenlijst ook zo’n buzz.
Tools en onderwerpen zijn anders maar het enthousiasme is hetzelfde. Het is wel bijzonder om dat enthousiasme zo te zien ontstaan. Als ik kijk naar deze twee onderwerpen zie ik verschillende overeenkomsten. Belangrijkste volgens mij is bij beide het gevoel hebben te kunnen bijdragen aan een mooi project. Een andere overeenkomst is dat iedereen wordt aangesproken op zijn expertise en ervaring. Bij WikiKids uitte zich dat in het feit dat er al snel een eerste wikiomgeving werd klaargezet en dat de eerste indelingen van de encyclopedie tot stand kwamen. Bij BoekTweePuntNul zag je dit doordat iedereen zich een onderwerp toe-eigende waar ze zich senang bij voelden (alhoewel sommigen heel graag nog wel een ander onderwerp hadden uitgewerkt).
Verschillen zijn er ook. Belangrijkste is dat BoekTweePuntNul een project is met een zeer duidelijke deadline en dat WikiKids een doorlopend project is. Ander verschil is de sturing binnen het project. Louis en Tessa hebben het op een professionele manier aangestuurd en iedereen op zijn professionaliteit aangesproken (zorgen dat deadlines werden gehaald). Bij WikiKids proberen we een educatief toegankelijke omgeving te creëren waarin we het gebruikers zo gemakkelijk mogelijk maken om bij te dragen. Van deadlines kan echter geen sprake zijn.

BoekTweePuntNul gaat verder. Ze stellen een co-creatieproject in. Een mooi initiatief. Alvast twee ideeën hiervoor:

  • samenstellen van een ideeënboek voor toepassingen van ICT in het onderwijs. Ideeën zijn geordend naar bouw (groep 1 tot en met 8) en naar ontwikkelings- en vakgebied (van Nederlands tot Wereldoriëntatie). Dit kan gebaseerd zijn op de activity types zoals Judy Harris die gebruikt als invulling van het TPACK-model van Mishra en Koehler.
  • zorgen voor dekking van de kerndoelen in WikiKids. Kunnen we voor het basisonderwijs zorgen dat alle onderwerpen die genoemd zijn in de leerlijnen en kerndoelen terug te vinden zijn in Wikikids? Leerlingen hebben dan altijd en overal toegang tot begrijpelijke informatie die voor hen van belang is.