Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged hot potatoes

Vandaag heb ik de tweede bijeenkomst verzorgd in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Deze les heb ik de volgende ondertitel meegegeven: het doel heiligt de middelen.
ICT is natuurlijk het middel. En wat het doel is bepaald welke ICT-middelen je in moet zetten. In de les kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo moeten studenten zelf lesdoelen kunnen formuleren voor eigen lessen. Daarom heb ik expliciet aangegeven aan welke doelen ik deze les aandacht besteed. Dat waren kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. De kennisdoelen heb ik (diagnostisch) getoetst met een meerkeuzetoets. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het programma Hot Potatoes.
Het was aardig om te zien hoe de studenten hier mee aan de slag gingen. Ook direct een voorbereiding op de echte kennistoets.
Om weer te bekomen van de schrik heb ik daarna iets luchtiger laten zien. Een voorbeeld van Augmented Reality van ARSight. Dit als toekomstbeeld (de vorige keer had ik alleen nog maar een video, nu met een webcam echt in de klas zelf).
Onderwerpen die naar aanleiding van de diagnostische toets voorbijkwamen waren licenties en de Cognitive Multimedia Learning Theory.

In deze les zijn we ook concreet aan de slag gegaan met WikiKids. Samen een artikeltje maken en daarna zelf hiermee aan de slag. WikiKids heb ik als voorbeeld laten zien van een middel dat je in kunt zetten om aan vakinhoudelijke doelen te werken voor Wereldoriëntatie, Nederlands en BVO. Ook een middel om aan vakoverstijgende doelen te werken zoals samenwerken.
Al met al een volle les waarin veel onderwerpen aan bod zijn gekomen.

Deze week druk bezig geweest om de website www.werkenmetgoogleearth.nl te vernieuwen. Ben jammer genoeg nog lang niet klaar maar vind het zelf wel erg leuk worden. Hoofddoel voor mij nu is om verschillende websites op deze een plek samen te brengen. Onder andere de inhoud van de wiki werkenmetgoogleearth.wikispaces.com probeer ik te integeren met de gewone website.
Een onderdeel van de wiki is een overzicht van de manieren waarop je beelden kunt bespreken. Per onderdeel heb ik nu voorbeelden met Google Earth gemaakt. Als voorproefje al vast een voorbeeld wat je kunt doen met het onderdeel benoemen. Het is eenvoudig opgezet. Ik heb het gecombineerd met een Hot Potatoesoefening zodat je het direct kunt controleren.
Het is het handigste om de oefening te doen als je de weboptie van Google Earth opent en hierin de oefening maakt.